Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Odborné a informační weby pro knihovnickou komunitu

Autor: Eva Semrádová
Vyšlo 6/6/2019 v čísle Ročník 29 (2019), Číslo 2, v sekci Webové stránky knihoven

Rubrika Webové stránky knihoven se v minulém zpravodaji představila jako místo, které zve k prohlídce inspirativních knihovnických webů. Od tohoto čísla zpravodaje se vždy zaměříme na jedno téma, ke kterému vyhledáme příklady od nás i z jiných krajů; tentokrát to budou weby pro knihovníky.
 
Ke vzniku úspěšného webu je jistě důležité dobré technické vybavení i grafické zpracování, ale tou zásadní devízou je člověk, který má zájem web doplňovat a zdokonalovat. Knihovník, který nepotřebuje internet a sám žádné weby nevyužívá, dobře fungující a „živou“ webovou stránku nevybuduje. Seznámení s tematickými weby o knihovnictví může přispět k pozitivnímu přístupu k elektronicky publikovaným informacím, oceňovány jsou online sdílené novinky i zkušenosti.
Na cestě za odbornými informacemi a zprávami se ale často cítíme jak na veletrhu, kde se představují nové trendy a nabízejí extra lákavé novinky, a vedle leží zaprášené loňské zboží. Uprostřed výstaviště je největší stánek Národní knihovny s nabídkou solidních a prověřených informací. Pod heslem Informace pro knihovny je srovnané vše, od legislativy a standardů až po odkazy na knihovnické soutěže a spolky, a navíc tu pod jednou střechou najdeme i vstup do databáze knihovnické literatury, adresáře knihoven či do slovníku českých knihovníků. Pak je tu domovský pavilon s názvem našeho kraje a vyhlížíme, co připravila na svůj metodický web krajská a pověřená knihovna. Tiskové centrum obsadili redaktoři, co píší pro elektronické vydání knihovnických časopisů, jako je Čtenář, Duha nebo Bulletin SKIP. A tak chodíme od jedné nabídky k druhé a mnohdy i bloudíme. Webů pro knihovnickou praxi je opravdu velké množství a orientace v těchto elektronických zdrojích se stává další disciplínou odborného vzdělávání.

Pozvánka k návštěvě webových stránek:
Informace pro knihovny Národní knihovny Praha: https://ipk.nkp.cz/
Čtenář – měsíčník pro knihovny: https://svkkl.cz/ctenar
Duha – informace o knihách a knihovnách z Moravy: https://duha.mzk.cz/
Bulletin SKIP – spolkový časopis Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR: https://bulletinskip.skipcr.cz/
 
Pro knihovníky z Královéhradeckého kraje bude centrem regionálních informací web Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Speciální oddíl Pro knihovny je po mnoha letech své existence již všeobecně známý, zveřejňuje například krajské koncepce i výroční zprávy, informace o propagační kampani, aktuální nabídku vzdělávacího centra a elektronické vydání zpravodaje U nás. Ale knihovníkům slouží i další oddíly webu krajské knihovny: jsou to formuláře pro meziknihovní výpůjční službu nebo elektronické zasílání obsahu časopisů, rešeršní služby, dále mohou využívat EOD službu, tj. digitalizaci knihy z fondu SVK Hradec Králové na objednávku. Pro registrované uživatele je zajištěn dálkový přístup do některých databází bez nutnosti pobývat přímo v budově knihovny. Novinky svého fondu představuje krajská knihovna v rubrice Co číst. Vaše základní a střední školy můžete informovat o literárních lekcích či trénování paměti pro studenty, které si mohou objednat přes web například k doplnění výletu do Hradce Králové. A pak je tu „rodinné stříbro“ čili fond regionální literatury a s tím související databáze:

  • digitální knihovna Kramerius regionálních periodik i monografií z fondu SVK Hradec Králové;
  • regionální články – průběžně doplňovaná databáze záznamů článků o královéhradeckém regionu, kterou dlouhodobě buduje oddělení bibliografie SVK Hradec Králové;
  • regionální seriály – souborný katalog všech zjištěných periodik, která vycházela na území Královéhradeckého kraje v letech 1800–1965 či vycházejí do současnosti. Záznamy obsahují informaci o dostupnosti historických periodik;
  • výročí regionálních osobností – faktografická databáze s výběrem osobností, které mají v daném roce výročí narození nebo úmrtí.
Pozvánka k návštěvě webových stránek:
Pro knihovny Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové:
https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny.aspx
Regionální informační zdroje Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové:
https://www.svkhk.cz/Pro-verejnost/Informacni-zdroje/Regionalni-zdroje.aspx
 
Často je účelné nedržet se jen vlastního kraje, ale zajít si přímo „ke zdroji“ na některý celostátní web, nebo naopak si o věci jen tak „podrbat“ v knihovnické komunitě. V následujících článcích od autorek z Městské knihovny v Břeclavi tak najdete nejen pozvání k návštěvě jejich webu, ale i mezi knihovníky na facebook.
 
Kontakt na autorku: eva.semradova@svkhk.cz

verze pro tisk · PDF verze