Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Webové stránky – základní vybavení pro velké i malé knihovny

Autor: Eva Semrádová
Vyšlo 3/14/2019 v čísle Ročník 29 (2019), Číslo 1, v sekci Webové stránky knihoven

Webové stránky knihoven se staly základním vybavením pro všechny knihovny, které nechtějí rezignovat na nabídku elektronických služeb a online komunikaci s uživateli. A proto tato problematika získává letos své místo v nové rubrice našeho zpravodaje. Rubrika bude navazovat na příručku Webové stránky malých knihoven[1] (vydanou v prosinci 2018), která přináší návrhy na obsah a administraci jednoduchého webu a v současnosti se zařadila mezi celostátně doporučované metodiky pro knihovníky z vesnických a malých městských knihoven.[2] Příručka byla poprvé představena na podzimní Královéhradecké knihovnické konferenci a tam také zazněly příspěvky, které vám jejich autorky přibližují v následujících článcích.
V Kraji Vysočina vzhledem k velkému počtu malých vesnic přináší praxe zajímavé zkušenosti a také hodně starostí s kvalitou jednoduchých webů stejně jako v našem kraji. Článek z Jičína představuje webové nástroje větší městské knihovny, která systematicky buduje a všestranně využívá několik typů webových stránek a profilů na sociálních sítích. Tyto texty nové rubriky o webech názorně ilustrují šíři problematiky, která nás čeká, zvláště pokud se chceme podívat do vesnic i větších měst, do jiných krajů či sbírat nápady od metodiků. A hlavně surfovat po webech. K tomu bude u každého článku vybízet závěrečná „Pozvánka k návštěvě…“.
 
Kontakt na autorku: eva.semradova@svkhk.cz


[1] SEMRÁDOVÁ, Eva. Webové stránky malých knihoven: metodické doporučení pro knihovníky v obcích do 3 000 obyvatel [online]. Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna, 26 s. [cit. 2019-01-25]. ISBN 978-80-7052-129-8. Dostupné také z: https://www.svkhk.cz/Pro-verejnost/E-knihy-vydane-SVK-HK/Weby-knihoven-tiskova-verze.aspx.
[2] Příručku najdete i na stránkách Knihovnického institutu: Informační materiály a dokumenty. IPK – Informace pro knihovny [online]. Národní knihovna ČR. [Cit. 2019-02-01]. Dostupné z: https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/informacni-materialy-a-dokumenty/03_informacni_materialy.htm#webknih
 

verze pro tisk · PDF verze