Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Co přinese rok 2019

Autor: Andrea Součková
Vyšlo 3/14/2019 v čísle Ročník 29 (2019), Číslo 1, v sekci Na slovíčko

Milé čtenářky, milí čtenáři,
první letošní editorial je přehledem nejdůležitějších novinek aktuálního roku. Dozvíte se například, čemu se ve zpravodaji U nás budeme věnovat, co by nemělo uniknout vaší pozornosti a na co se můžete těšit. 
Knihovny v Královéhradeckém kraji před sebou mají další symbolickou etapu. Jistě jste si už všimli, že společně s novým číslem zpravodaje vyšla mimořádná příloha Koncepce rozvoje knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2019–2023. Členové pracovní skupiny (seznam je uveden na obálce přílohy) si zaslouží velký dík za to, že věnovali čas a energii zpracování tohoto strategického materiálu. Doufáme, že vám dokument bude ku pomoci a podpoří vás v komunikaci s vaším zřizovatelem. K tomu by měl přispět i leták, který je součástí přílohy a obsahuje výtah nejdůležitějších bodů koncepce.
S novou krajskou koncepcí nastal čas zamyslet se i nad dalšími ročníky propagačních kampaní. Obálka prvního čísla zpravodaje, stejně jako zaměření rubriky Naše téma, dává tušit, čemu se budeme v roce 2019 věnovat. Motto „Vzdělávejme společně“ vystihuje, co je cílem kampaně zaměřené na „knihovny a školy“. V odborné knihovnické komunitě se jedná o frekventované téma a určitě si zaslouží naši pozornost. Spolupráci mezi těmito dvěma institucemi se rozhodla posílit i Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, a tak je na letošní rok plánována celá řada aktivit: více na https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Sluzby-knihovnam/Propagacni-kampan.aspx. Hlavním garantem za tuto oblast je Mgr. Michaela Hašková, která se v krajské knihovně kromě jiného věnuje informačnímu vzdělávání. Pohled z druhé strany (ze školského prostředí) přináší dlouholetá členka redakční rady Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D. Téma kampaně bude v letošním roce ovlivňovat i rubriku Okénko, kde jsme se rozhodli vyslyšet přání našich čtenářů a zaměřit ji na literaturu pro děti a mládež. Každé číslo bude věnováno jednotlivým věkovým kategoriím a doporučeným titulům. Více v článku Bc. Markéty Poživilové z Knihovny města Hradce Králové.
Minulá krajská koncepce knihoven na léta 2014–2018 ukázala na mnohé oblasti, jež je potřebné rozvíjet a podporovat i v nadcházejícím období. Jak z posledních průzkumů vyplývá, jedna třetina knihoven v kraji stále nemá svou webovou stránku, a nesplňuje tak příslušné celostátní doporučení. Kampaň loňského roku (téma: „Elektronické zdroje a služby v knihovnách“) jsme tedy nechtěli zcela opustit a rozhodli jsme se zavést novou rubriku Webové stránky knihoven. Více naleznete v úvodním článku rubriky od Bc. Evy Semrádové, která je rovněž hlavní autorkou vloni vydané tematické metodické příručky, jež vyšla jako příloha čtvrtého čísla U nás.
Na začátku tohoto článku zmiňuji, že knihovny v kraji mají za sebou další etapu. Pro knihovny v České republice představuje bezesporu důležitý mezník první knihovnický zákon z roku 1919, díky kterému se dnes může ČR pyšnit nejvyšším počtem knihoven na počet obyvatel nejenom v rámci Evropy, ale celosvětově. Výročí sta let od přijetí prvního knihovnického zákona připomene řada knihoven, kromě jiných i Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, jejíž výzvu předkládáme v aktuálním čísle. Významné datum připomeneme v průběhu roku samozřejmě i ve zpravodaji U nás a připojíme informace o plánovaných aktivitách Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Vzniku prvního knihovnického zákona předcházelo založení první republiky. Na toto jubileum v prvním čísle zpravodaje několikrát narazíte, ale systematicky se mu věnuje příspěvek rubriky Stalo se s nastíněním oslav v jednotlivých regionech.
Rok 2019 tedy bude nabitý a s ním samozřejmě i obsah zpravodaje U nás, což by nebylo možné bez autorů, kteří nám zachovávají přízeň, a přidávají se stále noví přispěvatelé. Věříme, že i v tomto roce pro vás bude časopis důležitým zdrojem informací a imaginárním rádcem. Co nového přinese další číslo zpravodaje U nás, to se nechte překvapit příště! Nyní ale už za redakci přeji pěkné čtení.

verze pro tisk · PDF verze