Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Oslavy 100. výročí založení republiky v knihovnách Královéhradeckého kraje

Autor: Andrea Součková a kolektiv autorů
Vyšlo 3/14/2019 v čísle Ročník 29 (2019), Číslo 1, v sekci Stalo se

Veřejné instituce, jakými jsou knihovny, by měly připomínat důležité mezníky související s historií našeho národa. Sto let od založení republiky je významné výročí, které se promítlo do řady aktivit a akcí knihoven v ČR a kraji, o čemž svědčí i rozsah následujícího příspěvku. Nutno upozornit, že článek je pouze výběrem činnosti profesionalizovaných knihoven v kraji. Stejně tak byly z tohoto výběru vypuštěny naše neprofesionalizované knihovny, ačkoli mnohé z nich se do oslav přímo zapojily nebo se na nich minimálně podílely. Souhrnný příspěvek byl vytvořen s přispěním či za pomoci metodiků pověřených knihoven.
 
Okres Hradec Králové
Kateřina Hubertová a Vladimíra Buchtová
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové uspořádala ve spolupráci s Univerzitou Pardubice celou řadu přednášek na téma výročí v cyklu Ve znamení osmiček – za všechny lze jmenovat například přednášku Mgr. Dity Homolové, Ph.D.: Šlechta v první Československé republice, přednášku doc. PhDr. Tomáše Jiránka, Ph.D.: Československý odboj za první světové války. V rámci Klubu seniorů měli jeho členové možnost navštívit komentovanou prohlídku výstavy Lide československý, tvůj odvěký sen se stal skutkem nebo přednášku PhDr. Jaroslavy Pospíšilové Osudy pomníku T. G. M. v Hradci Králové. Během roku měli návštěvníci knihovny rovněž možnost zhlédnout četné výstavy – například výstavu Muzea východních Čech v Hradci Králové Od monarchie k republice či Památná místa Královéhradeckého kraje, kterou v knihovně prezentoval Národní památkový ústav v Josefově. Galerie U Přívozu tradičně patřila Klubu konkretistů, kteří se ke 100. výročí republiky postavili čelem, a to výstavou s příznačným názvem Konkrétní podzim – TRIKOLORA.
Knihovna města Hradce Králové uspořádala k výročí sérii přednášek s erudovanými lektory: Vznik Československa nejen z pohledu Hradce Králové, Svobodný zednář Edvard Beneš, Čeští demokraté a Osudové osmičky v našich dějinách. Pro děti pak ve všech dětských odděleních od října 2018 do června 2019 probíhá celoroční soutěž s názvem První. Děti pátrají v minulosti českého státu, aby jim významné osobnosti tehdejší doby odkryly to nejzajímavější ze svých životů. Odměnou budou originální sběratelské kartičky sportovců, herců a hereček, politiků, obchodníků a dalších. Knihovna města Hradce Králové zorganizovala i literární dílnu pro dříve narozené s názvem Vzpomínka na vzpomínku,[1] jejímž výsledkem je útlá knížečka se zajímavými vzpomínkami na dobu, která uvozovala první republiku.
Akce k oslavám republiky probíhaly v mnoha malých i velkých knihovnách po celém okrese.
Například knihovna v Černilově uspořádala výstavu Černilov v době vzniku republiky. Ta byla zahájena slavnostní vernisáží s hudebním programem, kde zazněly hymny Rakouska-Uherska a Československa. Účastníci měli možnost prohlížení dobových dokumentů, archivních kronik, knih a dalších předmětů. Na výstavu volně navázaly pořady pro školu – beseda s kronikářem a interaktivní program v knihovně ke vzniku republiky.
Výročních 100 let je nejúplněji popsáno v  kronikách. V Chlumci nad Cidlinou proto rovněž besedovali nad kronikami a přitom se i dozvěděli, jak taková kronika vzniká, jak se do ní píše a co všechno se do ní zaznamenává.
Knihovna v Nechanicích spolupracovala v rámci 100. výročí s městem na přípravě nové knihy pana Václava Pražáka,[2] v knihovně se konala autogramiáda a knihu zde lze zakoupit.
S výročím 100 let od založení republiky aktivně pracoval i čtenářský kroužek v knihovně v Novém Bydžově. Ve většině knihoven probíhaly akce a aktivity ve spolupráci se základními, ale i mateřskými školami. Výstavy k tématu se uskutečnily v knihovnách ve Smidarech, Smiřicích a Třebechovicích pod Orebem.
 
