Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Mých šest let se zpravodajem U nás (2014‒2019)

Autor: Andrea Součková
Vyšlo 3/18/2021 v čísle Ročník 31 (2021), Číslo 1, v sekci Kdo je ...

Přiznám se, že když jsem byla požádána o sepsání vzpomínek o zpravodaji U nás, byla jsem lehce zděšená. Ačkoli je tomu teprve přibližně rok a půl, co již nejsem v pozici šéfredaktorky, uvědomuji si, že život na rodičovské dovolené mé šedé kůře mozkové moc neprospěl, o mých psacích schopnostech ani nemluvě. Na druhou stranu, proč si s novým rokem trochu nezavzpomínat a nezrekapitulovat, jak to tedy bylo…
 
Do Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové jsem nastoupila v roce 2013, nejprve pouze jako záskok na oddělení bibliografie. I když se nejednalo o stálý pracovní poměr, byla jsem vděčná za příležitost k nasbírání prvních pracovních zkušeností ve vystudovaném oboru. Po pár měsících mi přišla nabídka na výběrové řízení na vedoucí oddělení služeb knihovnám a šéfredaktora knihovnicko-informačního zpravodaje U nás. Zkusila jsem se přihlásit a přísloví „odvážnému štěstí přeje“ se ukázalo jako pravdivé.
Na zmíněnou pozici jsem oficiálně nastoupila v roce 2014. Začátky na metodickém oddělení samozřejmě nebyly jednoduché, obzvlášť bez jakýchkoli předchozích zkušeností. S chodem zpravodaje mi zpočátku pomáhala bývalá šéfredaktorka Božena Blažková alias Bobina, která i poté na nějakou dobu zůstala v redakční radě jako její aktivní členka. Hned v roce 2014 byl realizován průzkum spokojenosti čtenářů, ze kterého vyplynulo, kde by v koncepci zpravodaje měly proběhnout změny. Dále bylo ošetřeno smluvní zajištění, které je od téhož roku zabezpečeno prostřednictvím tzv. smluv o vytvoření autorských děl.
V roce 2016 oslavil regionální knihovnický zpravodaj 30 let, proto byla uspořádána výstava mapující historii jeho vydávání. Vernisáž výstavy proběhla u příležitosti každoročního slavnostního setkání, kde jsou oceňováni knihovníci a knihovnice kraje.
Tematické zaměření zpravodaje zůstalo stejné jako v minulém období. Během mého působení nastaly změny v charakteru některých rubrik: „Nové trendy“ již neobsahovaly recenze či posudky, ale opravdu se zaměřily na téma odpovídající názvu. Rubrika „Naše téma“ se orientovala podle ročních krajských kampaní stanovených Královéhradeckou koncepcí knihovnictví, nejprve na léta 2014‒2018, poté na období 2019‒2023. (Koncepce také vyšly jako přílohy zpravodaje.) Přibyly některé nové rubriky: V roce 2016 vznikla rubrika „Zaujalo nás“, která obsahuje doporučení k přečtení či zhlédnutí, může být ale i kritikou či polemikou, upozorněním na konkrétní knihu, článek, přednášku či výstavu. V roce 2017 dále přibyly rubriky „Z dějin knihovnictví v našem kraji“ či „Poklady knihovních fondů“, jejichž názvy jsou snad dostatečně vypovídající, takže se o nich nebudu dále rozepisovat. V roce 2019 byly poslední založenou rubrikou „Webové stránky knihoven“. Název se odvíjí od krajské knihovnické kampaně, která se v roce 2018 věnovala elektronickým zdrojům a službám v knihovnách. V rámci souvisejících aktivit vznikla také metodická příručka „Webové stránky malých knihoven“, vydaná jako příloha zpravodaje U nás.
Nemalá pozornost se v tomto období soustřeďovala také na elektronickou verzi zpravodaje, která zároveň ovlivňovala jeho tištěnou podobu. Do příspěvků byly stále více zařazovány přímé prolinky na další zdroje informací či kontakty na autory. Větší důraz byl v porovnání s minulými roky kladen na dodržování autorských práv a zařazování citací (SVK pro veřejnost i knihovníky organizovala školení). Na webových stránkách zpravodaje bylo zveřejněno Doporučení pro autory či formulář pro vkládání námětů a návrhů, aby i čtenáři měli možnost ovlivnit témata publikovaná ve zpravodaji. Bohužel, musím zhodnotit, že vývoj elektronické verze má stále dlouhou cestu před sebou. Doposud se příliš nepodařilo využít možností, které nabízejí současné technologie, aby byly webové stránky zpravodaje čtivější a atraktivnější pro své čtenáře a ti se nemuseli stále ještě raději obracet k tištěné verzi. To už je ale úkol (a ne zrovna snadný) pro někoho jiného…
 
Avšak proč končit malomyslně? Ráda bych ukončila svůj článek vzpomínkami na to pěkné. A na co tedy v rámci svého fungování ve zpravodaji U nás ráda vzpomínám? Odpověď je jednoduchá – na lidi… Těšila mě spolupráce s autory. Ať už se jednalo o knihovníky z Královéhradeckého kraje, vzdálenější dopisovatele, či knihovnické osobnosti známé na celostátní úrovni, málokdy jsem se setkala s nezájmem a neochotou… Vzpomenu si na trefné poznámky korektorky Boženky Klabalové… A v neposlední řadě si samozřejmě vybavím pravidelná zasedání redakční rady, během nichž, ačkoli byla veskrze pracovní, vládla přátelská atmosféra, vstřícnost a nadšení pro věc…
 
Kontakt na autorku: andrea_souckova@centrum.cz

verze pro tisk · PDF verze