Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Královéhradecká konference o elektronických službách

Autor: Eva Semrádová
Vyšlo 3/14/2019 v čísle Ročník 29 (2019), Číslo 1, v sekci Stalo se

Šestá Královéhradecká knihovnická konference, která se uskutečnila 20. listopadu minulého roku, měla téma, jež posouvá knihovnické služby do virtuálního světa a je pevně spjaté s informačními technologiemi. Sedmdesát posluchačů se shromáždilo k vyslechnutí přednášek, které pod společným názvem Elektronické zdroje a služby přiblížily praktické využití portálu Knihovny.cz a službu Získej. V bloku věnovaném elektronickým zdrojům jsme řešili vyhledávání ve volně dostupných databázích a celý odpolední program se zabýval webovými stránkami knihoven.
Odpoledne se již tradičně zaměřuje na příklady dobré praxe z našeho kraje: prostřednictvím webů jsme se podívali do Knihovny města Hradce Králové a Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně. Jičínská knihovna navíc vyslala na konferenci i maskota svých dětských webů Čtipíska Knihovnického. Ve své fyzické podobě se těšil velkému zájmu okolí hned, jak jej jičínské kolegyně vytáhly z batohu. Nutno ještě dodat, že postavičce vdechla podobu ilustrátorka Markéta Vydrová a o plyšový kabát se mu postarala jičínská knihovnice Romana Kučerová. V dalších prezentacích jsme se trochu rozhlédli po okolí a seznámili se s úspěšnými webovými projekty z Pardubického kraje a z Vysočiny. S příspěvky z Jičína a Havlíčkova Brodu se můžete podrobněji seznámit v nové rubrice Webové stránky knihoven v tomto čísle našeho zpravodaje.
Knihovníci jezdí na konferenci pro inspiraci a také kvůli setkání s kolektivem stejně naladěných lidí. Při přednáškách se ozývá řada otázek z publika: tentokrát se nejvíce diskutovalo o službě Získej s panem PhDr. Janem Pokorným, Ph.D., druhým tématem plným otázek byl portál Knihovny.cz. Služby tohoto moderního nástroje přijela představit členka expertního týmu celostátního portálu paní PhDr. Bohdana Stoklasová, která i po přednášce zůstala mezi posluchači a své dojmy pak shrnula takto:
„Vaše konference byla pro mne velmi poučná akce, trochu překvapivě zvláště ten odpolední blok. Líbí se mi vaše aktivity a snahy pomoci s weby malým knihovnám a úsilí o sjednocení základních údajů. A ta mladá kolegyně z Jičína mi zodpověděla několik dotazů na téma web – facebook – instagram, které si v poslední době kladu. Web a facebook celkem zvládám, asi budu muset zvládnout i instagram, budeme ho potřebovat pro propagaci portálu Knihovny.cz.“
Na konferenci byla představena nová metodická příručka vydaná Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové s názvem Webové stránky malých knihoven,[1] která byla připravena pro všechny odběratele našeho zpravodaje ve formě volné přílohy prosincového čísla. Závěr konference přinesl informace o nové koncepci knihoven Královéhradeckého kraje 2019–2023 a také vyhlášení propagační kampaně s mottem „Vzdělávejme společně“, která by měla ukázat veřejnosti sílu spolupráce knihoven a škol. O tématu budoucího setkání už je tedy rozhodnuto, sedmá Královéhradecká konference se uskuteční 19. listopadu 2019 pod názvem Knihovny a školy.
 
Kontakt na autorku: eva.semradova@svkhk.cz
Web knihovny: https://www.svkhk.cz/
 


[1] SEMRÁDOVÁ, Eva. Webové stránky malých knihoven: metodické doporučení pro knihovníky v obcích do 3 000 obyvatel [online]. Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna, 26 s. [cit. 2019-01-25]. ISBN 978-80-7052-129-8. Dostupné také z: https://www.svkhk.cz/Pro-verejnost/E-knihy-vydane-SVK-HK/Weby-knihoven-tiskova-verze.aspx.

verze pro tisk · PDF verze