Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Rok 2018 ve znamení elektronických zdrojů a služeb v knihovnách

Autor: Andrea Součková
Vyšlo 3/15/2018 v čísle Ročník 28 (2018), Číslo 1, v sekci Na slovíčko

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, máte před sebou první číslo letošního roku a i tento rok přinese řadu novinek.
 
Už v minulém čísle zpravodaje jsme avizovali, že rok 2018 se ponese v duchu elektronických zdrojů a služeb v knihovnách. Jedná se o téma poslední roční krajské kampaně, které bylo stanoveno Koncepcí rozvoje veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018. O potřebě propagace této problematiky, ať už mezi veřejností, či knihovníky není třeba dále diskutovat… Velká část malých knihoven v České republice stále není automatizovaná, nemá svoji webovou stránku ani svůj online katalog… Ačkoli se každým rokem situace zlepšuje, lze konstatovat, že knihovny v tomto směru nejsou dostatečně flexibilní. Pozitivní vývoj lze sledovat také v každoročně se zvyšujícím počtu knihoven, které podporují komunitní aktivity města či obce pořádáním různých kulturních a vzdělávacích akcí, ovšem ani to není zárukou úspěchu ve snaze udržet si své uživatele, nebo dokonce ve snaze získat nové… Zejména pro mladší generaci, která každodenně využívá možností, jež poskytují moderní informační a komunikační technologie, je nabídka zdrojů a služeb knihoven v elektronickém prostředí velmi důležitá.
Ve zpravodaji se budeme věnovat tématu krajské roční kampaně jako tradičně v rubrice „Naše téma“. Každé číslo se zaměří na určitou oblast elektronických zdrojů a služeb v knihovnách (elektronické zdroje, e-knihy, portál Knihovny.cz, služby knihoven v prostředí internetu). Příspěvky přislíbila řada uznávaných odborníků, o čemž se můžete přesvědčit už v aktuálním čísle. Více naleznete v článku od Mgr. Hany Hornychové z odboru informačních technologií Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové „Jedno kliknutí otevírá svět“. Kromě hlavních témat jednotlivých letošních čísel U nás vnímáme také jako velmi potřebné věnovat se problematice webů malých knihoven. Jeden z důvodů byl již zmíněn výše: řada knihoven nemá své webové stránky. V některých případech, pak platí, že knihovny své webové stránky sice provozují, ale ty obsahují pouze základní informace, často neaktualizované. Příručka by měla vyjít jako příloha zpravodaje U nás na konci tohoto nebo začátku příštího roku. Bude se jednat o jakési doporučení, jak by weby malých knihoven měly vypadat a co by měly obsahovat. Určitá doporučení jsou již uvedena ve Standardu pro dobrou knihovnu, my bychom je však chtěli v bodu věnovaném webové prezentaci knihoven ještě trochu rozšířit. Doufáme, že bude příručka (i rubrika „Naše téma“) pro řadu knihoven pomocníkem a naleznou zde potřebnou inspiraci…
Informováním o elektronických zdrojích a službách v knihovnách ve zpravodaji U nás samozřejmě aktivity SVK HK v rámci kampaně nekončí. Kromě toho, že krajská knihovna bude propagovat téma veřejnosti a svým čtenářům prostřednictvím série školení, přednášek, pomocí elektronických i tištěných materiálů, vás, knihovníky, budou pravděpodobně zajímat zejména aktivity určené pro knihovny. Jako každoročně oddělení služeb knihovnám připravuje množství vzdělávacích akcí nejen v rámci dotačního podprogramu VISK 2. Jejich souhrn bude průběžně doplňován na https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Vzdelavani.aspx. Zájemcům z okresů bude také prostřednictvím pověřených knihoven nabídnuta miniroadshow. Logo kampaně je tradičně vystaveno volně ke stažení na https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Sluzby-knihovnam/Propagacni-kampan.aspx. Prezentace s podrobnějšími informacemi o připravovaných aktivitách SVK HK je k dispozici na https://www.svkhk.cz/getattachment/Pro-knihovny/Vzdelavani/Materialy-ke-stazeni/8_Kampan-2018.pdf.aspx. Kampaň věnovaná e-zdrojům a službám v knihovnách bude oficiálně uzavřena 20. 11. 2018 na Královéhradecké knihovnické konferenci.

verze pro tisk · PDF verze