Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Konference Bookstart – S knížkou do života

Autor: Kateřina Hubertová
Vyšlo 3/14/2019 v čísle Ročník 29 (2019), Číslo 1, v sekci Z knihovnických organizací

Téma projektu knížek pro ty nejmenší, právě narozené děti se od půlky roku 2017 vyskytuje nejen ve zpravodaji U nás opakovaně a bude tomu tak zřejmě i do budoucna. Projekt Bookstart se překulil do dalšího ročníku a knihovny po celé republice pořádají akce a aktivity pro rodiče a jejich čerstvě narozené děti. Co je Bookstart, v českém prostředí nazvaný S knížkou do  života, se můžete informovat na jeho webových stránkách http://www.sknizkoudozivota.cz/.
 
Pro všechny zapojené do projektu, ale i pro ty, kteří by se případně teprve zapojit chtěli, byla v Knihovně města Hradce Králové v úterý 27. listopadu 2018 uspořádána konference BOOKSTART 2019.
Předseda SKIP ČR Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., představil prezentaci PhDr. Víta Richtera s názvem Podpora čtení v rodině ve světle průzkumu čtenářství dětské a dospělé populace v ČR. Velmi zajímavá byla přednáška Mgr. Ivy Škaloudové, ředitelky mateřské školy Klubíčko v Pardubicích, která do problematiky čtenářské pregramotnosti promítla pohled pedagoga s praktickou zkušeností s malými dětmi.
Ostatní přednášející byli všichni z knihovnických řad a i jejich prezentace můžete nalézt na webu projektu. Mluvilo se o základních principech projektu, jeho problematických místech, možnostech financování, webu a facebooku, procesu přihlašování do projektu a objednávání i o konkrétní organizaci projektu v roce 2019. Velmi důležitým bodem programu byla výměna zkušeností a živá diskuse. Chvíli se zdálo, že do diskuse se zapojilo snad všech 85 účastníků. Celou akci zkušeně moderovala Mgr. Zlata Houšková.
 
Do projektu je nyní zapojeno cca 140 knihoven. Informace o něm se pomalu šíří i do veřejné sféry. Knihovny oslovují rodiče, předávají sety. Sbírají při tom zkušenosti a otevírají se jim nové možnosti. SKIP ČR již z knihovnických zkušeností a ohlasů zúčastněných vydal tři inspirativní publikace. Projekt Bookstart má velké možnosti a záleží jen na nás, jak se nám je povede využít.
Ať už jste do projektu zapojeni, nebo jenom chcete dění kolem sledovat, toto jsou nejdůležitější zdroje:

 
Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz
 
[1] Více v článku Mgr. Zlaty Houškové aktuálního čísla zpravodaje.

verze pro tisk · PDF verze