Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Literární dílna v roce 2018 s tématem Vzpomínka na vzpomínku

Autor: Tereza Heuer
Vyšlo 3/14/2019 v čísle Ročník 29 (2019), Číslo 1, v sekci Doporučujeme do vašich fondů

V roce 2018 hudební oddělení Knihovny města Hradce Králové uspořádalo druhý ročník literární dílny pro čtenáře – seniory a klienty Domova u Biřičky, tentokrát s názvem Vzpomínka na vzpomínku – na první republiku. Loňské téma Vzpomínka, již beru do ruky[1] se těšilo značnému zájmu a byla očekávána velká účast i u letošního „prvorepublikového“ tématu. Ukázalo se ale, že účastníci, narození zhruba ve 30. letech, na úplně rané dětství nebo rodiče tolik vzpomínek nemají. I přesto se našlo osm pamětníků, kteří sepsali příběhy a vzpomínky své nebo svých rodičů či jiných příbuzných na převážně předválečná a válečná léta v Československé republice. V úterý 11. prosince 2018 jsme vydaný sborník společně pokřtili opět v příjemném prostředí Domova u Biřičky za účasti všech přispěvatelů. Tedy skoro všech. Bohužel na podzim v požehnaném věku 91 let zemřel jeden z pamětnických autorů.
Na útlou knížečku jsou pamětníci právem hrdí a radost z povedené akce jsme měli i my v knihovně. Pokud se nám podaří sehnat finance, rádi bychom proto v projektu pokračovali. Letos s příběhy na téma Vzpomínka na toho, kdo mě ovlivnil. Pamětníci by tak mohli zavzpomínat na osobu, která pro ně v životě mnoho znamenala. Oba ročníky Vzpomínek je možné zakoupit v Domově u Biřičky nebo Knihovně města Hradce Králové a jejích pobočkách.
 
CHYTRÁ, Marie et al. Vzpomínka na vzpomínku na 1. republiku: sborník povídek z literární dílny pro dříve narozené. Vydání první. Hradec Králové: Knihovna města Hradce Králové, 2018. 59 s. ISBN 978-80-85059-55-7.
 
Kontakt na autorku: heuer@knihovnahk.cz
Web knihovny: https://www.knihovnahk.cz/

 
[1] BOUŠKOVÁ, Emílie et al. Vzpomínka, již beru do ruky: literární dílna. 1. vydání. [Hradec Králové]: Knihovna města Hradce Králové, 2017. 86 s. ISBN 978-80-85059-53-3.
ŠIMONOVÁ, Šimona a Tereza HEUER. Dříve narození napsali knížku. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje [online]. 2018, roč. 28, č. 1, s 42-44 [cit. 2019-01-18]. ISSN 0862-9366. Dostupné také z: https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20180127.pdf

verze pro tisk · PDF verze