Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Kde se tu vzal ten dopis? Spolupráce České televize a knihoven při realizaci projektu Skautská pošta

Autor: Veronika Součková a Tomáš Fomín
Vyšlo 3/14/2019 v čísle Ročník 29 (2019), Číslo 1, v sekci Okénko

Internetový projekt dětského webu www.decko.cz Skautská pošta se v roce připomínajícím 100. výročí vzniku Československa soustředil na období první republiky. Navazoval na televizní seriál Skautská pošta 1918 vysílaný na podzim na stanici ČT :D a vycházel z málo známého faktu, že skauti při vzniku Československé republiky v roce 1918 zajišťovali distribuci důležitých zásilek i tajných depeší pro československou vládu. Zatímco televizní seriál o tomto období vyprávěl, ve webové soutěži si děti dobrodružnou roli skautských doručovatelů vyzkoušely na vlastní kůži.
Průvodcem projektu na televizní obrazovce i na webu byl Pavel Zedníček v roli „dědečka“, který v dětství mezi skautské doručovatele sám patřil. Na začátku soutěžního příběhu narazil dědeček na dopis, který v dobách skautské pošty očividně doručen nebyl. To mu bylo záhadou – záhadou, kterou mu měly pomoci rozluštit děti.
Při přemýšlení o způsobu realizace webové soutěže Skautská pošta jsme hledali spolehlivé, bezpečné a důvěryhodné místo, kam by děti mohly přijít splnit reálnou část své mise. Ideálním prostorem pro takovou spolupráci se ukázaly být pobočky knihoven, které hustě pokrývají celou Českou republiku.
Ve spolupráci se SKIP a Národní knihovnou jsme proto na začátku září 2018 oslovili síť knihoven se stručnou charakteristikou projektu a výzvou, aby se nám ozvaly knihovny, které by měly o spolupráci zájem. Ozvalo se nám téměř 500 knihoven, do kterých jsme rozeslali výtisky tzv. skautských kronik – tištěných knížek, ve kterých byla zašifrována nápověda pro řešení záhady. Do knihovny přinesly děti dopis vytištěný z webu a v knihovně pak za laskavé spolupráce knihovníků obdržely výměnou za tento dopis jeden výtisk skautské kroniky. A mohly pokračovat v luštění, přičemž klíče k luštění se postupně objevovaly na webu v návaznosti na odvysílané díly seriálu. Zážitek pak vyvrcholil finálním „nalezením pokladu“ na webu projektu www.skautskaposta.cz.
Spolupráce s knihovnami byla pro tým webu stanice ČT :D velmi příjemná: profesionalita, vstřícnost a rychlá komunikace přispěly k úspěchu projektu, potvrzenému pěknými reakcemi dětí a jejich rodičů. Rozložení ohlasu dětí v terénu bylo velmi různé – od míst, kde do knihovny přišly desítky dětí, které do knihovny normálně nechodí a které jsou tedy potenciálně novými klienty, až po místa, kam pro skautskou kroniku nepřišel nikdo. O důvodech rozdílů v reakcích dětí můžeme jen spekulovat, ale z geografického rozložení reakcí to vypadá, že aktivnější a motivovanější jsou děti mimo velká města (i když to neplatí stoprocentně).
Z pohledu České televize byla spolupráce s několika stovkami poboček knihoven vynikající, a bude-li v budoucnu příležitost, velmi rádi podobnou spolupráci zopakujeme.
 
Kontakt na autory: veronika.souckova@ceskatelevize.cz, tomas.fomin@ceskatelevize.cz

verze pro tisk · PDF verze