Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Od digitalizace k elektronickým zdrojům a službám v knihovnách

Autor: Andrea Součková
Vyšlo 12/7/2017 v čísle Ročník 27 (2017), Číslo 4, v sekci Na slovíčko

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, se čtvrtým číslem zpravodaje U nás se pomalu ke svému konci chýlí i krajská knihovnická kampaň věnovaná digitalizaci v knihovnách. V průběhu roku 2017 jsme se vám tak snažili přiblížit jednu z nejvíce se rozvíjejících oblastí českého knihovnictví. O tématu jsme vás informovali na stránkách zpravodaje. Většinu článků zajistili pracovníci oddělení digitalizace Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové (SVK HK), o ostatní příspěvky se postarali odborníci z Národní knihovny ČR, Moravské zemské knihovny v Brně a Knihovny Akademie věd ČR. Dále jsme připravili dvě školení zaměřená na práci s digitálními knihovnami. A praktický charakter měly zejména exkurze nazvané Zkus si zdigitalizovat knihu, které jsme nabízeli rovněž všem knihovníkům z kraje. Vzhledem k tomu, že se k nám dostalo mnoho kladných ohlasů, jsme možnost návštěvy digitalizačního pracoviště SVK HK pro pracovníky knihoven v kraji prodloužili i do nadcházejícího roku. Oficiálně však kampaň věnovaná digitalizaci v knihovnách skončila letošním ročníkem Královéhradecké knihovnické konference. Velký dík si zaslouží oddělení digitalizace SVK HK, které kampani obětovalo mnoho času a postavilo se k celému projektu velmi odpovědně a aktivně.  
Kdo je častým návštěvníkem Královéhradecké knihovnické konference, ten ví, že touto akcí jedna kampaň sice končí, ale druhá začíná. Jak už dává tušit zadní obálka zpravodaje, rok 2018 se ponese v duchu motta „Jedno kliknutí otevírá svět“. Nepředbíhejme ale, o elektronických zdrojích a službách v knihovnách vám více prozradíme až v dalším čísle. (Zároveň by zde bylo vhodné upozornit, že tato roční kampaň je zároveň poslední vycházející z krajské koncepce knihoven na léta 2014-2018, a tak bude rok nadcházející i plný diskusí nad směrováním knihoven v Královéhradeckém kraji v dalším období. Ale o tom více také v některém z dalších čísel.)
Na přelomu roku je vždy třeba tak trochu popřemýšlet, zda směr, kterým „kráčíme“, je ten správný… Co se týká zpravodaje U nás, správný směr pomáhají udržovat členky redakční rady, bez jejichž připomínek a podnětů by se každé další číslo zpravodaje těžko plánovalo… Děkuji tedy všem členkám redakční rady za jejich aktivní přístup a dobré nápady… Velký dík patří také naší korektorce Božence Klabalové, která je velmi shovívavá, a ačkoli ji často před víkendem zásobuji velkým množstvím příspěvků, dokáže si s nimi rychle a s humorem a nadhledem sobě vlastním poradit. V první řadě je ovšem třeba poděkovat autorům: ať už patříte mezi časté autory, nebo do zpravodaje přispíváte zřídkakdy, jsme rádi za vaši aktivitu. Pro ty, kteří se zatím nijak do chodu zpravodaje nezapojili, ale mají nějaké tipy a náměty do dalších čísel: nebojte se napsat, budeme vděčni za jakékoli postřehy… Pro tento účel můžete využít elektronický formulář na http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Vase-navrhy-na-clanky.aspx.
V roce 2018 se můžete těšit opět na nějaké novinky, ale nyní už nezbývá než vám popřát pěkné a snad také inspirativní čtení posledního čísla „Unásku“ tohoto roku. Nezapomeňte si příjemně užít dobu vánočních svátků a načerpat mnoho sil a energie do nového roku…

verze pro tisk · PDF verze