Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Knihovnická dílna v rámci festivalu Jičín – město pohádky

Autor: Jana Benešová
Vyšlo 6/6/2019 v čísle Ročník 29 (2019), Číslo 2, v sekci Tipy a náměty

Dílnu, určenou především pracovníkům dětských oddělení, pořádá Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně 10.12. září 2019 již po dvacáté třetí. Její motto je stejné jako motto celého festivalu „Pohádky a pověsti hradů a zámků Českého ráje“. Uskuteční se za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a ve spolupráci se SKIP 08 Východní Čechy.
První den zahájí prezentace projektu „Kluby CoderDojo v knihovnách“ v podání Mgr. Vladany Pillerové z Národní knihovny ČR a Ing. Dany Calábkové z Vědecké knihovny v Olomouci. S příspěvkem „Akční a zážitkové hry v knihovnách“ pak vystoupí kolega knihovník z Městské knihovny v Praze Miloslav Linc. BcA. Ladislava Dlouhá seznámí účastníky s možnostmi muzikoterapie v knihovnách. Večer všechny čeká představení „Cukrárna U Šilhavého Jima“. Na motivy stejnojmenné knihy připravili spisovatel Marek Toman a knihovnice Edita Vaníčková Makosová zdramatizovaný příběh z Divokého západu o síle literatury a přátelství. Program prvního dne skončí pozdě večer posezením s výtvarnou dílnou a tržištěm nápadů.
Na druhý den si Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D., z Katedry českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové připravila dílnu „Biblioterapie – práce se strachem v textu“. Odpoledne se účastníci dílny vydají autobusem v duchu výše uvedeného motta na literární výlet na Sobotecko. U hradu Kost navštíví skalní světničky, které inspirovaly Karla Václava Raise k povídce „Ve skále“. Další cesta povede údolím Plakánku a připomene soboteckého rodáka Fráňu Šrámka. V obci Vesec je naplánována zastávka a povídání o filmových pohádkách, které byly v této vesničce natočeny. Ukončení dne proběhne v loveckém zámku Humprecht, kde je připraven pořad „Šlechtic na cestách mezi východem a západem, literární soirée s dobovou hudbou“.
Třetí den psychiatr, publicista a vysokoškolský pedagog MUDr. Radkin Honzák, CSc., bude hovořit o tom, jak na stres a úzkost.
Ukončením dílny bude tradiční posezení u kávy, kde zhodnotíme program a pohovoříme o aktuálních problémech, které bychom mohli dalším ročníkem Knihovnické dílny pomoci řešit.
Informace o dílně a přihlášky jsou k dispozici na webových stránkách Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně: https://knihovna.jicin.cz/dilna-2019/.
 
Kontakt na autorku: benesova@knihovna.jicin.cz

verze pro tisk · PDF verze