Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

V Královéhradeckém kraji už známe knihovnice a knihovníka roku 2016

Autor: Veronika Janáčková
Vyšlo 12/8/2016 v čísle Ročník 26 (2016), Číslo 4, v sekci Stalo se

Ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové se 19. října 2016 již po osmé předávaly ceny nejlepším knihovnicím a knihovníkům Královéhradeckého kraje. Slavnostní večer se uskutečnil pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France.
Pozvání přijali 1. náměstek hejtmana RSDr. Ing. Otakar Ruml, člen Rady Královéhradeckého kraje PaedDr. Josef Lukášek, vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací Mgr. Ivana Kudrnáčová a z oddělení kultury a památkové péče Ing. Milan Smolík, Mgr. Veronika Janáčková a PhDr. Pavel Mertlík. Mezi významnými hosty nechyběl ani primátor města Hradce Králové MUDr. Zdeněk Fink, předseda SKIP ČR Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., a předsedkyně SKIP Východní Čechy Bc. Kateřina Hubertová.
Setkání knihovnic a knihovníků je vždy zárukou přátelské a pohodové atmosféry v příjemném prostředí krajské knihovny. Návštěvníky a další významné hosty nejprve přivítala ředitelka Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové Mgr. Eva Svobodová. Poté předala slovo moderátorce Mgr. Zlatě Houškové a večer se naplno otevřel.
Důležitým momentem slavnostního setkání bylo udělení titulů knihovník/knihovnice Královéhradeckého kraje roku 2016. Ocenění byla udělena nejprve v kategorii knihovník/knihovnice malé veřejné knihovny. Z každého okresu byla oceněna jedna osobnost: Marie Pavelková, Obecní knihovna Hlušice (okr. Hradec Králové), Světla Krausová, Místní knihovna Valdice (okr. Jičín), Aleš Antoš, Obecní knihovna v Řešetově Lhotě (okr. Náchod), Markéta Stonjeková, Místní knihovna Olešnice v Orlických horách (okr. Rychnov nad Kněžnou), Dana Gregová, Místní knihovna Kohoutov (okr. Trutnov). V kategorii knihovník/knihovnice veřejné knihovny cenu získala Lenka Holá z Knihovny města Hradce Králové.[1] Připomenut byl také úspěch Markéty Tučkové a její Obecní knihovny v Batňovicích, která v rámci soutěže Vesnice roku získala Cenu hejtmana za moderní knihovnické a informační služby. V letošním roce se také knihovně podařilo získat cenu Ministerstva kultury ČR v soutěži Knihovna roku za systematickou a koncepční práci v oblasti veřejných knihovnických a informačních služeb a mezigenerační aktivity v obci.
Všichni ocenění mají společné to, že k běžné činnosti knihovníka připojují s velkým zápalem a nápaditostí řadu aktivit pro děti i dospělé, ale i to, že svoji práci vykonávají s velkým zaujetím a radostí a věnují jí svůj volný čas. I díky nim ožívá kulturní život v jejich obci.
Slavnostní večer se neomezil na „pouhé“ předávání cen. V rámci bohatého doprovodného programu vystoupila básnířka a spisovatelka Mgr. Věra Kopecká, která přednesla několik veršů ze svých básní a ukázku z překladu poezie ukrajinského básníka Sergeje Šelkového. Příjemným zpestřením setkání bylo hudební vystoupení žákyně Základní umělecké školy Na Střezině Terezie Anny Rozsívalové.
Oficiální program byl zakončen vernisáží výstavy 30 let regionálního knihovnického zpravodaje ve foyer konferenčního sálu a pro hosty byl připraven tradiční raut, o který se pravidelně starají a chystají ho samy knihovnice.
Věříme, že další ročník bude stejně úspěšný jako ten letošní.
 
Pro zájemce o fotografie ze setkání je na webu Krajského úřadu vystavena zpráva: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/zname-knihovnice-a-knihovnika-kralovehradeckeho-kraje-za-rok-2016-95867/.
 
Kontakt na autorku: vjanackova@kr-kralovehradecky.cz

 
[1] Medailonky oceněných osobností naleznete také v aktuálním čísle zpravodaje (rubrika Kdo je).

verze pro tisk · PDF verze