Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Cesta za vzděláním vede přes knihovnu

Autor: Bohdana Hladíková
Vyšlo 3/17/2022 v čísle Ročník 32 (2022), Číslo 1, v sekci Naše téma

To není jen nadpis článku, ale především motto letošní celokrajské propagační kampaně ke vzdělávání v knihovnách, které nám pomohli hlasováním vybrat účastníci Krajské knihovnické konference.
Když jsem dostala za úkol napsat tento článek, udělala jsem takový malý experiment a našla v našem katalogu knihy vydané v posledních deseti letech, které mají v názvu slovo vzdělávání. Zaskočilo mě ohromující číslo 421. Ano, přátelé, o našem tématu vyšly stohy moudrých knih, přičemž například i autoři Pedagogického slovníku přiznávají, že pojem vzdělávání je nedostatečně ujasněný. Můžeme se tedy na vzdělávání podívat jako na součást socializace jedince, která je formována prostřednictvím vzdělávacích procesů, z hlediska obsahu nebo jako sled činností vedoucích k nějaké úrovni vzdělání. A v každém z těchto pojetí najdeme průsečík s činností knihoven.
Když opustíme pedagogickou teorii, my knihovníci si vzdělávání definujeme jako aktivitu, jejímž přínosem je rozvoj vědomostí a znalostí a poskytující nové informace a poznatky. Těm, kteří vyplňují za knihovny statistické výkazy, určitě nemusím o problémech s vymezením dlouze vykládat. Ale nejspíš se všichni shodneme na jednom: že totiž úkolem vzdělávání není jen pobavit, jakkoliv je vzdělávání zábavnou formou žádoucí, ale hlavně rozvíjet.
Letos bychom měli propagovat, že jsme významným hráčem na poli vzdělávání a máme co nabídnout. Od zdrojů a studijní literatury po zajímavé akce. Zdůraznit, že tu jsme pro různé skupiny uživatelů, kterým poskytujeme bezpečné prostředí a nejrůznější vzdělávací obsah.
K tomu vám chceme poskytnout podporu. Na stránkách Zpravodaje budeme problematiku probírat z různých úhlů pohledu. Krajská knihovna připravila stránku, kde naleznete inspiraci i zajímavé vzdělávací zdroje (https://www.svkhk.cz/Uvodni-stranka/Novinky/Clanky/Tema-pro-rok-2022-Vzdelavani.aspx). A v neposlední řadě jsme připravili a ještě připravíme řadu zajímavých akcí pro vás knihovníky, které vám pomohou se vzdělat, abyste mohli lépe vzdělávat druhé. Namátkou jmenujme třeba pedagogické minimum, lektorské dovednosti nebo práci s nástroji online vzdělávání. Celé letošní snažení by opět měla završit naše krajská konference.
A samozřejmě je pro vás, jako každý rok, připravené logo kampaně, které naleznete na obvyklém místě na stránkách pro knihovny (https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Sluzby-knihovnam/Propagacni-kampan.aspx).
 
Zdroj:
PRŮCHA, Jan, Jiří MAREŠ a Eliška WALTEROVÁ. Pedagogický slovník. 4. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2003, 322 s. ; 21 cm. ISBN 80-7178-772-8.
 
 
Stránka Studijní a vědecké knihovny ke vzdělávání:

 https://bit.ly/3pS5OOZ
 
                                          
  
Loga kampaně ke stažení:

 https://bit.ly/3Csc4C2
 
 
  
Kontakt na autorku: Bohdana.Hladikova@svkhk.cz

verze pro tisk · PDF verze