Okres Rychnov nad Kněžnou
Miroslava Cvejnová a Pavel Hošek
V knihovně v Dobrušce se na podzim uskutečnila beseda s názvem Vznik a první léta Československa PhDr. Aleše Valenty. Poutavá forma i ohromný přehled pana Valenty  přilákal spoustu diváků.
Oslavy 100 let republiky probíhaly v Opočně v uceleném cyklu akcí od října do listopadu 2018. Zahrnovaly přednášku Ivana Fukse na téma Legionáři a vznik Československa a přednášku Ladislava Severina Život za první republiky. Součástí oslav byl také křest sborníku Opočno 2001–2018, který proběhl 28. října. Program byl zakončen vysazením lípy Svobody. V listopadu se uskutečnila dvě divadelní představení pod názvem vévévé.československo.cs, která přiblížila nejdůležitější mezníky naší novodobé historie. Závěrečnou akcí celého cyklu byl Prvorepublikový candrbál se skupinou Hašlerka. Všechny akce byly pořádány městem Opočno, které získalo příspěvek od Královéhradeckého kraje, a knihovna se na organizaci významně podílela.
            Ve Vamberku se v knihovně připomínal osmičkový rok celoročně. V přednášce Osmičkový rok PhDr. Jaromír Klášterecký a Miroslav Berger hovořili o událostech v letech, jejichž letopočet končí osmičkou. Mistrně ve svém vyprávění propojili dějiny Československa s událostmi přímo ve Vamberku. Noc s Andersenem nesla podtitul Jak se žilo a jak žily děti v průběhu staletí. Pro všechny zúčastněné to byla velmi zajímavá procházka minulostí.
Častolovická knihovna zvala na besedu nazvanou Mezi lvem a orlicí – vznik samostatného Československa. Programem děti provázela muzejní pedagožka Mgr. Martina Maxová.
K oslavám výročí se připojila také Městská knihovna v Týništi nad Orlicí. V Týdnu knihoven byla v oddělení pro dospělé instalována výstava TGM ve fotografii, knihách a časopisech. Tématu se věnovalo setkání Dámského klubu a beseda v rámci Klubu důchodců. Zajímavé informace přinesla i přednáška Odboj – převrat a vznik ČSR doc. PhDr. Marty Kohárové. Během roku probíhala na dětském oddělení soutěž Co má vědět správný Čech; vylosování výherce proběhlo 28. října 2018 na akci města Týniště. Knihovna se také připojila do celostátní akce Český den s českými vlajkami a přispěla k rekordu, kdy bylo v rámci ČR vyvěšeno 225 191 vlajek.
 
Okres Náchod
Adéla Vlachová
Náchodská knihovna uspořádala přednášku historika Richarda Švandy O vyhlášení republiky 28. října 1918 v Náchodě a okolí. V hale knihovny mohli zájemci zhlédnout výstavu Architektura ve službách první republiky, kterou připravil Národní památkový ústav.
I Městská knihovna v Broumově se několika akcemi připojila k oslavám 100. výročí založení republiky. Během listopadu byla v čítárně ke zhlédnutí putovní výstava portrétů významných osobností Královéhradeckého kraje – Tváře první republiky. Na konci listopadu proběhla beseda s historikem PhDr. Ondřejem Vašatou na téma Neklidný podzim roku 1918 na Broumovsku. V dětském oddělení knihovníci připravili tři druhy besed, jejichž cílem bylo podpořit povědomí o české státnosti, probudit v dětech vlastenecké cítění a hravou formou jim přiblížit jejich rodnou zemi.
V Polici nad Metují knihovna ve spolupráci s Klubem filatelistů a Klubem sběratelů Policka vyhlásila v dubnu pro děti výtvarnou soutěž o návrh na nejhezčí poštovní známku. Ve středu 20. června bylo rozhodnuto, které  návrhy zvítězí. Hlavní odměnou pro děti byly nově vydané aršíky známek 100 let československé poštovní známky. Všechny dětské návrhy byly vystaveny na chodbě knihovny.
Ve společenském sále knihovny v Novém Městě nad Metují proběhla v říjnu výstava dokumentů a fotografií s názvem Československé legie 1914–1918, která mapovala toto období s přihlédnutím k novoměstským legionářům. V rámci vernisáže se uskutečnila beseda s historikem, spisovatelem a scenáristou Pavlem Kosatíkem o osobnosti TGM a událostech října 1918. Společensko-literární setkání s bábovkou na téma TGM a pátečníci proběhlo první říjnovou sobotu. Pro žáky novoměstských základních škol knihovnice připravily setkání se spisovatelem Tomášem Němečkem a ilustrátorem Tomášem Chludem, kteří napsali životopisnou knihu o Masarykovi, určenou právě mládeži.
Knihovna v České Skalici zvala na besedu na téma Co předcházelo vzniku československé armády s Martinem Tichým, zástupcem 5. praporu polních myslivců. Tematický program Z českoskalických kronik, který mělo v režii Českoskalické literárně‑hudební kvarteto, přiblížil důležité momenty konce 1. světové války a vznik Československa pohledem kronikářů i obyvatel České Skalice.
Národ v čase byl název pořadu, který nabídla knihovna v Červeném Kostelci. Setkáním provázela Mgr. Šimona Šimonová a mapovalo historii českých zemí a Slovenska, okolnosti vzniku Československé republiky i společenské poměry a proměny doby.
V Knihovně městyse Velké Poříčí byla k vidění výstava s názvem Tady nová republika, zapůjčená z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze. Současně s touto výstavou proběhla výstava prací žáků ZŠ Velké Poříčí, kteří pracovali na projektech k oslavám 100. výročí založení republiky.
 
