Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Nebojme se digitalizace

Autor: Lucie Jirků
Vyšlo 3/16/2017 v čísle Ročník 27 (2017), Číslo 1, v sekci Naše téma

logo-navrh-final-DVK.png
Letošní krajská kampaň je věnována digitalizaci knihovních fondů. Pro kampaň jsme zvolili motto Otisk papíru v digitálním světě, které v sobě spojuje základní funkce digitalizace – uchování a zpřístupnění, otisk pak zase odkazuje na snahu o zachování autentické podoby díla. Téma digitalizace není zdaleka tak lehce uchopitelné, jako byla témata let předchozích. Regionu rozumíme, služby poskytuje každá, i ta nejmenší knihovna, vzdělávání je také knihovnám vlastní, ale digitalizace? Aktivity kampaně se tak budou asi vcelku logicky soustředit především v krajské knihovně. Ta se digitalizaci regionálního fondu věnuje už od roku 2001 (VISK 7), od února 2014 pak v knihovně funguje Krajská digitalizační jednotka (KDJ). A co chystá Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové (SVK HK) v rámci kampaně Digitalizace v knihovnách směrem k vlastním uživatelům, širší veřejnosti či knihovnám kraje?
Celý rok bude rubrika Naše téma ve zpravodaji U nás věnována právě digitalizaci. Naším cílem je seznámit čtenáře z řad knihovníků se základy digitalizace, se zpřístupněním výsledků i s praktickými zkušenostmi z digitalizace v našich knihovnách. Snažili jsme se pro každé téma najít ty nejpovolanější autory, takže jsme oslovili i odborníky z jiných knihoven, např. Národní knihovny ČR, Moravské zemské knihovny v Brně či Knihovny Akademie věd ČR. Na webu naší knihovny v sekci Pro knihovny[1] jsou stejně jako v předchozích letech ke stažení materiály – logo kampaně (letos v barvě SVK HK) a informační letáčky k tématu digitalizace, jež mohou využít knihovny v regionu. Dále budeme digitalizaci propagovat na Facebooku (Digitální knihovna SVK HK má svoji vlastní stránku),[2] tématu se budou věnovat články v občasníku X určeném pro uživatele a návštěvníky SVK HK apod.
Významnou součástí kampaně je i realizace vzdělávacích akcí. Během roku proběhnou školení zaměřená na vyhledávání v digitálních knihovnách v systému Kramerius, mj. pro knihovníky regionu. Dále budou v krajské knihovně pokračovat pravidelné exkurze pro veřejnost s možností návštěvy Krajské digitalizační jednotky. Novinkou letošního roku jsou však speciální exkurze nazvané Zkus si zdigitalizovat knihu, v rámci kterých si předem přihlášení účastníci mohou sami vyzkoušet proces digitalizace od skenování až po metadatový popis v systému ProArc.
V rámci kampaně také budeme propagovat možnost digitalizace na KDJ. I další knihovny z regionu mají možnost (při splnění základních podmínek)[3] si nechat na KDJ bezplatně zdigitalizovat regionální dokumenty ze svého fondu. A následně je i možné, jak to nyní již pro některé knihovny děláme, tyto dokumenty zpřístupnit přes Digitální knihovnu SVK HK.
Víme, jak téma digitalizace zpravidla působí na knihovníky, kteří se jí běžně nezabývají. Někdo se jí bojí, někoho (jako ne úplně běžná knihovnická činnost) nezajímá... To, nakolik budou její výsledky využitelné i v těch menších knihovnách, závisí sice do velké míry na změnách legislativy v oblasti autorských práv, ale na druhou stranu… Pokud digitalizaci a věci s ní související nevezmou za své v první řadě knihovníci, uživatelům knihoven zůstane nejspíš utajena. A to by byla škoda, protože její přínosy v oblasti ochrany fondu a zjednodušení přístupu k dokumentům širší skupině uživatelů je nepopiratelný. Takže – milé kolegyně a kolegové - nebojme se digitalizace. :-)
 
Kontakt na autorku: lucie.jirku@svkhk.cz

 
[3] Více v článku Chcete digitalizovat na KDJ?, ročník 25 (2015), číslo 2; k dispozici na: http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20150215.pdf.

verze pro tisk · PDF verze