Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Pár tipů, kde se něco dozvědět...

Autor: Lucie Jirků
Vyšlo 12/7/2017 v čísle Ročník 27 (2017), Číslo 4, v sekci Naše téma

logo-navrh-final-DVK.png
A o čem jiném než o digitalizaci. Pro běžného knihovníka je to stále tak trochu tajemné téma. Pominu-li výuku na SŠ či VŠ, jaké mají knihovníci možnosti získat základní povědomí nebo se dozvědět nějaké novinky v této oblasti?
Jako první se samozřejmě nabízejí články v odborných knihovnických periodikách. Vedle jednotlivých příspěvků, které lze najít mj. v časopisech Knihovna, Duha, Informace či ITlib, za zmínku určitě stojí ucelenější seriál článků v časopise Čtenář, který postupně v předchozích letech představil průběh a výsledky jednotlivých krajských digitalizačních projektů.
Těm, kteří digitalizují (nebo se chystají digitalizovat) pomocí dotačního programu Ministerstva kultury ČR, jsou určeny speciální semináře VISK 7,[1] které se konají dvakrát ročně v Národní knihovně. Na seminářích se neřeší jen problematika samotných projektů, standardů a žádostí o dotaci, ale také digitalizace obecně.
Knihovnám, které se digitalizaci věnují intenzivně, je určena každoroční dvoudenní akce v Moravské zemské knihovně v Brně. Seminář digitalizace (nejen) pro krajské knihovny, jinak též jednání IT sekce SDRUKu,[2] se letos konal už pošesté. Pro běžnou praxi digitalizující knihovny je přínosný nejen přednesenými odbornými příspěvky, ale i tím, že umožňuje setkání a konzultace s množstvím kolegů z jiných digitalizačních pracovišť, kteří zpravidla řeší ve svých knihovnách obdobné problémy. Akce se účastní nejen knihovny krajské či městské, ale v menší míře i odborné a vysokoškolské.
Vedle organizace tohoto semináře je další, velmi přínosnou vzdělávací aktivitou MZK v oblasti digitalizace e-learningový kurz Digitalizace v knihovnách. Podrobněji o tomto kurzu, který je skvělou příležitostí, jak získat základní přehled o digitalizaci, pojednává následující článek v tomto čísle zpravodaje.
Příspěvky věnující se digitalizaci lze také vyslechnout na dalších tradičních odborných akcích, jako jsou např. Knihovny současnosti či Inforum. Ovšem tou „nej“ konferencí v této oblasti jsou Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě - akce, která se koná každoročně na přelomu listopadu a prosince v Národním archivu v Praze. Letos proběhla již po osmnácté[3] a je jedinečná právě spojením pohledů odborníků z různých paměťových institucí - odlišné zkušenosti, přístupy i podmínky, přesto (anebo právě proto) jsou i pro knihovníky zajímavé a inspirující.
V mnoha knihovnách letos proběhla v rámci VISK 2 školení práce s digitálními knihovnami v systému Kramerius (ani Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové nebyla výjimkou). Vedle školení jsou další možností, jak si rozšířit povědomí o tomto tématu, exkurze na digitalizační pracoviště (bývají zpravidla digitalizujícími knihovnami nabízeny účastníkům u příležitosti hromadnějších akcí konaných v knihovně). V SVK HK kromě běžných exkurzí nabízíme i praktické exkurze Zkus si zdigitalizovat knihu, při kterých si účastníci vyzkoušejí digitalizaci na vlastní kůži. Pro veřejnost jednou měsíčně, pro knihovníky po domluvě kdykoli.
 
Kontakt na autorku: lucie.jirku@svkhk.cz

 
[1] O programu VISK 7 více na http://visk.nkp.cz/visk-7.
[2] Informace o Sekci pro informační technologie jsou k dispozici na webových stránkách Sdružení knihoven ČR: http://sdruk.mlp.cz/sdruk/odborne-sekce/sekce-pro-informacni-technologie/clanek/sekce-pro-informacni-technologie/.

verze pro tisk · PDF verze