Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Nejmenší čtenáři a jejich první výlety do země knih

Autor: Markéta Poživilová
Vyšlo 3/14/2019 v čísle Ročník 29 (2019), Číslo 1, v sekci Okénko

Po sérii toho nejnapínavějšího a podivného z dalekého severu se pro změnu budeme věnovat literatuře veskrze pozitivní, a to literatuře dětské. Začneme knížkami pro ty opravdu nejmenší čtenáře, pokračovat budeme nabídkou pro děti 1. a 2. stupně základních škol a vše zakončíme literaturou pro náctileté, tedy takzvanou young adult.
 
Čtenářská pregramotnost je pojem, který je velice úzce spjat právě s literaturou pro nejmenší čtenáře. Je to období před tím, než se dítě naučí samo číst a psát. Období velkého vývoje, kdy získává mnoho jiných dovedností a poznává svět kolem sebe. A právě v této době se utváří také vztah ke čtení a vzdělávání. S tím samozřejmě souvisí i to, že společné čtení rozvíjí fantazii, myšlení a řeč, procvičuje paměť a učí dítě rozumět textu, komunikovat.
Cíleně se tomuto tématu věnují mateřské školy, kde rozvoj čtenářské pregramotnosti mají přímo ve svých vzdělávacích plánech; často jsou také zapojeny do různých projektů – například do operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Evropského sociálního fondu.
 
Podle mezinárodních průzkumů PISA[1] 2015 je Česká republika, co se týče čtenářské gramotnosti, spíše lehce podprůměrná, a oproti předchozímu šetření v roce 2012 došlo dokonce k poklesu. Důvodů je jistě mnoho, mnohdy bude těžké je i rozpoznat. Mě však zaujal údaj, který z testování nepřímo vyplynul, a to je fakt, že testované děti, kterým rodiče pravidelně četli již od útlého dětství, dosahovaly lepších výsledků než děti, kterým pravidelně nikdo nepředčítal.
Tato informace byla pro mě jako pro jednotlivce a zároveň knihovníka velice důležitá. Říká mi, že podporovat čtení v rodinách má velký smysl, že projekt Bookstart má v tomto ohledu velký potenciál a je opravdu IN. Posouvá tak čtenářskou pregramotnost z mateřských škol do rodin a vede rodiče k tomu, aby se svým děťátkem četli již od nejútlejšího věku, od prvních měsíců života. Velkou pomocí, inspirací a návodem je rodičům jistě metodika, kterou dostávají spolu s dětským leporelem, audioknihou a seznamem vhodných knížek pro společné čtení, většinou při vítání občánků nebo při slavnosti v knihovně. Důležité je právě to každodenní předčítání a prohlížení obrázkových publikací. Je to zároveň výzva i pro vás knihovníky, abyste doporučované knížky pořídili do svých knihoven a usnadnili tak rodičům začátky s aktivním čtením. Seznamy doporučované literatury jsou součástí balíčků pro rodiče a budou pravidelně aktualizovány o nově vycházející tituly. Pokud nejste přímo v projektu zapojeni, více informací můžete nalézt na webu www.sknizkoudozivota.cz.
 
Uvádím zde proto jen některé vybrané knížky, které jsou vhodné pro společné čtení rodičů a jejich dětí. A bylo velice těžké se rozhodnout…
 
Číst se dá i beze slov. Důkazem toho je série obrázkových knížek Rok v lese, Rok na venkově, Rok ve školce, plných humoru, zajímavostí a příběhů bez textu. Stačí jen hledat a nalézt. (DZIUBAK, Emilia. Rok v lese / LIPUT, Przemyslaw. Rok ve školce / KOZIEL-NOWAK, Magda. Rok na venkově / SCHAMP, Tom. Celý svět v obrázcích)

I nejmenší čtenáři mají své starosti a obavy. Bojí se tmy, cizích lidí nebo doktora. Jak se s takovými problémy vypořádat je mohou naučit spolu s rodiči i knížky. (CENKL, Jakub a HARAŠTOVÁ, Helena. Nebojím se tmy / ŠPINKOVÁ, Martina. Divný brach strach / PIERRE, Coran. Žádný strach, zajíčku / VHRSTI. Už se nebojím tmy / LEHEČKOVÁ, Hana. Co se děje v Podpostelí / CENKL, Jakub a SEKANINOVÁ Šárka. Strach má velké oči)
Knížky o lásce mezi rodiči a dítětem, o přátelství, o důvěře a bezpečí. (WECHTEROWICZ, Przemysław. Obejmi mě, prosím / MCBRATNEY, Sam. Hádej, jak moc tě mám rád! / DESBORDES, Astrid. Mám tě rád, sestřičko. / DESBORDES, Astrid. Co mi řekl táta)
K  prvnímu společnému čtení je dobré využít říkanek a básniček: pomocí rytmizace se je mohou naučit i velice malé děti. (ĎURIČOVÁ, Ivona. Básničky o zvířátkách / PLICKOVÁ, Edita. Moje první říkadla / ČERNÍK, Michal. Knížka pro děti od dvou do pěti / PTÁČKOVÁ, Jindřiška. Houpánky a kolébánky / SUCHÁ, Romana. Rozpustilé básničky pro malé dětské ručičky)
Knížky pomáhají vyznat se v pocitech a emocích i těm nejmenším. A někdy to není vůbec jednoduché. (CHIEN CHOW CHINE, Aurélie. Emil se stydí / CURHIARRA, Piroddi. Má první knížka pocitů / Ferda a jeho mouchy / Ferda v tom zase lítá / ČERNÝ, Vojtěch. Děti a emoce)
A co je tak trochu noční můrou každého rodiče? No přece naučit své milované děťátko chodit na nočník. (SCHEFFLER, Axel. Pip a Pipa: Loužička / BENOIT, Charlat. Pořád nic! / COCKLIO, Marion. Už žádné plenky / VAN GENECHTEN, Guido a VILÉM, Hynek. Víš, co má v plínce myš / FONTAINE, Carine. Malý nočník, malá hovínka)

TIP PRO KNIHOVNU: Můžete ve své knihovně rodičům nabídnout vhodnou literaturu pro nejmenší čtenáře a usnadnit jim tak výběr knížek. Třeba pomocí plakátu nebo výstavky. Můžete také rodiče inspirovat k tomu, jak s knihou pracovat. Důležité je společně určit a rozpoznat kladné a záporné hrdiny, hledat morální poučení, pracovat při četbě se zvuky a s intonací hlasu, vymýšlet varianty konce příběhu, vysvětlovat humor, a zároveň nechat dítě, aby samo vyjádřilo, co se mu zdálo humorné. Velký význam má také to, když se různé aspekty příběhu promítnou do reálného života dítěte.

Kontakt na autorku: pozivilova@knihovnahk.cz
 
[1] Angl. zkratka: Programme for International Student Assessment

verze pro tisk · PDF verze