Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Leták: Koncepce rozvoje knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2019-2023

Autor:
Vyšlo 3/14/2019 v čísle Ročník 29 (2019), Číslo 1, v sekci Tištěná verze v PDF

http://www.svkhk.cz/svkhk/u-nas-pdf_cisla/Rocnik-29-(2019)-Cislo-1-Letak-koncepce-knihoven.pdf - Vložte do adresního řádku.

verze pro tisk · PDF verze