Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Rok 2021 přináší ČTENÍ

Autor: Petra Řoutilová
Vyšlo 3/18/2021 v čísle Ročník 31 (2021), Číslo 1, v sekci Na slovíčko

Milé čtenářky, milí čtenáři,
je tady první číslo zpravodaje a zároveň také první číslo zaměřené na letošní regionální kampaň: Čtenářství s trefným mottem „Čtení život mění“. A přiznejme si, co může být pro knihovny lepším tématem než čtenářství? Proto věřím, že naplnit letošní čtyři čísla zpravodaje zajímavými články nebude vůbec problém.
Začtěte se do prvního čísla, které v rubrice Naše téma přináší úvod do nové kampaně, seznamuje s projekty na podporu čtení, blíže vás seznámí s Centrem dětského čtenářství a podívá se na povinnou četbu trochu jinak. Také vám poradíme, jak na čtení v knihovnách, aby vše bylo podle zákona. V tom totiž může být zmatek, hlavně v této době, kdy se většina aktivit a s tím i autorská či jiná čtení přesunula do online světa.
Garantem kampaně pro rok 2021 je Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové společně s Knihovnou města Hradce Králové. Aktivity, které jsou na letošní rok plánované, se nebudou odehrávat pouze na stránkách zpravodaje, ale také v obou knihovnách, a určitě se jich budete moci zúčastnit také. Studijní a vědecká knihovna pro vás připravila webové stránky, na kterých bude po celý rok aktualizovat počiny, které se budou v rámci regionální kampaně konat. Vše můžete sledovat zde: https://www.svkhk.cz/Uvodni-stranka/Novinky/Clanky/Tema-pro-rok-2021-Ctenarstvi.aspx.
Ale regionální kampaň není to jediné, co bude v letošním zpravodaji nové. Nově přinášíme rubriku Prostory a vybavení knihoven, která je pozměněnou rubrikou Webové stránky knihovny. V minulých letech jsme se zaměřovali především na virtuální prostor knihoven a od roku 2021 se podíváme i na to zázemí „hmatatelné“. V centru pozornosti budou jak interiéry knihovny, tak její exteriéry. V aktuálním čísle vás do svých prostor zvou knihovny z malých obcí Libereckého kraje.
Vzhledem k tomu, že šíření viru covid-19 stále není za námi, zařazujeme do rubriky Trocha odbornosti článek Možnost ochrany knihovních fondů a pracovníků knihoven v době virové pandemie. Je to už rok, co se s virem potýkáme, a tak autorka Ing. Petra Vávrová, Ph.D., z Odboru ochrany knihovních fondů NK ČR vychází z prožitých zkušeností.
Rubrika Poklady knihovních fondů se letos bude věnovat „pokladům“ muzejních knihoven. Jako první svůj „poklad“ představuje Knihovna Muzea Náchodska.
Pozadu nezůstane ani rubrika Z dějin knihovnictví v našem kraji. Pro letošek si budeme více všímat menších knihoven a jejich historie. Mnohdy je totiž opravdu moc zajímavá, jak dokazuje první článek z knihovny v Kosičkách.  
Když zpravodaj dočtete až do konce a podíváte se na jeho zadní stranu, uvidíte výzvu k připojení se k literární anketě, ve které můžete čtenářům v kraji doporučit svůj literární region. Kromě ankety tam naleznete i pozvánku na Královéhradeckou knihovnickou konferenci 2021, která bude letošní regionální kampaň uzavírat. Těším se, že se tam na podzim všichni sejdeme. A doufejme, že už nebudeme odkázáni pouze na online prostor.
Zadní stránkou zpravodaje to tentokrát ještě nekončí. V online verzi se můžete podívat na výsledky literární ankety Můj region a jeho odkaz v literatuře, která proběhla v rámci Královéhradecké knihovnické konference v listopadu loňského roku a byla pojatá ve smyslu „knihovníci doporučují knihovníkům“. Zúčastnili se jí knihovníci z celé republiky, takže výběr osobností je v ní opravdu pestrý.
 
Redakce zpravodaje vám přeje hezké čtení po celý rok 2021.
 
 

verze pro tisk · PDF verze