Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Novinky, o kterých možná (ne)víte

Autor: Andrea Součková
Vyšlo 9/20/2018 v čísle Ročník 28 (2018), Číslo 3, v sekci Na slovíčko

Milé čtenářky, milí čtenáři,
v době, kdy sedím nad editorialem, se léto pomalu chýlí ke svému konci a stejně tak i práce na letošním třetím čísle zpravodaje U nás. Redakční rada má již tradiční srpnové setkání za sebou a jako obvykle si pro vás její členky připravily řadu novinek. Na co se tedy můžete těšit?
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové byla v letošním roce místem několika významných knihovnických akcí, z nichž vám v aktuálním čísle v rubrice „Stalo se“ přinášíme reportáž. V prvé řadě bych měla zmínit Konferenci o personální práci v knihovnách. Téma v ČR dosud příliš neprobádané, avšak jak se na zájmu publika ukázalo, velmi žádané, bude mít své pokračování i v nadcházejících ročnících. Krajská knihovna byla také jedním z pořadatelů diskusního panelu Knihovna – věc veřejná. Mezi hosty nechyběli starostové a zastupitelé měst a obcí, zástupci knihoven, škol, spisovatelské obce  a neziskových organizací, média ani uživatelé. Témata jako prostorové možnosti knihoven, financování, spolupráce knihoven a škol, výchova a vzdělávání mladé generace, či mediální gramotnost se prolínala celým setkáním. Jak se pohybovat v současném světě médií, učí semináře, které v letošním roce probíhají ve všech krajích ČR. Jedná se o klíčové kompetence pro život ve 21. století, a to samozřejmě nejen pro knihovníky.
Všechny tyto akce jsou již za námi. Blíží se však podzim, a ten, jak víte, patří k nejvytíženějším obdobím. Knihovny mimo jiné zvažují své finanční možnosti a uvažují nad podporou z dotačních programů Ministerstva kultury, jejichž podmínky pro nadcházející rok jsou každoročně vyhlašovány na konci září. V aktuálním čísle v rubrice „Jak na to“ vám přinášíme návod, jak postupovat při podávání žádostí o podporu z programu Knihovna 21. století či z podprogramu VISK 3, díky němuž si knihovny mohou pořídit nové hardwarové či softwarové vybavení. Věříme, že oba příspěvky vám budou ku pomoci.  
Doufáme, že pomocníkem a inspirací ve vaší práci bude i příloha Weby malých knihoven, která letos vyjde společně se čtvrtým číslem zpravodaje U nás. Doporučení by mělo definovat zásady, jak má takový jednoduchý web vypadat a na jeho vývoji se podílí kolegyně ze všech regionů. To byla tedy taková malá upoutávka na příště, co ale ve zpravodaji najdete již nyní? Na zadní obálce najdete QR kód (nebo odkaz), pomocí kterého si můžete stáhnout přílohu Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje v roce 2017. Ročenka je ve formě e-knihy a obsahuje mnoho zajímavých informací nejen statistického rázu. Zjistěte, jak si vedly knihovny v jednotlivých regionech.             
V rubrice „Šumné knihovny“ společně s námi „nahlédněte“ do nové knihovny v Chlumci nad Cidlinou, která byla ke konci tohoto května slavnostně otevřena. Jaké nesnáze byly spojeny se stěhováním do nových prostor, popisuje emeritní vedoucí městské knihovny. Přejeme, aby se paní Holanové dařilo v dalším životě, stejně tak jako knihovně v nových prostorách. Výraznými změnami prošla v poslední době také Městská knihovna v Broumově. Proto jsme v rámci redakční rady rozhodli, že jedno z našich pravidelných dubnových setkání by se mohlo uskutečnit právě zde. Navíc jsme byli tak trochu na domácí půdě, protože současná vedoucí knihovny je zároveň členkou rady. Fotografie z výjezdního jednání jsou k dispozici na zadní obálce. Kolegyni Martě Lelkové děkujeme za příjemný azyl. Při této příležitosti si dovolujeme připomenout, že návrhy do rubriky „Šumné knihovny“ vítáme a můžete je zasílat např. prostřednictvím formuláře https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Vase-navrhy-na-clanky.aspx.

verze pro tisk · PDF verze