Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Rok v duchu kampaně a oslav výročí

Autor: Andrea Součková
Vyšlo 6/6/2019 v čísle Ročník 29 (2019), Číslo 2, v sekci Na slovíčko

Milé čtenářky, milí čtenáři,
jak jste jistě v posledních číslech zpravodaje U nás zaznamenali, téma letošní krajské knihovnické kampaně je věnováno knihovnám a školám. Mottem „Vzdělávejme společně“ jsme chtěli vyjádřit zájem o posílení spolupráce mezi těmito institucemi, a jak dokládá vývoj v posledních měsících, o podporu této oblasti se usiluje i na celostátní úrovni.
Letošní první číslo zpravodaje U nás, resp. rubrika „Naše téma“, bylo úvodem do problematiky a zabývalo se tím, proč by měly knihovny a školy spolupracovat. Ačkoli pro většinu knihovnic a knihovníků jsou pravděpodobně tyto důvody zcela jasné, není na škodu si je jednoznačně formulovat a definovat. V aktuálním druhém čísle se rubrika zase věnuje konkrétním možnostem spolupráce knihoven a škol. Úvodní článek je snahou o souhrn možných společných aktivit, další příspěvky rubriky jsou ukázkou toho, co mohou knihovny dělat pro školy. Jedná se opravdu pouze o výběr, protože dobré příklady praxe by se daly najít v řadě menších i větších knihoven v kraji i mimo něj, ale na to zde bohužel nemáme dostatek prostoru. Nicméně vaší pozornosti by neměl uniknout článek o projektu mediálního vzdělávání v Královéhradeckém kraji, do kterého se od října 2018 do února 2019 zapojilo 13 knihoven. Díky spolupráci SKIP s nadací Open Society Fund se v tomto období podařilo realizovat 59 vzdělávacích akcí, z nichž byla převážná část určena právě pro místní školy. Autorkou příspěvku je krajská koordinátorka projektu kolegyně Bohdana Hladíková a další číslo zpravodaje nabídne pohled Vojtěcha Bruka, lektora týmu Zvol si info. I když se knihovny zabývají mediálním vzděláváním stále více, nedá se rozhodně mluvit o nějaké systematické práci, proto se tomuto tématu budeme věnovat i nadále a konkrétně v následujícím čísle.
V průběhu celého roku si kromě aktuální krajské kampaně připomínáme také výročí prvního knihovnického zákona a jeho významu pro knihovnickou komunitu. K těmto aktivitám se připojujeme samozřejmě i ve zpravodaji. Také Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové toto významné jubileum oslaví a spojí zároveň se svým vlastním výročím 70 let od založení. Hlavní událostí by měla být konference pro odbornou i širší veřejnost, která se uskuteční 5. listopadu 2019, ale v plánu je celá řada dalších aktivit. První akce v rámci oslav už proběhla a byla jí originální módní přehlídka. Pokud vás zajímá více, bližší informace naleznete v článcích Vladimíry Buchtové tohoto čísla nebo na webu krajské knihovny. Podzim, který je u knihovnic a knihovníků vždy plný termínů, tedy bude letos obzvláště nabitý. Kromě zmíněného vás zveme také na již tradiční Knihovnickou dílnu v Jičíně či další ročník Královéhradecké knihovnické konference. Takže si rezervujte místa ve svých diářích, ať nic nepromeškáte.

verze pro tisk · PDF verze