Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Projekt Seznamy dětské literatury

Autor: Jitka Kyclová
Vyšlo 6/15/2017 v čísle Ročník 27 (2017), Číslo 2, v sekci Zaujalo nás

Zdálo by se, že psát do knihovnických časopisů o literatuře pro děti je nošením dříví do lesa. Knihovníci a knihovnice dobře vědí, jaké tituly svým svěřencům předkládat a proč. Tento článek je nabídkou ke společnému sdílení a využívání užitečných knižních souborů tak, aby se dostaly co nejblíže k dětskému čtenáři. V současné době vychází kolem 2 000 knih věnovaných dětem a mládeži ročně a skutečně není lehké vybrat si z této nabídky. Můžete namítnout, že díky literárním anketám a soutěžím, ve kterých zasedají odborné poroty, víme, které knihy se „povedly“; ty zařadíme do fondů a budeme nabízet čtenářům. Je to však jen pár desítek titulů a jejich četba zaujme spíše vyspělejší čtenáře.
 
Dětský čtenář čte pro radost, potřebuje širší nabídku knih, do kterých se pustí s nadšením a s vírou, že čtení je prima zábava. Vytvořit „zásobičku“ takových titulů se od roku 2014 snaží členky KDK[1] SKIP[2] Východní Čechy. Na setkání klubka v Litomyšli oslovila přítomné s tímto nápadem Božena Blažková, emeritní pracovnice Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové a bývalá šéfredaktorka časopisu U nás. Odbornice, která na poli knihovnictví vždy neomylně rozpoznala, co je ve vývoji dětské literatury důležité. Svým srdcem stále zůstala děckařkou, propagátorkou kritického myšlení a čtení s porozuměním. Členky klubka se dohodly a začaly společně vypracovávat seznamy zábavné dětské literatury. Byly zvoleny koordinátorky za jednotlivé ročníky, ty zmapovaly vhodné knihy ve svém fondu a doplnily seznam o tituly navržené dalšími členkami klubka (přibližně 30 knihovnic). Tímto způsobem byla vytvořena základní nabídka pro jednotlivé věkové skupiny. Cílem bylo vytvořit seznam čtivých knih z posledních let. Postupně se tedy zaměřovaly na vyhledávání kvalitních nových titulů.
V dalším roce (2015) již byla situace jednodušší a knihovnice přidaly pouze 10 novinek do každého ročníku. Celý soubor pak obsahoval jmenný seznam autorů a knih pro jednotlivé ročníky (školní třídy 1.-9. ročník) a stručnou anotaci těchto titulů; knížky pro 6.-9. ročník byly doplněny medailonky autorů. Taková praxe probíhala do roku 2016. Seznam však začal nabývat na objemu. S ohledem na jeho přehlednost jsme v letošním roce přistoupily k dalšímu kroku. Pro každý ročník jsme vybraly pouze 25 knih. Tyto seznamy tedy obsahují 10 knih z původního seznamu a 15 nových knih (ty jsou v textu zvýrazněny, aby byly lehce rozpoznatelné). Ke každému titulu (novinky vydané v roce 2016, případně 2015) jsou připojeny tyto údaje: jméno autora, nakladatel, rok vydání, počet stran a stručná anotace. Upustily jsme od sestavování medailonků autorů, neboť v dnešní době o sobě spisovatelé dávají vědět a je zajímavé číst si informace přímo z jejich webových stránek nebo je vyhledat v kvalitních souborech, jako je Databáze knih[3]. Rády bychom zdůraznily, že řazení knížek do jednotlivých ročníků je pouze orientační, vždy záleží na čtenářské vyspělosti dítěte a jeho zájmu!
 
Seznamy byly vypracovány s cílem usnadnit práci knihovníkům, pedagogům a rodičům. Knihovníci v nich získají kvalitní pomoc v oblasti doplňování knihovního fondu a odborný materiál (výběrovou anotovanou bibliografii), který mohou nabídnout pedagogům a rodičům k dalšímu využití. Seznamy budou plnit svou funkci, pokud se dostanou k těm, kteří s nimi budou pracovat. Doporučujeme tedy, aby je knihovny vystavily na svých webových stránkách a předávaly je školám i zájemcům z řad rodičů a čtenářů.  Knihovny se snaží programově spolupracovat se školní mládeží. Jednotlivé třídy se pak mohou zapojovat do dalších čtenářských projektů, jako jsou např.: Lovci perel,[4] Čtení pomáhá[5] či Celé Česko čte dětem.[6] Díky těmto aktivitám se prohlubuje zájem dětí o četbu i jejich čtenářský obzor.  
 
Seznamy dětské literatury naleznete na webu Knihovny města Hradce Králové v sekci Pro knihovníky v oddíle Projekty: http://projekty.kmhk.cz. Ke stažení je potřeba se zaregistrovat pomocí velmi jednoduchého formuláře. Registrace slouží k tomu, aby autorky projektu měly zpětnou vazbu, zda je jejich práce využívaná. Pokud vám v seznamech chybí oblíbená kniha vašich dětských čtenářů, neváhejte a napište nám na e-mail: knihovna21@gmail.com. Rádi ji do seznamů zařadíme.
Na vaše příspěvky se těší koordinátorky projektu:

  • Martina Wilhelmová, Městská knihovna Žamberk,
  • Jindra Soudková, Městská knihovna ve Svitavách,
  • Mgr. Ivana Votavová, Městská knihovna Náchod, o. p. s.,
  • Markéta Dubnová, Knihovna města Hradce Králové, pobočka Kukleny,
  • Eva Maurová, Městská knihovna Nové Město nad Metují,
  • Monika Malá, Heldova městská knihovna Třebechovice pod Orebem.
Kontakt na autorku: j.kyclova@knihovna-pardubice.cz
 
[1] Klub dětských knihoven
[2] Svaz knihovníků a informačních pracovníků

verze pro tisk · PDF verze