Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Setkání knihovnic a knihovníků Jičínska

Autor: Andrea Součková
Vyšlo 3/14/2019 v čísle Ročník 29 (2019), Číslo 1, v sekci Stalo se

První listopadový den roku 2018 patřil již tradičnímu setkání knihovnic a knihovníků jičínského regionu, které pravidelně připravuje úsek regionálních funkcí Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně. Program byl zahájen proslovem ředitelky jičínské knihovny Mgr. Jany Benešové, ve kterém mimo jiné připomněla úspěchy loňského roku. (RNDr. Věra Černá, Ing. Dana Malá a Stanislava Benešová obdržely titul knihovnice Královéhradeckého kraje roku 2018. Místní knihovna Vidochov uspěla v krajském kole soutěže Vesnice roku a postoupila do celostátní soutěže Knihovna roku.)
Očekávanou částí programu bylo vyhlášení ceny Knihovna Jičínska 2018. Titul se uděloval již počtvrté a tentokrát putoval do Knihovny Antonína Bocha v Libošovicích, kde působí bývalé spolužačky, dlouholeté kamarádky a současné knihovnice Alena Pospíšilová a Eva Pantlíková.[1] Kromě nich se slavnostního aktu účastnil také starosta obce Vít Svoboda. S činností a aktivitami libošovické knihovny blíže seznámila metodička Dana Michlová. Dary oceněným předaly Mgr. Jana Benešová a Mgr. Eva Svobodová, ředitelka Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové; o hudební doprovod se postarala děvčata z místní ZUŠ Josefa Bohuslava Foerstera.   
Po slavnostním vyhlášení byl pro přítomné připraven odborný program. Prezentace obsahovala ohlédnutí za rokem 2018. Knihovnice si vyslechly důležité informace z oboru, týkající se oblasti ochrany osobních údajů, statistiky, výměnných fondů apod. Nechyběl ani výhled na rok 2019 a nabídka služeb a aktivit poskytovaných Knihovnou Václava Čtvrtka v Jičíně pro obsluhované knihovny.
Celým odpolednem slovem provázela Helena Vejvarová, vedoucí úseku regionálních funkcí Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně.
Po pauze, během níž se měla možnost k dalšímu programu připojit i veřejnost, následovala beseda nad starými pohlednicemi Jičína a okolí před 100 lety s Ing. arch. Karlem Čermákem[2]. Přednášející zaujal řadu zájemců, takže bylo třeba doplňovat stále další židle, až byl celý sál zcela zaplněn. Že téma veřejnost zajímá, bylo patrné rovněž z toho, že i po oficiálním ukončení přednášky zůstali téměř všichni posluchači na svých místech a měli zájem o další informace.
Více o akci včetně fotogalerie najdete na http://knihovna.jicin.cz/region/2018/11/titul-knihovna-jicinska-2018-zamiril-do-libosovic/.
 
Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz

 
[1] Rozhovor s oceněnými knihovnicemi je k dispozici v aktuálním čísle zpravodaje.
[2] Rodák z Jičína. Ing. arch., sběratel historických pohlednic, regionální historik, vlastivědný badatel a autor vlastivědných publikací z Jičínska a Českého ráje.

verze pro tisk · PDF verze