Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Informační melting pot aneb Klub seniorů při Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové

Autor: Vlaďka Buchtová
Vyšlo 12/8/2016 v čísle Ročník 26 (2016), Číslo 4, v sekci Naše téma

logo-n-svrh-final-VVK.png
„V nejobecnějším smyslu je informace chápána jako údaj o prostředí, jeho stavu a procesech v něm probíhajících.“
[1] Tak zní definice a vás možná napadne, jak to, kruci, souvisí s Klubem seniorů při Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. Tak k tomu se dostanu.
Klub seniorů vznikl v roce 2013. První setkání jsme však uspořádali už koncem roku 2012, který Organizace spojených národů vyhlásila Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Vyhlášený Rok seniorů se snažil nejen upozornit na problematiku stáří a stárnutí, ale chtěl také vyzvednout duševní a aktivní život seniorů. Stejně jako celá řada dalších organizací a institucí jsme se i v naší knihovně zamýšleli nad tím, jaké aktivity pro seniory připravit. Nakonec jsme se rozhodli pro dlouhodobější projekt - klub seniorů. Zjišťovali jsme průběžně, o jaká témata bude největší zájem, zda by si chtěli senioři sami vést některá setkání, či by upřednostnili společný výlet. Vzniklo tak mnoho pozoruhodných akcí – ať už to byly diskuse na daná témata, vzpomínky seniorů na zlomové okamžiky našich dějin, ochutnávka zdravé výživy nebo rehabilitační cvičení.
O dva roky později jsme navázali spolupráci s Muzeem východních Čech v Hradci Králové. Setkáváme se dvakrát do měsíce. Většinou se jedná o návštěvy nové výstavy s komentářem, což milujeme, protože výklad je vždy zasvěcený a nesmírně zajímavý, a další setkání se koná v knihovně na podobné téma, kde je pak větší prostor k diskuzi. V letošním roce jsme se vyřádili na bitvě u Hradce Králové. Mimochodem, výstava uspořádaná Muzeem východních Čech byla postavena na vzpomínkách pamětníka bitvy u Hradce Králové a jeho deník byl jak z důvodů faktografických, tak i osobních a emocionálních naprostou informační bombou.
Pokud počasí dovolí, vycházky po kulturních památkách v Hradci Králové jsou zvlášť oblíbenou činností. Obvykle se k nám cestou připojují i náhodní kolemjdoucí a mnoho z nich ani zdaleka ještě nedosahuje seniorského věku. Společný zájem zkrátka maže jakoukoli generační hranici.
Některé z akcí se však zvrhnou, a pak poslouchají spíše ti mladší. Jako například na přednášce, která proběhla minulý rok u příležitosti konce 2. světové války. Naši senioři byli v roce 1945 dětmi, nicméně jejich vzpomínky na tehdejší události, či spíše na vlastní emoce a zážitky byly velmi silné a my jsme poslouchali s opravdovým zaujetím.
Vzácnou perlou Klubu seniorů při SVK HK je paní, které je hodně přes 90 let a jejíž paměť vysoko převyšuje průměr. Postřehy a vzpomínky této dámy jsou neocenitelným zdrojem informací nejen pro kolegy z muzea, ale rovněž pro nás knihovníky. Zvláště vzpomínky na vzdělávání dívek v Královéhradeckém kraji nás nejen pobavilo, ale i přinutilo k zamyšlení, jak velký skok se za necelé století na tomto poli odehrál.
Často mne po takových setkáních napadá, že vlastní lhostejností přicházíme o cenné vzpomínky starých lidí. Zapomněli jsme se ptát na jejich názor. A kdo jiný by nám měl poradit než ten, kdo prošel téměř celým svým životem a má za sebou určitě nejeden vyřešený problém, se kterým se my, možná právě teď, potýkáme. Nezapomínejme se proto ptát, mluvit a zkoumat životy našich rodičů, babiček, dědečků. Čas utíká a informace se pomalu ztrácejí a zůstávají nezaznamenány. A to je v době, kdy má informace cenu zlata, neprozíravé a pro informační pracovníky nepřijatelné. Naštěstí Klub seniorů při Studijní a vědecké knihovně je příkladem čilé výměny informací.
Takže ta definice informace na začátku zase tak úplně mimo není.            
 
Kontakt na autorku: vladimira.buchtova@svkhk.cz
Web knihovny: http://www.svkhk.cz/


[1] Informace. Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. c2016 [2016-11-02]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Informace&oldid=14136524

verze pro tisk · PDF verze