Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Výsledky ankety pro zájemce o vzdělávání a zkoušky v NSK

Autor: Bohdana Hladíková
Vyšlo 6/15/2017 v čísle Ročník 27 (2017), Číslo 2, v sekci Nové trendy

Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků, o které jsme psali v minulém čísle zpravodaje, s sebou nese řadu nových výzev. Její první bod se již téměř podařilo naplnit. Moravská zemská knihovna připravila jednotný obsah kurzů, který zájemcům usnadní přípravu na zkoušky v Národní soustavě kvalifikací u většiny pozic středoškolské úrovně. Zpracované podklady také usnadní práci organizátorům rekvalifikačních kurzů.
 
Pro nás jako krajskou knihovnu z koncepce vyplývá požadavek zajistit pořádání prezenčních kurzů, které zájemce připraví na složení zkoušek. Pro účastníky by samozřejmě bylo výhodné, aby Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové byla zároveň autorizovanou osobou. Nemuseli by za složením zkoušky nikam jezdit, po skončení kurzu by se ke zkoušce přihlásili u nás.
Zajištění a příprava zkoušek i vzdělávacích kurzů je finančně i organizačně poměrně náročná, proto musíme při přípravě podobných akcí vždy zvažovat, jestli je jejich pořádání efektivní. Jde především o to, kolik knihovníků z našeho kraje bude mít zájem o absolvování vzdělávacího kurzu a kolik bude zájemců o složení zkoušky.
V polovině února letošního roku jsme tedy prostřednictvím dotazníku zjišťovali, kolik máme v kraji zájemců o kurz a zkoušku k některé ze středoškolských typových pozic. Do šetření se zapojily i specializované knihovny. Výsledky shrnuje níže uvedená tabulka.
 

  Knihovník
akvizitér
Knihovník katalogizátor Knihovník v přímých službách Referenční knihovník Knihovník pracovník správy fondů
Rekvalifikační kurz 0 9 14 3 2
Zkouška 0 7 11 3 1
 
Výsledky jsou samozřejmě nezávazné a někteří respondenti sami uvedli, že se uvedené počty týkají delšího časového horizontu. Počet zájemců o vzdělávání a zkoušky bude záviset i na obměně zaměstnanců knihoven a množství kvalifikované pracovní síly na trhu práce.
Z průzkumu dále vyplynulo, že Národní soustava kvalifikací nepokrývá některá specifika specializovaných knihoven a chybí např. pozice muzejního knihovníka. Také v oblasti základních knihoven chybí univerzální pozice vhodná pro knihovníky malých knihoven, kteří zajišťují celý provoz. Sektorová rada pro kulturu pro tyto případy zřejmě zamýšlela pozici referenčního knihovníka, nicméně v popisu povolání ani kvalifikačním standardu to výslovně uvedeno není.
Pro nás z průzkumu plyne, že zájem o kurzy a zkoušky je relativně malý. V nejbližší době je tedy pořádat nebudeme a vyčkáme zkušeností ostatních pořadatelů a také výsledku celostátního průzkumu mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR.
 
Zájemci, kteří na vykonání zkoušky pospíchají, se mohou obrátit na některou z autorizovaných osob, kterými jsou v současné době Moravská zemská knihovna v Brně, Národní knihovna České republiky a Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě. Pro pozici knihovníka v knihovně pro děti je v současné době jedinou autorizovanou osobou oprávněnou k pořádání zkoušek Knihovna Jiřího Mahena v Brně.
S pořádáním kurzů začala jako první Moravská zemská knihovna v Brně. V polovině dubna ukončila první běh, další zahájí zřejmě v září 2017. Národní knihovna České republiky v současné době vzdělávací kurzy připravuje a jejich zahájení plánuje na únor příštího roku. Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě zatím žádné informace nezveřejnila.
 
Pro zájemce o více informací doporučuji:  
Kontakt na autorku: bohdana.hladikova@svkhk.cz

verze pro tisk · PDF verze