Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Knihovna Albrechtice nad Orlicí

Autor: Jaroslava Svobodová
Vyšlo 12/8/2016 v čísle Ročník 26 (2016), Číslo 4, v sekci Šumné knihovny

Knihovna v Albrechticích nad Orlicí je umístěna ve středu obce v domě, který je obecním majetkem. V knihovně o ploše 50 m² je k dispozici počítač s tiskárnou. Obě zařízení jsou veřejnosti přístupná dvě hodiny v týdnu, tedy v době, kdy si čtenáři mohou půjčit i knihy. Prostory knihovny jsou vyzdobeny kresbičkami od dětí z místní mateřské školky.
Na nákup knih dostává knihovna od obce cca 12 000 - 15 000 Kč na rok. Výběr knih je ponechán na mém vlastním uvážení.
Knihovna má v současnosti 3 307 svazků; jen loni bylo vypůjčeno cca 2 000 svazků. V knihovně je registrováno 63 čtenářů, z toho 19 dětí. Čtenářská obec je kromě dětí zastoupena většinou důchodci. V případě potřeby zajistím našim starším občanům donášku knih.
Soubory knih (60 svazků) odebírám dvakrát až třikrát do roka z knihovny v Týništi nad Orlicí, odkud si podle potřeby a přání čtenářů půjčuji během roku i další knihy. Prostřednictvím týnišťské knihovny také zajišťuji meziknihovní výpůjční službu ze Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové a ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně.
Knihovna má svůj web, kde jsou nabízeny aktuální knižní novinky. Stránky jsou každý měsíc aktualizovány.
V knihovně probíhají jednou měsíčně besedy se žáky z místní základní školy; ty patří mezi velké akce. Připravuje je paní Jana Novotná z dětského oddělení Městské knihovny v Týništi nad Orlicí. Vždycky je má pečlivě přichystané. Beseda má hlavní téma a pak následují soutěže a kvízy. Dětem se moc líbí.
 
Kontakt na autorku: knihovnaano@seznam.cz
Web knihovny: http://www.knihovnaano.wz.cz/

verze pro tisk · PDF verze