Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Královéhradecká knihovnická konference, tentokrát o vzdělávání

Autor: Andrea Součková
Vyšlo 3/16/2017 v čísle Ročník 27 (2017), Číslo 1, v sekci Stalo se

„Vzděláváme pro život“, tak zní motto loňské krajské knihovnické kampaně a zároveň jeden z požadavků, které jsou v současné době na knihovníky kladeny. Není totiž žádnou novinkou, že knihovny už nefungují jen jako půjčovny, ale jsou chápány také jako komunitní centra či vzdělávací instituce. Kromě toho, že umožňují přístup k mnoha informačním zdrojům, pořádají pestrou škálu vzdělávacích aktivit. Virtuální univerzity třetího věku, trénování paměti, počítačové kurzy, jazykové kurzy, autorská čtení, besedy se spisovateli, cestovatelské přednášky… to vše dnes patří mezi běžné služby poskytované knihovnami.
Krajská knihovnická kampaň pro rok 2016 byla proto příznačně věnována tématu vzdělávání v knihovnách. Jejím cílem byla propagace vzdělávacích aktivit, které knihovny mohly prezentovat právě na čtvrtém ročníku Královéhradecké knihovnické konference. Ten se uskutečnil 22. 11. 2016 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. Ačkoliv se jedná o akci, která se dostává stále více do povědomí knihovnické veřejnosti, letos byla opět v něčem jiná. Téma vzdělávání v knihovnách totiž přilákalo do krajské knihovny dosud nejvyšší počet zájemců a poslední ročník konference navštívilo rekordních 91 účastníků z různých typů knihoven.
Věříme, že za vysokou návštěvnost mohl především výběr osvědčených přednášejících a atraktivních témat. Z výsledků elektronického dotazníku, jenž jsme účastníkům po konferenci zaslali, vyplynulo, že se s největším úspěchem setkal příspěvek předsedkyně Sekce knihovníků – trenérů paměti SKIP ČR Zdeňky Adlerové, věnovaný trénování paměti. Velmi zaujalo také vystoupení Mgr. Pavlíny Lišovské z Centra dětského čtenářství Knihovny Jiřího Mahena v Brně o tom, jak vyzrát na čtenářskou gramotnost u dětí a mládeže. Pomyslnou třešinkou na dortu byla závěrečná přednáška Mgr. Kláry Smolíkové, která se zabývala rolí knihoven v neformálním vzdělávání. Jako hlavní zdroj inspirace však jistě sloužily příklady dobré praxe, se kterými se měli účastníci možnost seznámit prostřednictvím vybraných knihoven v kraji (Hradec Králové, Velké Poříčí, Nová Paka, Náchod, Dvůr Králové nad Labem, Kostelec nad Orlicí). Podrobně popsat jednotlivé příspěvky, jakkoli byly zajímavé, by vydalo na celý zpravodaj, ne-li publikaci. Zájemce o více informací proto odkazuji na náš web, oddíl Pro knihovny http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Vzdelavani/Materialy-ke-stazeni.aspx, kde naleznou příslušné prezentace a související materiály.
Čtvrtý ročník konference máme za sebou. Na oddech ale mnoho času nezbývá, neboť již od začátku roku přemýšlíme nad programem dalšího ročníku. Připomínky, jež jsme z dotazníku získali, zvážíme a budeme s nimi i nadále pracovat. Kritických hlasů bylo několik a týkaly se většinou nedostatku času na jednotlivé příspěvky a přednášející. Ze získané zpětné vazby se však ukázalo, že převažují spíše pozitivní reakce. Vybírám dvě, které nás organizátory velmi potěšily: „Až na jednu výjimku perfektně poskládaný program! Výborné, děkuji.“ „Skvělá atmosféra a vysoká úroveň většiny přednášejících, zatím nejlepší KKK, co se týče témat i průběhu.:-) Dík patří všem organizátorům.“ Věříme, že i téma digitalizace, kterému patří rok 2017, najde dost „fanoušků“ a pátý ročník konference přiláká mnoho návštěvníků.
 
Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz  

verze pro tisk · PDF verze