Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Sladký život s knihovnou aneb Nechraň se vlastním plotem, ale přáteli

Autor: Helena Vejvarová
Vyšlo 3/14/2019 v čísle Ročník 29 (2019), Číslo 1, v sekci Kdo je ...

Rozhovor s Evou Pantlíkovou a Alenou Pospíšilovou, pracovnicemi Knihovny Antonína Bocha v Libošovicích, jež v loňském roce obdržela titul knihovna Jičínska 2018.[1]
 
HV: Můžete, prosím, stručně představit vaši obec? 
Libošovice jsou nevelká vesnice nacházející se na bývalém kosteckém panství v turisticky atraktivní jižní části Českého ráje, ležící 3 km severozápadně od města Sobotky, na samém konci Královéhradeckého kraje. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352. Pod obecní úřad sídlící v Libošovicích spadá dalších 9 obcí a asi 15 samot. Trvale je zde přihlášeno 508 obyvatel. Na katastru obce se nachází velké množství rekreačních chalup a chat. Především starší majitelé v nich žijí většinu roku, pouze v zimě se vracejí za pohodlím do měst.
Základní škola byla v Libošovicích zrušena v roce 1982, školní děti dojíždějí do Sobotky. Předškolní děti navštěvují mateřskou školu V Ráji, která sídlí v budově školy od roku 1977. V omezené míře funguje pošta. Charita se sídlem v Sobotce provozuje v budově bývalé fary Domov pokojného stáří. Mimo knihovnu nabízí kulturní vyžití LOS – Libošovický ochotnický spolek. Aktivní je sbor dobrovolných hasičů a myslivecké sdružení. Všechny tyto složky společně zajišťují kulturně-společenský život v obci.
Knihovna je umístěna v prvním patře budovy obecního úřadu, má k dispozici dvě místnosti a chodbu, kterou jsme povýšily na výstavní galerii Na Návsi.
 
HV: Jak daleko sahá historie knihovny v Libošovicích?
Knihovna v Libošovicích má dlouholetou tradici. Iniciátorem jejího založení byl koncem 19. století řídící učitel Václav Luštický (1852–1913). V roce 2013 jsme knihovnu pojmenovali po jeho zeťovi, řídícím učiteli Antonínu Bochovi, který v Libošovicích učil od roku 1900 až do nedobrovolného odchodu do důchodu v roce 1939. Hlavním důvodem bylo, že ještě žijí jeho žákyně, které se také slavnosti pojmenování s radostí zúčastnily. Pro zajímavost můžeme uvést, že vnučka pana řídícího Bocha Eva Komendová pracovala jako knihovnice v Olomouci a pravnučka Markéta Dubnová dosud pracuje v Knihovně města Hradce Králové.
 
HV: Jak jste se k práci knihovnice dostaly právě vy dvě?
V roce 2011 hledal obecní úřad knihovnici. Společně jsme se knihovny ujaly my dvě, dlouholeté kamarádky a spolužačky z 1. třídy, čerstvé důchodkyně. Činnost jsme slavnostně zahájily 6. ledna 2012. Předcházející knihovnice využívala pouze jednu menší místnost. Ta se nám zdála být zcela nedostatečná. Po dohodě se starostou byla knihovna rozšířena o zasedací místnost. Z neútulné, neosobní knihovny se díky regálům s knihami, koutku pro dětské čtenáře, květinám a obrázkům stal příjemný, zabydlený prostor, zvoucí k pobytí a posezení.
 
HV: Můžete čtenářům prozradit něco o sobě?
Eva Pantlíková: Vystudovala jsem Střední ekonomickou školu v Jičíně. Většinu pracovního života jsem strávila v Mladé Boleslavi. Zde jsem pracovala v různých pozicích na městském úřadě. Jako knihovnice jsem působila v Libošovicích již v době svých středoškolských studií a pak dále až do roku 1978, kdy jsem odešla na mateřskou dovolenou.
Alena Pospíšilová: Po maturitě na textilní průmyslovce v Jilemnici jsem v roce 1972 nastoupila do Okresní knihovny v Semilech a dálkově vystudovala knihovnickou školu v Praze. Po mateřské dovolené jsem nastoupila do Městské knihovny Fráni Šrámka v Sobotce. V metodickém obvodu jsem tehdy měla mezi 16 místními knihovnami i tu v Libošovicích. Dokonce jsem zde po určitý čas v osmdesátých letech jako dobrovolná knihovnice působila. Ze Sobotky jsem po dvaceti letech odešla do Jičína a odtud po dvanácti letech do předčasného důchodu.
 
