Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Věk je jen číslo, nebo ne?

Autor: Vlaďka Buchtová
Vyšlo 6/14/2018 v čísle Ročník 28 (2018), Číslo 2, v sekci Stalo se

Týden od 5. do 9. února 2018 byl ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové věnován těm dříve narozeným a nesl se v duchu motta „Věk je jen číslo“. Seniorům se knihovna věnuje samozřejmě stále, ať už formou různých slev na akce knihovny, nabídkou kurzů cílenou na tuto věkovou kategorii, anebo Klubem seniorů, který funguje od roku 2012. Inkriminovaný týden však byl přímo nabitý pestrým menu, ušitým na míru našim nejvěrnějším návštěvníkům.
Již v pondělí se mohli zúčastnit ukázkové lekce trénování paměti. Trénink paměti je oblíbený kurz, a to nejen mezi těmi dříve narozenými, takže jsme ho jen připomínali. Přesto byl zájem velký. Tentýž den jsme také uspořádali přednášku Ing. Pavlíny Žďárkové „Mýty ve výživě“. Tedy téma nejen pro starší a pokročilé, ale i pro docela mladou generaci.
Že se ani v pokročilejším věku nebojí techniky, prokázali ti, kteří využili možnost navštívit naše digitalizační pracoviště. A že se hodlají bránit, zase ti, kteří ve stejný den – v úterý - navštívili přednášku „Podvody na seniorech“, zorganizovanou ve spolupráci s Policií České republiky.
Také věříte fámám anebo všemu, co zahlédnete na sociálních sítích či v novinách? Středa patřila dr. Petru Janečkovi a jeho přednášce „Pérák, černá sanitka, vraždící klauni: moderní fámy a pověsti“, ve které se přednášející snažil odhalit některé pravdy a nástrahy týkající se nehynoucího fenoménu: fámy, pověsti či – lidově řečeno – drbu.
Technické zázemí knihovny – a tam se jen tak někdo nedostane – si naši návštěvníci mohli prohlédnut ve čtvrtek. A v pátek nás už čekaly ukázkové hodiny prvních kroků s počítačem a rady, jak zvládnout smartphone.[1] Učebna byla plná a hned jsme měli spoustu zájemců o chystané kurzy. A aby školení nebylo málo, připravili jsme rovněž lekce pro ty, kteří se chtějí vydat do minulosti a vyhledat své předky. Téma „Genealogie a tvorba rodokmenu“ opravdu zaujalo, takže kurzů jsme nakonec museli otevřít daleko více.
Nabídka však s koncem týdne zdaleka neskončila. V dubnu se uskutečnil seminář zabývající se stravou, která může ovlivnit průběh nemoci a léčby, a dozvěděli jsme se, jak složit svůj zdravý jídelníček - to vše v semináři „Výživa 65+“ a „Prevence nemocí zdravou stravou“. Tato číslovka s tímto znaménkem se objevila ještě v další nabídce - do dubna totiž trvala registrace do knihovny zdarma pro návštěvníky, kteří věkově splňují 65+.
Výstavky po celé knihovně pak připomněly, že knihy nestárnou a staré časopisy mohou zaujmout i daleko mladší ročníky než právě seniory, nehledě na to, že oproti stáří některých prezentovaných časopisů jsou senioři úplnými dětmi.
Projekt byl tedy velmi úspěšný. Nabídka se však zdaleka neomezila pouze na jediný týden. V průběhu celého roku mohou nejen dříve narození navštívit řadu dalších přednášek, výstav a různých akcí. Ještě je totiž příliš brzy sedět doma!
 
Kontakt na autorku: vladimira.buchtova@svkhk.cz
Web knihovny: https://www.svkhk.cz/

 
[1] Aktivity v rámci projektu určeného seniorům zaujaly také Hradeckou internetovou televizi. Reportáž najdete na http://hkhit.org/Reportaze/Hradec-Kralove/Vek-je-jen-cislo.aspx.

verze pro tisk · PDF verze