Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Zahrada stvořená pro čtení

Autor: Petra Řoutilová
Vyšlo 6/10/2021 v čísle Ročník 31 (2021), Číslo 2, v sekci Na slovíčko

Milé kolegyně, milí kolegové,
blíží se léto a s ním ten hezký čas, kdy si můžeme vzít dovolenou a v klidu si číst. Nejlépe si číst někde venku na zahradě či na louce. A právě čtení a venkovní prostory jsou mimo jiné tématem druhého letošního čísla zpravodaje.
Čtení propagují tři projekty, o kterých se dočtete v rubrice Naše téma. Jednou z nejúspěšnějších aktivit v oblasti dětského čtenářství je projekt Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka. Velmi úspěšným projektem z této oblasti je i S knížkou do života / Bookstart či projekt Spisovatelé do knihoven. A věřím, že si v rámci této rubriky rádi přečtete i rozhovor s literárním historikem a teoretikem prof. Jiřím Trávníčkem, který odpovídá na mé otázky ohledně proměny čtenářství od počátku až k dnešku. Pokud by se vám v létě stalo, že jste si z knihovny zapomněli vzít knížku na dovolenou, můžete pomoc hledat v článku BOOKPORT  ‒ moderní online knihovna.
V rubrice Prostory a vybavení knihoven naleznete to mnou na začátku slibované propojení se zahradou či loukou. Rubrika přináší dva články zaměřené na venkovní prostory knihoven v Hulíně a Vamberku. V obou případech se jedná o revitalizaci zanedbané zahrady. V Hulíně se proměnila plocha zhruba o velikosti 1000 m2 na oddechový prostor nejen pro knihovnu, ale i veřejnost. Ve Vamberku na zahradě vznikl dokonce i knihovní prosklený dřevěný altán.
Nové trendy se zaměřují především na způsob práce knihovníků, kterou si vynutila covidová doba. Takovým článkem je Práce z domova. Popisuje fenomén dnešní doby, jeho administrativu, klady i zápory. Článek Bezkontaktní půjčování v Královéhradeckém kraji mapuje snahu knihoven našeho kraje vyjít vstříc čtenářům na základě epidemiologických doporučení vlády. Třetí příspěvek této rubriky Knihovnice v kraji divů a před monitorem popisuje náročný přerod práce s dětmi z tradičního „offline“ setkávání na online přenosy.
Jak na to přináší Netradiční aktivity knihoven v době covidové. Jedná se o výsledky soukromého průzkumu autorky článku Zlaty Houškové, přičemž knihovny Královéhradeckého kraje byly v tomto průzkumu značně zastoupeny. Na článek navazuje Vanda Vaníčková a její Knihovny, instituce činu a adaptace, kde vypichuje aktivity, které by stálo za to udržet i do budoucna, a vyzdvihuje schopnost knihovníků přizpůsobit se každé situaci.
Rubrika Stalo se ani tentokrát nezeje prázdnotou. Během jara proběhlo například Vysílání z Jičína o seriálu Božena s jednou ze scenáristek Martinou Komárkovou. Úspěšné bylo také Online spojení z Berlína přes Jičín do Náchoda s uznávaným českým autorem Jaroslavem Rudišem. V průběhu března se uskutečnila i nominace (e-)Čtenáře roku 2021. V rubrice se ohlédneme za Nocí s Andersenem 2020 nebo se podíváme na Umění do výloh v článku Kdo probudí spící panny. A to stále není všechno. 
Důležitá informace na vás čeká v rubrice Kdo je. Představuje se v ní nová posila redakční rady Bc. Eva Semrádová, která vlastně není tak úplně nová. Už delší dobu pro vás připravovala nejprve rubriku Webové stránky knihoven a nyní Prostory a vybavení knihoven. Bylo přirozeným krokem ji přivítat i v redakční radě zpravodaje a my jsme rádi, že ji máme.
Pro rubriku Poklady knihovních fondů jsme tentokrát oslovili jičínské Muzeum hry. Jako svůj poklad představují Opis Mattioliho herbáře z let 1793‒1740.
100 let obecní knihovny v Batňovicích mapuje rubrika Z dějin knihovnictví v našem kraji.  
Bohužel, tentokrát otiskujeme i nekrolog. V polovině března nás opustil PhDr. Josef Vlček, CSc., bývalý ředitel Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové (1985‒2001) a také bývalý člen redakční rady zpravodaje U nás.
 
 
Za celou redakci zpravodaje U nás vám přeji klidné léto s pěknou knížkou.
 

verze pro tisk · PDF verze