Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Pelmel článků, a to ještě není všechno…

Autor: Andrea Součková
Vyšlo 9/21/2017 v čísle Ročník 27 (2017), Číslo 3, v sekci Na slovíčko

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
ve chvíli, kdy sedím za počítačem nad psaním editorialu, je zhruba polovina srpna, všichni domluvení autoři již články dodali. Dovolená těžce poznamenala mou schopnost kreativity a koncentrace, a tak se držím osvědčeného postupu, který většinou pomůže. Prohlížím zpětně několik posledních čísel a připomínám si, o čem se už psalo a co by bylo naopak potřeba zmínit. V minulém úvodníku jsem tak trochu apelovala na knihovnice a knihovníky, aby se nebáli prezentovat (nejenom) ve zpravodaji a pochlubili se tím, co se děje u nich v knihovnách. Jak se zdá, tato výzva padla na úrodnou půdu. Období prázdnin a dovolených, kdy se sestavuje třetí číslo, je přinejmenším hektické, a tak často do poslední chvíle pochybuji, zda se podaří nadcházející číslo zcela naplnit. Letos se tyto obavy ukázaly jako zbytečné a řada kolegyň mě sama kontaktovala s prosbou o zveřejnění článků o aktivitách jejich knihoven. Všem, kdo přispěli novými a nečekanými tématy, děkuji, příjemně ozvláštnili obsah třetího čísla.  
 
Rubrika Šumné knihovny, kterou jsem v minulém čísle zmiňovala a v poslední době začínala být tak trochu opomíjená, je tentokrát nabitá. Své zastoupení tu mají téměř všechny okresy Královéhradeckého kraje. Už sama přední obálka zpravodaje napovídá, že řeč bude i o soutěži Kamarádka knihovna. V letošním ročníku získala Knihovna města Hradce Králové (společně s Městskou knihovnou Louny) absolutní vítězství a titul Kamarádka knihovna. Pěkných výsledků však dosáhly (podobně jako v uplynulých letech) i další knihovny v kraji (Dvůr Králové nad Labem, Jičín, Nová Paka, Rtyně v Podkrkonoší, Batňovice atd.). Příspěvek o soutěži bez váhání sepsala paní Zlata Houšková a věřím, že řadu našich knihoven potěší.
Důležité je opět připomenout téma aktuální knihovnické kampaně – digitalizaci v knihovnách, na kterou se letos v rubrice Naše téma soustředíme. Jelikož se jedná již o třetí číslo, kde se digitalizaci systematicky věnujeme, nastal čas na ohlédnutí za krajským digitalizačním projektem. Ve zpravodaji se dále zabýváme exkurzemi nazvanými Zkus si zdigitalizovat knihu!, při kterých se nejen knihovníci, ale i veřejnost seznamují s procesem digitalizace a tím, co obnáší. Jsme rádi, že tuto nabídku již využila řada zájemců. Pokud jste zatím neměli příležitost se těchto speciálních exkurzí účastnit, neváhejte, máte možnost už jen do konce roku. A protože jsme si pro vás chtěli připravit nějakou perličku, přidali jsme příspěvek o nej, nej, nej v Digitální knihovně Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové (SVK HK) a článek o destruktivní digitalizaci (ano, to je skutečně oficiální termín). Tématu digitalizace se budeme věnovat ještě v příštím čísle, avšak 5. ročníkem Královéhradecké knihovnické konference, která se uskuteční 21. listopadu 2017, jej pomalu opustíme. Program konference naleznete na zadní obálce zpravodaje.
Není toho málo, co se musí současný knihovník naučit a v čem se musí orientovat, proto v rubrice Zaujalo nás přinášíme informace o pomůckách ke studiu z dílny Knihovnického institutu Národní knihovny ČR. Upozorňujeme zejména na portál Informace pro knihovny a rozcestník Studijní pomůcky pro knihovníky.
Už v minulém čísle jsme psali o organizaci Post Bellum, která se soustředí na vyhledávání a nahrávání klíčových momentů 20. století na základě vzpomínek pamětníků. Do jednoho z jejích projektů Příběhy našich sousedů se zapojila i Městská knihovna v Chrudimi a čtenáře seznamuje se svými zkušenostmi. Více v rubrice Jak na to.
Poslední rubrikou, na kterou bych chtěla upozornit, je Stalo se. K již tradičním celostátním knihovnickým akcím patří konference INFORUM či Národní seminář informačního vzdělávání (NASIV), z kterých přinášíme zpravodajství. Velmi navštěvovaný je také knižní veletrh Svět knihy. Z akcí, které se uskutečnily v kraji, jsme se soustředili na ty pro děti. S knížkou v pohodě! je název akce, kterou vůbec poprvé uspořádala Městská knihovna v Rychnově nad Kněžnou. Knihovny v Častolovicích a Podbřezí se účastnily česko-polské Noci s Andersenem a uskutečnil se již několikátý ročník Minisjezdu dětských čtenářů, tentokrát v Hronově. Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně zorganizovala pro zájemce všech věkových skupin literární výlet a Městská knihovna v Náchodě zase pro knihovníky kurz tvorby efektivních grafů.
 
Doufám, že jste si během léta pořádně odpočinuli, protože doba knihovnických akcí je teprve před námi, a podzim patří po této stránce k těm nejnáročnějším obdobím. SVK HK bude tradičně pořádat řadu školení věnovaných práci s novými technologiemi (v rámci programu VISK 2; jejich soupis naleznete na: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Vzdelavani.aspx). Především bych ale chtěla upozornit na další dvě chystané akce, tentokrát z tak trochu jiného soudku. V roce 2018 se bude slavit 100. výročí vzniku republiky, 24. října 2017 proto uspořádáme workshop, jak toto téma správně uchopit. Datum 1. listopadu 2017 bude zase patřit přednášce o severské literatuře. Ještě dodám, že uvažujeme o realizaci akce věnované knihovnicím a knihovníkům dětských oddělení. A napište si do svých diářů, že v plánu je i konference o personalistice v knihovnách (15.-16. května 2018).
O dalších příspěvcích a rubrikách se již podrobněji zmiňovat nebudu, ale věřím, že si v aktuálním čísle zpravodaje každý najde to své… Za celou redakční radu přeji příjemné a inspirativní čtení.

verze pro tisk · PDF verze