Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Konference o personální práci v knihovnách

Autor: Bohdana Hladíková
Vyšlo 9/20/2018 v čísle Ročník 28 (2018), Číslo 3, v sekci Stalo se

Ve dnech 15. a 16. května 2018 se ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové uskutečnila Konference o personální práci v knihovnách a nyní stojím před úkolem napsat o ní krátký článek. Mohla bych shrnout, kolik bylo účastníků, kdo na konferenci vystoupil a jaké jsme zaznamenali ohlasy. Ale podobný článek jsem psala pro časopis Čtenář, a v takto krátkém příspěvku stejně není možné reprodukovat vystoupení mnoha řečníků.
Pokusím se tedy na téma podívat z jiné strany. Shrnu svoje zkušenosti a pocity člověka, který do té doby pořádal maximálně krátké jednodenní akce pro pár účastníků. Snad pro vás budou moje postřehy zajímavější než prostý výčet statistických čísel.
Úkol uspořádat konferenci jsem dostala v první polovině loňského roku. Asi pochopíte, že mě to trochu vyděsilo. Ano, pomáhala jsem s organizací Královéhradecké knihovnické konference nebo ocenění Knihovník roku. Ale moje pomoc se obvykle omezovala na: podej tužku, nalep ceduli, stůj tam a tam, nebo vezmi foťák a vyfoť to. A najednou jsem měla organizovat dvoudenní celostátní konferenci, a ještě na poměrně netradiční knihovnické téma.
Byla to výzva, která se neodmítá, a tak jsem aplikovala znalosti z loňského semináře nazvaného Kreativní informační lekce a začala si malovat myšlenkovou mapu, abych si ujasnila, co vlastně bude potřeba zařídit a naplánovat. Když už jsem se nedokázala vejít na papír, objevila jsem webovou aplikaci https://coggle.it, která po registraci umožňuje tvorbu omezeného množství myšlenkových map. Výhodou takového řešení je možnost úkoly postupně přidávat, přesouvat nebo mazat. Mapa přitom stále zůstává přehledná a čitelná. Konečná verze mého plánu konference vypadala takto (každý konec reprezentuje jednu myšlenku nebo úkol):
                                 
Myslenkova-mapa-k-priprave-konference.png
Myšlenková mapa k přípravě konference
 
Už jsem zmínila, že konference měla být pro knihovníky poměrně netradičně zaměřená a navíc určená zejména pro vedoucí pracovníky knihoven v celé republice. Personalistika je široké téma a já netušila, co by je mohlo zajímat. Ale máme tu další šikovné elektronické nástroje, tak proč je nevyužít? Z literatury a časopisů o personalistice jsem vytipovala, co by mohlo být předmětem školení, a pomocí formulářů Google vytvořila dotazník, kde bylo možné jednak vyjádřit svůj zájem o konferenci, a dále vybrat okruhy, o které by měli respondenti největší zájem. Dotazník jsem rozeslala prostřednictvím e‑mailové konference Knihovna. Zároveň jsem požádala o tipy na osvědčené přednášející. Někteří z nich nakonec na konferenci s úspěchem vystoupili.
Když jsme si ověřili, že o akci je zájem, stanovili jsme konečný termín a já začala vyjednávat s lektory. Potvrdilo se, že s přípravami na konferenci je dobré začít včas: nejen komerční lektoři mají diáře plné daleko dopředu.
Jakmile jsem měla v ruce hrubý plán akce, sezvala jsem kolegyně, aby přispěly svými postřehy a připomínkami, podle hesla „víc hlav víc ví“. Náměty jsem čerpala i z programů komerčních konferencí. Rovněž na jiných knihovnických akcích jsem pilně prováděla špionáž a zapisovala si postřehy k organizaci akcí. Členky organizačního týmu jsem zároveň požádala, aby si vzaly na starost občerstvení, vizuální styl, fakturaci apod. To mi uvolnilo ruce pro řešení případných větších zádrhelů, které naštěstí nenastaly. A drobné problémy se podařilo vyřešit díky skvělé moderátorce, která bedlivě hlídala řečníky, aby v programu nenastal skluz.
A jak to dopadlo? Konference se podařila k naší spokojenosti a snad i k spokojenosti účastníků. V úvodu jsem naznačovala, že to dnes nebude o statistice. Svůj slib nedodržím a pár čísel na konec přidám. Prvního dne konference, věnovaného převážně motivaci a hodnocení zaměstnanců, se zúčastnilo 64 posluchačů a vystoupilo v něm sedm řečníků. Program doplnil workshop, exkurze na Bílou věž a prohlídka naší knihovny. Druhý den byl věnován vybraným právním aspektům personální práce v knihovnách. Čtyři přednášky si vyslechlo celkem 53 zájemců. Evaluační dotazník, který jsme po skončení akce rozeslali, vyplnily téměř dvě třetiny účastníků, což považujeme za velice pěkné číslo.
Většina respondentů vyjádřila zájem o opakování akce za dva roky. Je tedy čas chvíli vydechnout, zamyslet se nad připomínkami účastníků a začít plánovat znovu.
 
Kontakt na autorku: bohdana.hladikova@svkhk.cz
Web knihovny: https://www.svkhk.cz/

verze pro tisk · PDF verze