Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

E-sborník z bibliografického kolokvia a další nové publikace s tematikou bibliografie

Autor: Zdeňka Mikulecká
Vyšlo 3/15/2018 v čísle Ročník 28 (2018), Číslo 1, v sekci Zaujalo nás

Na podzim loňského roku se v Moravské zemské knihovně v Brně uskutečnilo jubilejní 20. kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů, jehož pořadatelem je Sekce SDRUK pro bibliografii a Slovenská asociace knihoven. V rámci Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti se opět sešli bibliografové z obou republik, a protože to byla velká událost, přítomna byla také JUDr. Kateřina Kalistová, náměstkyně ministra kultury Mgr. Daniela Hermana, pod jehož záštitou se kolokvium uskutečnilo. Paní náměstkyně přednesla zdravici, která nebyla určena nikomu jinému než Jaromíru Kubíčkovi a Miloši Kovačkovi, a to za jejich přínos k rozvoji česko-slovenských vztahů v oblasti knihovnictví a bibliografie. Program kolokvia byl bohatý a jako obvykle byl rozčleněn do několika tematických bloků, v jejichž rámci odeznělo 20 prezentací. Více k odbornému programu vám ale prozrazovat nebudu, všechny příspěvky totiž budou uveřejněny v e-sborníku, který v těchto chvílích v SVK HK „pečeme“. Publikován by měl být na přelomu jara a léta letošního roku a k dispozici bude všem zájemcům na webových stránkách Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové https://www.svkhk.cz/. V sekci Pro veřejnost v oddíle E-knihy vydávané SVK HK už jednu e-publikaci najdete. Jedná se o e-sborník z 19. bibliografického kolokvia (2016,  Banská Bystrica), který byl publikován v roce 2017 a je volně ke stažení ve formátu PDF.
Nejsou to ovšem jediné sborníky s tematikou bibliografie, které v poslední době vyšly. Za zmínku jistě stojí Mezníky bibliografie, publikace vydaná v roce 2017 Moravskou zemskou knihovnou při příležitosti konání 20. kolokvia. Ze všech zajímavých statí zmíním např. příspěvek Václavy Horčákové Bibliografie dějin Českých zemí, Michala Přibáně Bibliografie literárního exilu nebo článek Vojtěcha Malínka Česká literární bibliografie. A s českou literární bibliografií, resp. s Ústavem pro českou literaturu, souvisí i další sborník, který nesmím opomenout: České oborové bibliografie. Obsahem sborníku jsou texty příspěvků, které zazněly na stejnojmenném interdisciplinárním semináři, jehož pořadatelem byl právě Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR. Čtenářům je nabídnut pohled do historie i současnosti bibliografií z oborů jako lingvistika, divadlo, film, muzikologie, archeologie, česká literatura, medicína a mnoha dalších. Zmíněna je i báze ANL – Výběr článků v českých novinách, časopisech a sbornících a také Digitální knihovna AV ČR. Oba tyto sborníky vyšly v tištěné podobě a samozřejmě jsou k dispozici ve fondu SVK HK.
 
Kontakt na autorku: zdenka.mikulecka@svkhk.cz

verze pro tisk · PDF verze