Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Vychází kniha o osudech popravených a umučených sokolů

Autor: Jiří Uhlíř
Vyšlo 3/14/2019 v čísle Ročník 29 (2019), Číslo 1, v sekci Doporučujeme do vašich fondů

Představení knihy „Nebylo jim souzeno žít“ autorek Heleny Rezkové a Pavlíny Špatenkové se uskutečnilo v pátek 12. října 2018 od 17 hod. v Knihovně města Hradce Králové ve Wonkově ulici.
Autorky chtějí vydáním knihy splatit po více než 70 letech dluh sokolským hrdinům, kteří již nebudou odsouzeni k zapomnění. V knize popisují sokolský odboj a pohnuté osudy 160 sokolů a sokolek, členů Sokolské župy podkrkonošské-Jiráskovy a částečně i Sokolské župy orlické (tj. oblast Trutnovska, Náchodska, Rychnovska, Královéhradecka a částečně i Orlickoústecka), uvězněných a popravených nebo umučených během 2. světové války. Impulsem pro sepsání knihy byly události na Končinách u Červeného Kostelce, kde v roce 1942 rodina Burdychových ukrývala radistu Jiřího Potůčka, posledního žijícího z výsadku Silver A. Hned po jeho vyzrazení bylo popraveno v Pardubicích na Zámečku 17 členů sokolské odbojové skupiny S 21 B, ale ani to nebyl počet konečný, sokolské životy vyhasínaly dál.
„Před rokem jsme začínaly bádat po osudech 20 popravených sokolů v rodinách, archivech, kronikách… Úplnou náhodou se nám dostal do ruky seznam ze sokolské kroniky v Krčíně a rázem jsme měly jmen popravených a umučených 120. Při dalším intenzivním hledání jsme nakonec zmapovaly neuvěřitelných cca 160 příběhů, při nichž ještě dnes mrazí,“ říká spoluautorka knihy Pavlína Špatenková. Jak dodává Helena Rezková, autorky si cení zejména toho, že se jim podařilo vyhledat a oslovit žijící děti a příbuzné popravených: „Vážíme si toho, že nám otevřeli své rodinné archivy, v nichž uchovávají fotografie, dopisy psané před popravou… Dodnes vzpomínají na poslední chvíle se svými rodiči, kteří položili za naši svobodu to nejcennější, svoje životy.“
Kniha vychází u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky. Vydala ji renomovaná spisovatelka a vydavatelka Helena Rezková z Vlkova, která má na svém kontě již tři desítky hodnotných knih, v nichž se ohlíží do minulosti obcí a ve třech publikacích i do historie TJ Sokol v severovýchodních Čechách. Kniha formátu A4 má celkem 280 stran. Kvalitně ji vytiskla na křídovém papíru tiskárna V&H Print Hlávko, s. r. o., Nové Město nad Metují. Obsahuje velké množství fotografií a dokumentů, celkem přes 630 vyobrazení; velmi často zde některé dokumenty, svědectví i fotografie otiskují vůbec poprvé. Sympatické je, že autorky jsou činné funkcionářky Sokolské župy podkrkonošské-Jiráskovy. Helena Rezková je starostka župy a Pavlína Špatenková, učitelka základní školy ve Dvoře Králové nad Labem, pak vzdělavatelka župy.
Dílo, jež se řadí k literatuře faktu, má celkem sedm hlavních tematických oddílů. Autorkám se podařilo vyjádřit úctu obětem, popraveným, umučeným a vězněným sokolům. Kniha obsahuje množství medailonků, biografií, životopisů osobností. Přínosem je co nejpodrobnější shromáždění vzpomínek, dokumentů i cenných fotografií ve spolupráci s příbuznými. Autorkám se mj. povedlo zachytit příběhy i osobnosti 42 sokolských jednot severovýchodních Čech. Podařilo se jim přiblížit mnoho životních osudů statečných a hrdinských sokolů, včetně některých jmen zrádců. Monografie je založena na vzpomínkách i na nově objevených, vypátraných, odkrytých a nalezených faktech a informacích. Síla knihy je nejen ve faktech, osudech, příbězích, ale i v dokumentech a jedinečných snímcích postihujících sledovanou problematiku skutečně komplexně. Souborná publikace je atraktivní svým obsahem i původními fotografiemi a dokumenty, solidně odkazuje na použité zdroje. Tuto hodnotnou, přínosnou a zdařilou knihu s pozoruhodnou grafikou a vyobrazeními mohu vřele doporučit. Je k dostání v knihkupectvích našeho regionu.
 
REZKOVÁ, Helena a Pavlína ŠPATENKOVÁ. Nebylo jim souzeno žít. Vlkov: Helena Rezková, 2018. 272 s. ISBN 978-80-88182-09-2.
 
Kontakt na autora: zj.uhlirovi@seznam.cz

verze pro tisk · PDF verze