Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

SVK HK 70 aneb To není šifra...

Autor: Vladimíra Buchtová
Vyšlo 6/6/2019 v čísle Ročník 29 (2019), Číslo 2, v sekci Šumné knihovny

Tak jsme si marketingově a propagačně oddechli, když odešel rok minulý se svým 100. výročím republiky. A co se nestalo? Přiřítil se rok s devítkou na konci a oko oddělení vnějších vztahů a marketingu služeb při Studijní a vědecké knihovně nervózně mrklo. Vysvětlení jest jednoduché. Nejenže slavíme opět 100. výročí, a sice vydání 1. knihovnického zákona, a 30. výročí sametové revoluce, ale máme své vlastní 70. výročí. Ano, od založení Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové uplyne v listopadu 70 let. Jasně, nejpohodlnější by bylo usednout a milostivě přijímat gratulace a dary k tak významnému jubileu. Ale takhle to bohužel nefunguje.
Veřejnost dychtivě hledí naším směrem, tak co bychom tak...
Aha... První akce přece už proběhla – tou byla módní přehlídka Otisky módy ve Studijní a vědecké knihovně, která se konala začátkem dubna. Byla zábavná a více se o této události dozvíte na jiném místě tohoto čísla.
Dále – především pro vášnivé turisty – jsme připravili výroční turistickou známku. Tu naši původní máme už léta a neustále se prodává. Ta výroční je ozdobena luxusní noční fotkou knihovny a setkala se okamžitě s velkým ohlasem a nadšením. Zjevně to vypadá, že se bude doobjednávat, aby se dostalo na všechny zájemce.
Až do konce dubna probíhala mimo jiné soutěž pro všechny kreativce pod názvem 70 aneb Soutěž o nejlepší placku. Stačilo nakreslit, jak veřejnost knihovnu vidí dnes nebo za dalších 70 let. Fantazii se meze nekladly, takže bylo možné vymyslet cokoli, co s knihovnou souvisí, třeba jen logo, a zaslat buď elektronicky, nebo přijít s originálním návrhem přímo do knihovny a vhodit jej do připraveného boxu v centrální hale knihovny. Tři vybraní byli odměněni a podle jejich návrhu byly vytvořeny placky, které nás v knihovně budou provázet po celý rok.
Letním setkáním pod knihovnou jsme slavili loňské 10. výročí působení v nové budově knihovny. A protože se osvědčilo a líbilo se nejen příchozím, ale i nám, podobnou akci plánujeme i letos na 2. září – opět první školní den a opět zveme všechny Hradečáky a nejen je na setkání pod knihovnou, kde si z programu vyberou jak děti, tak dospělí. Celý den plný hudby, zábavy, trochy poučení a dobrot! Program je zatím překvapení, ale snad můžeme prozradit, že téma módy tento rok jen tak neopustíme.
Jak jsem zmínila v úvodu článku a jak určitě všichni knihovníci dobře vědí, v roce 1919 byl vydán 1. knihovnický zákon, který mimo jiné zavedl povinnost zřizovat veřejné knihovny ve všech obcích a zajišťovat tak úroveň vzdělávání v nově vzniklém Československu. V historii knihovní ani národní nelze tento počin opomenout, a proto Studijní a vědecká knihovna pořádá při této příležitosti konferenci pro odbornou i širší veřejnost. Ta je plánována na 5. listopad a součástí programu je i křest knihy o SVK HK, která byla založena o třicet let později. A je to venku! Vyjde kniha, která mapuje celou sedmdesátiletou činnost Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. I když to není první kniha, která o naší instituci pojednává.
Další drobné dárečky ozdobené aktuálním logem knihovny budou veřejnosti nabízeny průběžně a možná, že je i spojíme s dalšími významnými čísly a jmény, protože devítka na konci je velká výzva, ať už se jedná o 600. výročí první pražské defenestrace, nebo 80. výročí úmrtí Alfonse Muchy, a abych zůstala přísně literární – nezapomeňme na Bohumila Hrabala, protože právě tento vynikající český spisovatel spatřil poprvé světlo světa v roce 1914.
A to jsem tady nastínila jen to, co musíme plánovat dopředu – představte si, co všechno ještě může vzniknout z náhlého nápadu, přívalu inspirace nebo leknutí! Těšíte se?
 
Kontakt na autorku: vladimira.buchtova@svkh.cz
Web knihovny: https://www.svkhk.cz

verze pro tisk · PDF verze