Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Úvodní PROČ aneb Knihovny a školy

Autor: Vanda Vaníčková
Vyšlo 3/14/2019 v čísle Ročník 29 (2019), Číslo 1, v sekci Naše téma

2019-KNIHOVNY-A-SKOLY-1-pruhledne.png
„Jestliže mi někdo dovede přesvědčivě dokázat, že nesprávně soudím nebo jednám, milerád své mínění změním; neboť hledám pravdu, kterou ještě nikdy nikdo škodu neutrpěl. Škodu mívá leda ten, kdo setrvává ve svém klamu a nevědomosti.“

(Marcus Aurelius, Hovory k sobě)
 
Spolu s novým rokem přichází nová knihovnická kampaň. Rokem 2019 zní „Vzdělávejme společně“, tématem jsou knihovny a školy. Z hlediska obsahové stránky se však o nic nového nejedná. Důkazem je nejen časopis U nás, v němž se vzdělávání a propojení škol a knihoven věnujeme roky, ale i každodenní práce knihovnic a knihovníků (nejen) našeho kraje. Čisté svědomí mám i já: v roce 2014 jsem na metodickém serveru pro učitele RVP.CZ zveřejnila článek Veřejná knihovna jako potenciální partner školy.[1] Posuňme se ale od pochval toho, co děláme, k tomu, jak bychom měli ještě lépe spolupracovat na profesionální úrovni a s charakterem 21. století v zádech.
Koncepce rozvoje knihoven Královéhradeckého kraje stanovuje na léta 2019–2023 čtyři hlavní oblasti, jimž se věnuje. Hovoří mimo jiné o knihovně jako o otevřeném vzdělávacím centru či službách knihoven zaměřených na vzdělávání. Splnit takové body s co nejlepším výsledkem propojení knihoven se školami jistě zahrnuje. Ano, knihovny vzdělávají i samy. A dobře. Pokud by si ale myslely, že to stačí, setrvávaly by, řečeno slovy císaře Aurelia, v klamu a nevědomosti. Pro komplexní vzdělávání a informační kultivaci (dětí) knihovny školy potřebují a školy potřebují knihovny.
Zásadní odpověď na PROČ tahle spolupráce (viz nadpis článku) dávají stejné cíle. Prvním z nich je práce s informacemi, denní chleba pro knihovnu i školu. Obojí instituce informace předávají, učí s nimi děti, čtenáře pracovat. Každá svými způsoby a metodami, ale obojí, věřím, s co nejlepším vědomím a svědomím. Druhý cíl navazuje a je jím rozvoj gramotností, zejména informační a čtenářské. Knihovny i školy pracují s individualitami, s osobnostmi, které jsou na počátku práce mnohdy rozumem a dovednostmi jako příslovečná tabula rasa. Vštěpují jim zásady, jak vnímat svět kolem sebe, rozumět sdělením, číst a později číst mezi řádky. Snahou knihoven i škol je připravovat děti k tomu, aby se neztratily v záplavě informací dnešního světa, aby rozuměly, co jim říká, nabízí, ale i kdy s nimi začíná manipulovat.
Další vysvětlení podporující mé přesvědčení, že se spolupráce knihoven a škol vyplatí a je ji potřeba hýčkat a starat se o ni, je spojené se „společným nepřítelem“ a tím, čemu ve společenském vývoji obojí instituce čelí. Nacházíme se v 21. století, v době moderních technologií. Mnozí sociologové a psychologové této době říkají postfaktická a jako její typický charakteristický znak vnímají rozhodování na základě emocí, názorovou povrchnost a rozmach virtuálního prostředí (více viz článek Subjektivně-objektivní pohled: vysokoškoláci a práce s informacemi, U nás; roč. 27, číslo 2[2]). Kromě všech nesporných výhod, které aktuální stav má, jsou tu i značné nevýhody pro knihovnu a školu společné. Obojí instituce ztrácejí monopol na informace. Během chvilky lze na internetu zjistit, vyhledat a ověřit cokoli. I proto by měly knihovny a školy spolupracovat, aby veřejnosti ukázaly, že najít informace je jedna věc, ale opravdu funkčně s nimi pracovat (opět se vracíme ke gramotnostem) je něco úplně jiného. Dovednost, kterou internet, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, a dokonce ani Google, samy od sebe nenaučí. Ale naučí ji kvalifikovaní odborníci, učitelé a knihovníci.
I když knihovníci a učitelé „fungují jinak“, na jejich profese jsou kladeny odlišné nároky a velí jim různá ministerstva, měli by táhnout za jeden provaz. Pokud jako důvod nestačí argument společného cíle (vzdělávání, rozvoj gramotností a celková kultivace osobnosti) či popis „společného nepřítele“, naději dávám už jen vlastnímu úsudku čtenáře a selskému rozumu…
 
Kontakt na autorku: vandav@seznam.cz

 
[1] VANÍČKOVÁ, Vanda. Veřejná knihovna jako potenciální partner školy. Metodický portál RVP.CZ [online]. 2014 [cit. 2019-01-14]. Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/18599/verejna-knihovna-jako-potencialni-partner-skoly.html/

verze pro tisk · PDF verze