Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Vyšla kniha o Chartě 77

Autor: Jana Benešová
Vyšlo 6/6/2019 v čísle Ročník 29 (2019), Číslo 2, v sekci Doporučujeme do vašich fondů

Rozsáhlá kniha velmi podrobně ve formě kalendária provází čtenáře událostmi spojenými s prvními sty dny existence Charty 77. Obsahuje medailonky a fotografie protagonistů Charty a přehled všech mluvčích. Na fotografiích najdeme i příslušníky tehdejšího stranického establishmentu. Cenné a zajímavé jsou dobové archivní prameny komunistického aparátu a vlastní dokumenty Charty 77. Publikované texty dokládá velké množství obrazových příloh.
Knihu vydalo nakladatelství Academia v edici Průvodce, která přináší mnoho dalších zajímavých dokumentů.
Spoluautor Radek Schovánek pochází z Jičína, proto jsme jej požádali o besedu. Uskutečnila se 27. února 2019 v jičínské knihovně. Bylo to zajímavé setkání plné nových informací a inspirace k pročtení knihy. Radek Schovánek má o čem mluvit a má jasné a vyhraněné názory. Před listopadem 1989 se aktivně podílel na přepisování a šíření samizdatů. Pašoval knihy a časopisy z Maďarska. V roce 1988 spoluzaložil samizdatovou edici NOS. Od počátku 90. let působil jako dokumentarista a odborný pracovník v různých institucích zabývajících se výzkumem československého komunistického režimu. Dnes pracuje na Ministerstvu obrany ČR.
 
BLAŽEK, Petr[1] a Radek SCHOVÁNEK. Prvních 100 dnů Charty 77: průvodce historickými událostmi. Praha: Academia, 2018. 451 s. Průvodce. ISBN 978-80-200-2782-5.
 
Kontakt na autorku: benesova@knihovna.jicin.cz
Web knihovny: http://knihovna.jicin.cz/

 
[1] Petr Blažek je český historik a pochází z Hradce Králové. Pracuje v Ústavu pro studium totalitních režimů.

verze pro tisk · PDF verze