Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Co se povedlo v roce 2016

Autor: Andrea Součková
Vyšlo 12/8/2016 v čísle Ročník 26 (2016), Číslo 4, v sekci Na slovíčko

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, ačkoliv v roli šéfredaktorky nejsem příliš dlouho, při psaní editorialu mě často provázejí obavy, že se budu opakovat a nepřijdu s ničím novým. Zpravodaj U nás vychází pravidelně každé čtvrtletí, a tak je těžké vyhnout se přicházejícímu či odcházejícímu jaru, létu, podzimu, zimě, prázdninám či Vánocům a být originální. Přesto opět připomínám konec roku - čas, kdy bychom se měli ohlédnout zpět, zamyslet se nad tím, co se zdařilo a co bychom naopak třeba příště rádi zlepšili.
Rok 2016 byl dle mého názoru pro knihovny v Královéhradeckém kraji zdařilý, proto bych (možná zcela neoriginálně) chtěla zrekapitulovat, co se povedlo. Hradec Králové se stal místem celostátních setkání knihovnic a knihovníků z různých typů knihoven. V červnu zde proběhla valná hromada Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (dále SKIP) spojená s odbornou konferencí Architektura a výstavba knihoven. Krajské město také v září hostilo knihovníky z muzeí a galerií a kolegy z veřejných a odborných hudebních knihoven. Tím ale zdaleka výčet nekončí. Rovněž bych zde ráda vyzdvihla letošní úspěchy některých našich knihoven a knihovnic. Webové stránky Městské knihovny Náchod získaly v soutěži Biblioweb v kategorii obcí od 15 001 do 30 000 obyvatel krásné druhé místo. Knihovna města Hradce Králové obdržela certifikát a logo Handicap Friendly pro osoby se zrakovým postižením a je tak garantována její přístupnost pro tuto skupinu uživatelů. V ČR se jedná teprve o třetí knihovnu, která může být označována jako Handicap Friendly. (Se zkušenostmi hradecké městské knihovny se budete moci seznámit v některém z dalších čísel zpravodaje.) Na letošní soutěžní přehlídce OKnA (O Knihovnických Aktivitách) získala Cenu za promyšlený scénář a partnerský přístup k dětem Martina Voňková z Městské knihovny Slavoj Dvůr Králové nad Labem. Ředitelka Městské knihovny v Nové Pace, Stanislava Benešová, se stala rytířkou Řádu krásného slova. Dalším významným oceněním se může pyšnit také Dagmar Honsnejmanová z Mokrého. Podařilo se jí získat titul žena regionu. V Hradci Králové byla udělena Cena českých knihovníků; jedním z jejích držitelů je i Mgr. Věra Škraňková, která celý svůj profesní život prožila v knihovnách na Náchodsku a aktivně se zapojovala do činnosti nejen regionálního SKIPu. Další významné ocenění, pro které již bohužel nezbyl v aktuálním zpravodaji prostor, ale budeme se mu věnovat v dalším čísle, patří Obecní knihovně v Batňovicích a její knihovnici Markétě Tučkové (mimo jiné člence redakční rady U nás). Knihovna získala Cenu hejtmana za moderní knihovnické a informační služby v soutěži Vesnice roku. Posléze postoupila do soutěže Knihovna roku, kde se jí v kategorii základní knihovna podařilo získat zvláštní ocenění a diplom za systematickou a koncepční práci v oblasti veřejných knihovnických a informačních služeb a mezigenerační aktivity knihovny v obci. V neposlední řadě je třeba zmínit držitele titulu knihovník/knihovnice Královéhradeckého kraje roku 2016. (Medailonky oceněných i příspěvek o slavnostním vyhlášení naleznete v tomto čísle zpravodaje.) Všichni jmenovaní si zaslouží obdiv za práci, kterou vykonávají s láskou a nadšením, často se jí věnují ve svém volném čase za nepatrné finanční ohodnocení.
Součástí programu slavnostního Setkání knihovnic a knihovníků byla i výstava věnovaná zpravodaji U nás, kterou do konce září roku 2017 můžete zhlédnout ve foyer konferenčního sálu Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Zpravodaj v roce 2016 oslavil 30 let své existence a společně s jihomoravskou Duhou je tak druhým nejstarším knihovnickým časopisem na našem území, což si jistě zaslouží pozornost. Zásluhou mnoha osobností, zejména pak šéfredaktorek a členů redakčních rad, se dostal do povědomí knihovnic a knihovníků a troufám si říci, že se stal dokonce jakýmsi rádcem a pomocníkem mnohých kolegyň a kolegů. Poděkování si také zaslouží všichni autoři. Zpravodaji tedy do dalších let přeji, aby se okruh jeho příznivců rozšiřoval, aby si získal nové čtenáře a pro ty stávající byl nadále rádcem i pomocníkem.

verze pro tisk · PDF verze