Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Vzdělání, vzdělání všechny smutky zahání…

Autor: Petra Řoutilová
Vyšlo 3/17/2022 v čísle Ročník 32 (2022), Číslo 1, v sekci Na slovíčko

Milé knihovnice, milí knihovníci,
 
„Cesta za vzděláním vede přes knihovnu.“ To je motto nové regionální knihovnické kampaně pro rok 2022. Tedy i ve zpravodaji se zaměříme právě na vzdělávání v knihovnách. A na jaká témata se letos můžete konkrétně těšit? V jarním čísle to bude vzdělávání knihovníků, v letním vzdělávání znevýhodněných uživatelů, v podzimním se dočtete o vzdělávání seniorů či dospělých a před Vánoci se podíváme na vzdělávání dětí. Dá se tedy říci, že rozhodně bude o čem psát.
Garantem kampaně je Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Úvod ke kampani si můžete přečíst v článku Bohdany Hladíkové v rubrice Naše téma. Ve stejné rubrice se nachází i článek ředitelky SVK HK Evy Svobodové o Regionálním vzdělávacím centru v SVK HK a jeho tak trochu zapomenutém výročí. Za vzděláváním si odskočíme i trochu mimo náš kraj, a to konkrétně do Ostravy, kde v rámci projektu místního akčního plánování probíhá Rozvoj školních knihoven v ORP Ostrava. Zajímavý pohled na nás knihovníky přináší článek Vandy Vaníčkové Je učit knihovníky za trest?! Co myslíte? Je? Podívejte se do rubriky Naše téma. J 
Tím téma vzdělávání ovšem nekončí. V rubrice Trocha odbornosti se můžete podívat na druhou část článku Evy Semrádové o změnách v evidenci činnosti knihoven – Vzdělávání knihovníků a další ukazatele výkonů pod lupou.    
Novinkou letošního roku je soutěž pro knihovny v malých obcích Knihovna roku Královéhradeckého kraje. Vítězná knihovna získá titul Knihovna roku Královéhradeckého kraje a finanční odměnu 50 000 Kč. Organizací je pověřena SVK HK ve spolupráci se SKIP. Nominace je možné podávat do 15. března 2022. Bližší informace naleznete v rubrice Šumné knihovny v článku Evy Semrádové Pro šumné knihovny je tu nová soutěž.
I v letošním roce bude dále pokračovat rubrika Prostory a vybavení knihoven. V aktuálním čísle se vám v rozhovoru s paní knihovnicí Lenkou Drechslerovou představí prostory Obecní knihovny v Rapotíně, jež se stala v roce 2021 knihovnou roku. Druhou knihovnou, kde mají reprezentativní prostory a vybavení, je Obecní knihovna ve Statenicích, která loni získala v soutěži Knihovna roku hlavní cenu v kategorii Základní knihovna.
Nové trendy vás zavedou do Knihovny města Hradce Králové za jejich novou 3D dílnou.  
To, že regionální kampaně mají smysl, dokazuje článek Jany Žárské Pamětní deska Bohuslava Horáka. Počáteční inspirací totiž byla kampaň zaměřená na regionální osobnosti v roce 2020. Článek o hledání regionální osobnosti a následném slavnostním odhalení pamětní desky manžela Milady Horákové Bohuslava Horáka, rodáka z Černilova, si můžete přečíst v rubrice Zaujalo nás.  
Rubrika Kdo je bude tento rok představovat především nové ředitelky, ředitele či vedoucí knihoven. Cyklus odstartuje vedoucí Štolbovy městské knihovny v Nechanicích Adéla Kohoutková. Rozhovor s ní udělala Vanda Vaníčková, takže se rozhodně máte na co těšit.
 
Za celou redakci vám přeji hezké jarní dny s naším zpravodajem.

verze pro tisk · PDF verze