HV: Knihovna Antonína Bocha vykazuje velmi pěkné statistické výsledky. Jak se vám podařilo získávat nové čtenáře?
Těší nás, že se knihovna postupně stala v půjčovní pátek odpoledne místem setkávání. Snažíme se o to, aby k nám malí i velcí chodili rádi, skoro jako domů. Aby byla knihovna součástí jejich života. Díky skvělé spolupráci s Knihovnou Václava Čtvrtka v Jičíně máme čtenářům stále co nabídnout. I proto nás hojně navštěvují čtenáři, ještě více čtenářky a milovnice čtení místní i z širokého okolí. Nové a žádané knihy dostáváme formou výměnných souborů. Jsme rády, že se tento vynikající, ekonomicky výhodný systém udržel. Starosta i zastupitelstvo společný nákup a profesionální zpracování nových knih plně podporují každoročním příspěvkem. Využíváme i meziknihovní výpůjční službu. Pro čtenáře a všechny další zájemce jsme s radostí připravily v průběhu uplynulých let řadu nejrůznějších besed a vernisáží výstav. S potěšením uvádíme mezi čtenáře také regionálně zaměřené knižní novinky. Je povzbuzující, když se při těchto příležitostech knihovna zaplní, nebo dokonce „praská ve švech“. Drobnou, úsměvnou perličkou pro nás při ohlédnutí za zajímavou plejádou osobností, které naši knihovnu navštívily, jsou dva ministři. Mezi vzácnými hosty byl historik, diplomat a ministr zahraničí PhDr. Jaroslav Šedivý a doc. MUDr. Leoš Heger. Velkou poctou byla návštěva vojenského historika plukovníka PhDr. Eduarda Stehlíka a několikanásobná návštěva historika prof. Roberta Kvačka.
 
HV: Jak je to s výstavami v galerii Na Návsi?
Musíme přiznat, že název je lehce nadnesený. Jde vlastně o chodbu obecního úřadu, kterou využíváme a obohacujeme pravidelnými výstavami. Zpočátku byly výstavy obměňovány každý měsíc. V poslední době termín prodlužujeme na dva měsíce. Čtenáři a návštěvníci mohou obdivovat nejen krásné fotografie, grafiku a obrazy vynikajících umělců amatérů i profesionálů, ale i práce dětí a šikovných rukou našich žen.
 
HV: Čím je pro vás práce v knihovně a můžete říci, co vás třeba v poslední době potěšilo?
Každý půjčovní den je pro nás malý svátek. Práce v knihovně je služba, každý čtenář je pro nás vzácný host. Jsme rády, že k nám mají lidé důvěru, že je stejně jako nás obě baví číst, vzdělávat se, stále něco nového poznávat. Těší nás dobrá spolupráce s obecním úřadem, zvláště naším hodným starostou. Vážíme si skvělé spolupráce a pomoci jičínské knihovny, přátelských vztahů se všemi knihovnicemi, paní ředitelkou i s vámi metodičkami. Rády se zúčastňujeme perfektně připravených zájezdů, které Knihovna Václava Čtvrtka pro nás jako součást vzdělávání pořádá. Velkou poctou a povzbuzením se pro nás stalo získané ocenění v podobě titulu knihovna Jičínska roku 2018. Mile nás překvapil a potěšil náš pan starosta Vítek Svoboda. Druhý den po předání ocenění, v půjčovní pátek, na obě čekala v knihovně krásná kytice růží a velká bonboniéra. Ještě větší překvapení bylo, když v následujícím týdnu přišel na obecní úřad dopis od pojišťovny, u které má obec pojištění: „Z tisku jsme se dozvěděli, že vaše obec má velice úspěšnou knihovnu, a proto vám pro knihovnu věnujeme finanční dar ve výši 2 000 Kč.“
 
Kontakt: knihovnalibosovice@seznam.cz, vejvarova@knihovna.jicin.cz
Web knihovny: http://knihovnalibosovice.webk.cz/

 
[1] Slavnostní vyhlášení titulu proběhlo 1. 11. 2018 v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně. Více v článku Setkání knihovnic a knihovníků Jičínska aktuálního čísla zpravodaje.

verze pro tisk · PDF verze