Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Manažerské vzdělávání vs. konference o personální práci

Autor: Bohdana Hladíková
Vyšlo 12/7/2017 v čísle Ročník 27 (2017), Číslo 4, v sekci Nové trendy

Na posledním setkání členů Sekce pro vzdělávání SKIP (Svazu knihovníků a informačních pracovníků) jsme dostali za úkol zjistit, zda by ředitelé a ředitelky našich knihoven měli zájem o manažerské vzdělávání. Vždy když dostanu podobné zadání, řeším dilema, jak se k nějakému výsledku dopracovat, a přitom co nejméně zatěžovat už tak dost zaměstnané knihovníky. Dotazník rozeslaný e-mailem mi přišel jako nejjednodušší řešení, byť poněkud neosobní.
Zájem o tyto aktivity projevilo 15 respondentů. Na první pohled docela malé číslo jen potvrzuje fakt, že v Královéhradeckém kraji převažují malé knihovny, kde zkrátka není komu šéfovat, nebo sofistikovaněji, chcete-li, koho manažersky vést.
V anketě jsem navrhla oblasti, které by v této souvislosti mohly být zajímavé. Výsledky hlasování znázorňuje následující graf.

Obr-3.png
Mezi volnými návrhy se objevil i námět na školení o knihovnickém zákonodárství nebo tvorbě střednědobých rozpočtů.
V dotazníku jsem se také ptala, kde by se mělo školení konat. Asi není třeba zdůrazňovat, že většina zájemců by upřednostnila konání v Hradci Králové před Prahou, Brnem a zbytkem republiky.
Kolegům ze sekce jsme samozřejmě výsledky poskytli, ale řešili jsme také, co dál. Nakonec jsme se rozhodli propojit výsledky ankety se starším nápadem uspořádat konferenci, která by se věnovala různým aspektům personální práce v knihovnách.
Následoval další dotazník, tentokrát distribuovaný prostřednictvím celostátní e‑mailové konference Knihovna. V něm jsme otázky poněkud upravili a zaměřili již konkrétněji na dva okruhy personální práce – právní a manažerské. Rozdělení je samozřejmě poněkud umělé, znalost personálních právních předpisů i schopnost vést podřízené jsou spolu pevně provázané a mají tvořit každodenní součást práce vedoucího zaměstnance.
Dotazník se setkal s kladným ohlasem, rozhodli jsme se proto konferenci o personální práci v knihovnách uspořádat, a to ve dnech 15.–16. května příštího roku.
Na tomto místě se sluší poděkovat respondentům za vyplnění dotazníku a také za řadu námětů na zajímavé a osvědčené lektory. Nyní začínáme připravovat program a oslovovat vytipované řečníky z komerční sféry. Třebaže je na podrobnější údaje o náplni konference ještě brzy, budeme usilovat o to, aby pokryla nejžádanější témata z průzkumu. Tedy základy pracovněprávní legislativy, problematiku odměňování, motivace a hodnocení zaměstnanců.
Pokud vás tedy personalistika v knihovnách zajímá, zatrhněte si v kalendáři 15. a 16. květen 2018 a přijeďte na konferenci do Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Těšíme se na vás.
 
Kontakt na autorku: bohdana.hladikova@svkhk.cz
Web knihovny: http://www.svkhk.cz/

verze pro tisk · PDF verze