Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Co vás ve zpravodaji čeká?

Autor: Andrea Součková
Vyšlo 3/16/2017 v čísle Ročník 27 (2017), Číslo 1, v sekci Na slovíčko

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v editorialu posledního čísla jsem se ohlížela za rokem 2016 a rekapitulovala, co se v knihovnách v Královéhradeckém kraji povedlo. Věřím, že se takto v pozitivním duchu ponese i rok letošní.
Motto „Otisk papíru v digitálním světě“, které můžete nalézt na zadní obálce zpravodaje, dává tušit, jakým směrem bychom se měli ubírat. Ano, jak se již někteří z vás měli možnost dovědět, rok 2017 bude věnován digitalizaci v knihovnách. Aktuální roční knihovnická kampaň byla představena ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové na posledním ročníku Královéhradecké knihovnické konference (rubrika Stalo se). I zde se nám z reakcí potvrdilo, že digitalizace není většině knihovnic a knihovníků zejména malých obcí a měst příliš blízká. Platí, že je považována spíše za záležitost velkých knihoven, a tak se jí nikdo moc nezabývá.
Na stránkách zpravodaje vám proto chceme téma přiblížit a ukázat, že se jedná o jednu z nejvíce se rozvíjejících oblastí současného knihovnictví. V rubrice Naše téma se tak po celý rok budeme věnovat pouze této problematice. V úvodním článku, nazvaném Nebojme se digitalizace, se dozvíte, jaké jsou aktivity krajské knihovny v rámci kampaně (např. školení, exkurze apod.) a jak byste je mohli využít pro svou práci.
Jelikož je důležité neztratit přehled o vývoji v oboru, rubrika Nové trendy v aktuálním čísle je také velmi nabitá. Jistě neušlo vaší pozornosti, že s sebou přelom roku přinesl řadu změn po legislativní, metodické i koncepční stránce. Pro další vývoj knihovnictví v České republice je zcela stěžejní nová Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017–2020 (http://ukr.knihovna.cz/koncepce-rozvoje-knihoven-cr-na-leta-2017-2020/). Schválena byla také velmi očekávaná Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků. Světlo světa spatřila i Metodická příručka pro práci knihoven se seniory. A lze očekávat, že rok 2017 přinese ještě mnoho dalších novinek.
V aktuálním čísle bych také ráda upozornila na rubriku Kdo je, která seznamuje se zajímavými osobnostmi tentokrát opravdu „jen“ na poli knihovnictví. Z nich jmenuji alespoň slibovaný příspěvek o nositelce knihovnických ocenění Markétě Tučkové či rozhovor s Helenou Vejvarovou, vedoucí metodického oddělení Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně. S představováním pracovníků metodických oddělení ostatně budeme pokračovat i nadále, takže se máte na co těšit.
Na začátku editorialu jsem uvedla, že bych byla ráda, aby byl i rok letošní (nejen) pro knihovny pozitivní. Proto si dovolím jako poslední zmínit rubriku Šumné knihovny, která přináší příspěvek o knihovně v Lázních Bělohradě. V loňském roce tam došlo k významné rekonstrukci, a tak je dokladem, že se někdy sny opravdu plní. Prozradím, že i knihovnu v Chlumci nad Cidlinou čekají dobré časy. Chlumecká radnice staví novou budovu městské knihovny. Měla by být bezbariérová, moderní a na náměstí. Držíme palce, ať vše bez obtíží vyjde!
 
A zbývá jedna důležitá, i když nepříliš radostná zpráva na závěr. S novým rokem ukončila činnost v redakční radě i Božena Blažková alias Bobina. Pro fungování zpravodaje U nás velmi důležitá osoba. Mnoho let členka redakční rady, nejdéle působící šéfredaktorka, která se výraznou měrou zasloužila o jeho aktuální podobu. Myslím si, že hovořím za mnoho kolegyň a kolegů, když poděkuji za možnost spolupracovat s takto zapálenou, kreativní a činorodou osobností. Celoživotně se zabývala knihovnami a knihovnictvím a je potěšující, že své práci a koníčku zůstává věrná i nadále. V jedné ze školních knihoven se věnuje dětem a mládeži a angažuje se i v mnohých aktivitách klubu seniorů východočeského SKIPu. Ještě jednou děkujeme a věříme, že se budeme setkávat i nadále…

verze pro tisk · PDF verze