Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Co se děje v U nás aneb Nebojme se prezentace

Autor: Andrea Součková
Vyšlo 6/15/2017 v čísle Ročník 27 (2017), Číslo 2, v sekci Na slovíčko

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, na následujících řádcích se budu věnovat - jak název editorialu vypovídá - logicky, i když ne zcela originálně dění okolo zpravodaje U nás. Ačkoliv jsem úvodník minulého čísla zaměřila také tímto směrem, považuji za důležité vás čtenáře průběžně informovat o tom, co v rámci redakční rady řešíme, a upozornit vás na některé novinky v jednotlivých číslech. Věřím tedy, že níže podané informace pro vás budou zajímavé a využitelné.
 
Na zadní obálce aktuálního čísla se vás snažíme nalákat na exkurzi nazvanou Zkus si zdigitalizovat knihu!, kterou Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové nabízí knihovnicím a knihovníkům v rámci krajské knihovnické kampaně. Některé knihovny již tuto možnost využily, vyzkoušejte si i vy na vlastní kůži, co vše proces digitalizace obnáší. Další z aktivit krajské knihovny, které jsou zaměřeny na digitalizaci, jsou školení, jejichž realizaci plánujeme na podzim tohoto roku. S jednou z nejvíce se rozvíjejících oblastí současného knihovnictví vás letos pravidelně seznamujeme také v rubrice Naše téma. V druhém čísle se autoři zaměřili na problematiku zpřístupnění digitálních dokumentů prostřednictvím digitálních knihoven. Věnujeme se tak České digitální knihovně, Národní digitální knihovně a neopomněli jsme samozřejmě ani Digitální knihovnu SVK HK. Pro komplexní vhled do problematiky se dále zabýváme standardy v digitalizaci a dlouhodobým uchováním digitálních dat.
Trochu opomenuta tentokrát bohužel zůstala rubrika Šumné knihovny, v níž čtenáře seznamujeme s knihovnami v kraji. Ačkoliv ji lze vzhledem k tematické profilaci zpravodaje považovat za stěžejní, je stále obtížnější najít autory, kteří by měli o publikování zájem. Často se objevují reakce ve stylu: „Nedělám v knihovně nic, co by nedělali i ostatní.“ Možná že v řadě případů je i toto tvrzení pravdivé. Na druhou stranu práce v knihovnách je natolik rozmanitá, stejně jako samotné knihovny, že lze jen stěží věřit, že by se nedala najít nějaká specifika či zajímavosti. Moc dobře víme, že toho není rozhodně málo, co vše musí dnešní knihovník či knihovnice zvládnout. Nebuďte proto tak skromní. Dejte o sobě vědět, ukažte, že tu jste, a pokud jste na stránkách zpravodaje našli inspiraci, třeba i vy můžete inspirovat ostatní kolegyně a kolegy. Velmi často je také důvodem nezájmu o publikování obava potenciálních autorů, že článek nebude dostatečně kvalitně napsaný. Ve většině případů se ukážou tyto pochybnosti jako zbytečné. Navíc každý článek prochází několika korekturami, které by měly zajistit, aby se v jednotlivých příspěvcích objevilo co nejméně chyb. Pokud se oslovený knihovník či knihovnice na psaní skutečně necítí, ale rád/a by, aby o knihovně nějaký příspěvek vyšel, může zajistit nějakého jiného autora, pověřit napsáním článku svého kolegu či kolegyni, metodičku, čtenáře, známého apod. Funguje zde také možnost, že vaši knihovnu přijede navštívit někdo z redakční rady a o sepsání článku se postará.  
Dále bych vám chtěla představit dvě nové rubriky v tomto roce. Jednu z nich jste již možná zaregistrovali v minulém čísle U nás a nazvali jsme ji Z dějin knihovnictví v našem kraji. Ačkoliv se rubrika nesoustředí pouze na regionální funkce, v minulém čísle jsme se zabývali vývojem systému regionálních funkcí v okrese Hradec Králové a v aktuálním čísle jsme se zaměřili na okres Jičín. Druhou rubriku jsme nazvali Poklady knihovních fondů a její název je snad také zcela vypovídající. Pokud se chcete pochlubit, jaké perly máte ve svých knihovnách, zde je prostor.
 
Z dalšího aktuálního dění ve zpravodaji U nás bych ráda zmínila poslední výjezdní zasedání redakční rady. Sešli jsme se v pátek 28. dubna 2017 v Obecní knihovně v Batňovicích. Po pracovní části programu, kde jsme řešili především obsah jednotlivých čísel, následovala návštěva knihovny v Malých Svatoňovicích a Muzea bratří Čapků. První výjezdní jednání redakční rady se odehrálo také v Malých Svatoňovicích, někteří „pachatelé se tak (po více než devíti letech) vrátili zpět na místo činu“. :-) Konečně přesvědčit se můžete i na zadní straně obálky, kde naleznete obě fotografie. Děkujeme všem hostitelům, resp. hostitelkám, za příjemně strávený čas. Velký dík patří paní starostce Batňovic Vladimíře Pátkové, která naše setkání umožnila a části se i účastnila, a samozřejmě kolegyňce Markétě Tučkové. Poděkování si také zaslouží Hana Kozúbková a Eva Hylmarová, jež nám byly průvodkyněmi v Malých Svatoňovicích. Děkujeme rovněž Blance Maňhalové, metodičce Městské knihovny v Trutnově, a Janě Sehnalové, ředitelce Městské knihovny ve Rtyni v Podkrkonoší, které se jednání také účastnily.
 
Na závěr bych ráda upozornila na výstavu 30 let regionálního knihovnického zpravodaje, která je stále ke zhlédnutí ve foyer konferenčního sálu SVK HK v 5. NP. Zájemci si mají možnost prohlédnout výstavu do konce září 2017.

verze pro tisk · PDF verze