Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Zábava s prvním knihovnickým zákonem

Autor: Michaela Sehnalová
Vyšlo 3/14/2019 v čísle Ročník 29 (2019), Číslo 1, v sekci Tipy a náměty

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně plánuje koncept oslav stého výročí prvního knihovnického zákona. Vyzývá proto další knihovny k připojení se k akcím, které mezi sebou mohou knihovny sdílet. Jde především o akce pro děti a mládež, ale zapojit se můžou i celé rodiny.
V první řadě se jedná o výtvarnou soutěž. Úkolem dětí bude najít v rodinných knihovničkách nejstarší knihu. Výsledkem soutěžního příspěvku by mělo být umělecké zpracování (obrázek, příběh, komiks, fotografie, film) nalezené knihy, procesu hledání knihy či čehokoliv dalšího, co s hledáním nejstarší knihy v rodinné knihovničce souvisí.
Sběrným místem všech prací budou knihovny. Komunikace bude probíhat mezi knihovnami. Příspěvky do soutěže zašlou knihovnice zúčastněných knihoven do jičínské knihovny, kde v Týdnu knihoven proběhne vyhlášení vítězů. Na toto vyhlášení budou pozváni vítězové všech kategorií v doprovodu knihovnic.
Dalším nápadem je série kvízů pro děti. Každé dva měsíce budou dětem k dispozici v dětském oddělení a v klubu pro mládež. Z odevzdaných správně zodpovězených kvízů budou vylosováni tři výherci, kteří obdrží od knihovnic odměnu. Děti, které se poctivě zúčastní všech či většiny kvízů, budou v Týdnu knihoven odměněny taktéž. Jičínské knihovnice pro ně chystají exkurzi po třináctých komnatách knihovny.
Podrobné propozice výtvarné soutěže i znění kvízů budou od konce února k dispozici na webu Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně.[1] Na stejném místě naleznou knihovnice volně ke stažení i logo k výročí prvního knihovnického zákona, které vytvořila jičínská knihovnice Helena Vejvarová. V Jičíně bude soutěž vyhlášena v rámci Března – měsíce čtenářů, ve stejném termínu bude v Jičíně vystaven i první ze série kvízů o knihovnickém zákonu.
Pojďme tedy výročí prvního knihovnického zákona pojmout zábavně a pojďme si ho užít všichni společně.
 
Kontakt na autorku: sehnalova@knihovna.jicin.cz

 

verze pro tisk · PDF verze