Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Využívání podprogramu VISK 7 knihovnami v Královéhradeckém kraji

Autor: Lucie Jirků
Vyšlo 3/16/2017 v čísle Ročník 27 (2017), Číslo 1, v sekci Naše téma

logo-navrh-final-DVK.png
Během let 2000-2016 využily možnosti podprogramu VISK 7 čtyři instituce našeho kraje. Úspěšné projekty podalo Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové (do r. 2001 Státní vědecká knihovna v Hradci Králové), město Nová Paka a Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem. Tyto instituce v uvedených letech celkově čerpaly dotace z VISK 7 ve výši 1 214 000 Kč (viz tabulka a graf).
Díky programu byla kromě regionálních monografií digitalizována především významná regionální periodika. Muzeum východních Čech zpracovalo tituly Rozhledy, Obnova, Nové směry, Štít, Orlické proudy, Od Kladského pomezí, Pokrok a Obzor; Studijní a vědecká knihovna pak Český severovýchod, Královéhradecko, Pod Zvičinou, Pochodeň, Deník Pochodeň a Hradecké noviny. Digitalizace posledně jmenovaného titulu zatím není dokončena a bude v následujících letech pokračovat, v současné době je zdigitalizován do r. 1997.  
Nabízí se otázka, proč není zapojeno více institucí našeho kraje. Nemají knihovny ve fondech regionální tituly, které by bylo dobré digitalizovat? Odrazuje je nutná finanční spoluúčast nebo s projektem spojená administrativa? Nebo je prostě digitalizace jednou z priorit jen u „velkých“ knihoven?

Graf: využití možností dotací z VISK 7 institucemi v Královéhradeckém kraji v letech 2000-2016
Obr-(1).png

Tab.: využití možností dotací z VISK 7 institucemi v Královéhradeckém kraji v letech 2000-2016

Rok Instituce Dotace
v Kč
Projekt
2000     Pro nedostatek finančních prostředků nebyl podprogram VISK 7 realizován
2001 MVČ 180 000 Zpřístupnění ohrožených periodik východních Čech prostřednictvím digitální technologie
2001 SVK 120 000 Zpřístupnění ohrožených regionálních seriálů prostřednictvím digitálních kopií na CD-R
2002 MVČ 75 000 Zpřístupnění ohrožených periodik východních Čech prostřednictvím digitální technologie
2003     Pro nedostatek finančních prostředků nebyl podprogram VISK 7 realizován
2004 MVČ 61 000 Zabezpečení ohrožených a poškozených periodik ochrannými obaly
2005 SVK 45 000 Ochrana a zpřístupnění dalších ročníků regionálního periodika Pochodeň
2006 SVK 70 000 Reformátování dalších ročníků regionálních novin Pochodeň a jejich zpřístupnění prostřednictvím digitálních kopií
2007 SVK 92 000 Reformátování dalších ročníků regionálních novin Pochodeň a jejich zpřístupnění prostřednictvím digitálních kopií
2008 SVK 101 000 Reformátování dalších ročníků regionálních novin Pochodeň a jejich zpřístupnění prostřednictvím digitálních kopií
2009 SVK 68 000 Reformátování dalších ročníků regionálních novin Pochodeň a jejich zpřístupnění prostřednictvím digitálních kopií
2010 Město Nová Paka 18 000 Novopacko digitálně
2010 SVK 121 000 Reformátování dalších ročníků regionálních novin Pochodeň a jejich zpřístupnění prostřednictvím digitálních kopií
2011 SVK 67 000 Reformátování dalších ročníků regionálních novin Pochodeň a jejich zpřístupnění prostřednictvím digitálních kopií
2012 Slavoj 11 000 Digitalizace regionálních dokumentů vydaných
v l. 1867-1950
2012 SVK 40 000 Reformátování dalších ročníků regionálních novin Pochodeň a navazujících titulů
2013 SVK 33 000 Reformátování regionálních novin Pochodeň
a navazujících titulů
2014 SVK 48 000 Reformátování regionálních novin Pochodeň
a navazujících titulů
2015 SVK 30 000 Reformátování regionálních novin Pochodeň
a navazujících titulů
2016 SVK 34 000 Reformátování regionálních novin Pochodeň
a navazujících titulů
  Celkem 1 214 000  
 
  • MVČ – Muzeum východních Čech v Hradci Králové
  • SVK – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové (do r. 2001 Státní vědecká knihovna v Hradci Králové)
  • Slavoj – Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem
 
Kontakt na autorku: lucie.jirku@svkhk.cz

verze pro tisk · PDF verze