Okres Trutnov
Markéta Šlitrová, Jana Kopecká a Jana Sehnalová
Městská knihovna v Trutnově v rámci oslav 100. výročí založení ČSR uspořádala besedu známé genealožky Blanky Lednické. Při sestavování rodokmenu a pátrání po předcích se tentokrát zaměřila na zdroje z období 1. světové války a obecně doby kolem roku 1918. V oddělení pro děti proběhla výstava knih, kterou navštívilo několik tříd. Další akcí, která se věnovala výročí vzniku republiky, byl pravidelný měsíční klub Dráček. Na říjnovém setkání byl pro děti připraven vědomostní kvíz a spousta krásných knížek. Na závěr došlo i na zpěv státní hymny.
Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší oslavila 100. výročí založení republiky programem pro žáky čtvrtých až devátých tříd ZŠ. Pro mladší děti bylo připraveno devět stanovišť, na kterých plnily rozmanité úkoly. Žáci osmé a deváté třídy zhlédli prezentaci k tomuto tématu. Program byl obohacen o dobové předměty a oděvy, které byly rozmístěny po knihovně, aby měly děti konkrétní představu o době před 100 lety. Akce probíhala převážně v měsíci říjnu, celkem se jí účastnilo 141 dětí.
 
Okres Jičín
Helena Vejvarová
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně se věnovala výročí republiky celoročně. Program byl pestrý a zaměřený na všechny věkové kategorie uživatelů. V roce 2018 se uskutečnilo 48 tematických akcí, na které přišlo 1 146 návštěvníků. Jičínská knihovna k danému tématu zpracovala a vytiskla výběrové bibliografické letáky a vytvořila propagační logo. Z množství přednášek, besed, výstav a dalších akcí zmiňme alespoň některé: Výstava Proměny módy a životního stylu v letech 1920–1940 byla spojena nejen s přednáškou a módní přehlídkou. Zejména pro dámy bylo určeno i scénické čtení z dopisů Charlotty a Alice Masarykových, kde účinkovaly Daniela Kolářová a Marie Málková. S Jičínem za první republiky seznamovaly vlastivědné vycházky po městě, jež vedla PhDr. Eva Bílková. Prázdniny byly ve znamení zábavy dětí za první republiky, pro malé i velké zájemce byly připraveny nejrůznější retrohry. Děti i dospělí se mohli rovněž účastnit tvůrčích dílen na témata: Šperky Ch. Masarykové, Prvorepublikový masopust či Dětství našich prababiček
Knihovna Kryštofa Haranta v Pecce připravila ve spolupráci s místní ZŠ a MŠ program pro žáky 1.–9. tříd na téma vznik Československa a založení republiky. V Týdnu knihoven pak v domově s pečovatelskou službou probíhalo čtení z obecní kroniky a jejích zápisů z období vzniku republiky. Pro širokou veřejnost byla k tématu uspořádána videopřednáška a výstavka knih. Knihovna se rovněž připojila k městským oslavám v Pecce a podílela se na programu, který byl tvořen na základě zápisu v místní kronice o proběhlých oslavách na Pecce dne 30. 10. 1918.
Na akcích města připomínajících výročí se podílela i Knihovna Karla Jaromíra Erbena v Miletíně. Pro malé i velké připravila soutěžní kvíz. Stejně tak své čtenáře otestovala i Městská knihovna Hořice, která pro děti, mládež a dospělé nachystala rovněž vědomostní kvíz. V Březnu – měsíci čtenářů proběhly tvůrčí dílny Tatíček Masaryk a legionáři s ilustrátorkou Lucií Seifertovou, určené pro žáky ZŠ; součástí bylo například i vytváření 3D obrázků. I v Hořicích se uskutečnila řada přednášek a besed k výročí republiky, stejně jako v dalších místech okresu – v knihovnách v Nové Pace, Sobotce a Libáni.   

 
[1] Více v článku Terezy Heuer aktuálního čísla zpravodaje.
[2] PRAŽÁK, Václav. Nechanice: obrázky ze života a historie města. Hradec Králové: Garamon, 2018. 243 s.

verze pro tisk · PDF verze