Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Vesnice roku 2016 – seminář pro starosty

Autor: Andrea Součková
Vyšlo 6/9/2016 v čísle Ročník 26 (2016), Číslo 2, v sekci Stalo se

Na začátku března 2016 byl vyhlášen již 22. ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Cílem soutěže je „snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost programů uskutečňování obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova“.[1] Vyhlašovateli jsou Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství.[2] Pro knihovníky však tyto informace nejsou pravděpodobně žádnou novinkou. O Vesnici roku a jejích vítězích se často hovoří na nejrůznějších knihovnických vzdělávacích akcích, téma je zařazováno do programů porad či zveřejňováno v odborných časopisech. Ani zpravodaj U nás není v tomto případě výjimkou a o soutěži se snaží své čtenáře také pravidelně informovat.
 
Co vše je v soutěži hodnoceno? Jak připravit prezentaci obce? Na tyto a mnohé další otázky nabízí odpověď motivační semináře k Vesnici roku. Ať už vedení obce zvažuje přihlášení do soutěže poprvé, nebo se přihlašuje poněkolikáté, vše potřebné se má možnost dozvědět právě na těchto setkáních. V ČR se jich v letošním roce uskutečnilo celkem sedm, každý v jednom z krajů. Vedle vyhlašovatelů soutěže byl jedním z hlavních pořadatelů také SKIP, díky kterému byly pro místa konání seminářů zvoleny právě knihovny.
Ve čtvrtek 14. dubna 2016 se uskutečnil seminář v Knihovně města Hradce Králové. Účastnilo se ho okolo 70 starostů a dalších zástupců obcí z Královéhradeckého i Pardubického kraje. Na semináři byli přítomní seznámeni s organizací Vesnice roku, byla jim blíže představena udělovaná ohodnocení, tzv. stuhy. O svých zkušenostech dále hovořili starostové, kteří se do soutěže přihlásili v přechozích letech. Svůj prostor na semináři získaly také knihovny. Příspěvek o tom, jak by měla a mohla vypadat pěkná obecní knihovna, přednesla Jana Sehnalová, krajská komisařka soutěže Vesnice roku a ředitelka Městské knihovny ve Rtyni v Podkrkonoší. Mgr. Eva Svobodová, ředitelka Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, přítomné seznámila se systémem regionálních funkcí v Královéhradeckém kraji neboli s tím, jak velké knihovny pomáhají menším. Prezentace z jejich vystoupení jsou k dispozici na webu SVK HK[3] a webu Knihovny města Hradce Králové.[4]
 
V současné době (v době psaní článku – konec dubna) je již ukončen příjem přihlášek a je jasné, které obce se do soutěže přihlásily. V následujících dvou měsících (květen a červen) proběhne hodnocení krajských kol. A to je doba, kdy nastává práce také pro metodičky. Na základě kooperace krajské knihovny a pověřených knihoven jsou pro krajskou komisi soutěže zpracovány charakteristiky přihlášených knihoven. Metodičky také aktivně nabízí přihlášeným knihovnám metodickou a praktickou pomoc při přípravě na soutěž a často podpoří „své“ knihovny i při návštěvě komise.
 
Do letošního ročníku soutěže se v České republice přihlásilo celkem 251 obcí.[5] Nejpočetnější zastoupení má Královéhradecký kraj s 32 obcemi.[6] Mezi oceněné má být letos rozděleno až 32 milionů korun na další rozvoj. Která z obcí se stane krajskou Vesnicí roku a která hlavním držitelem titulu? Která z knihoven v kraji obdrží čestný diplom za moderní knihovnické a informační služby? To vše se teprve dozvíme. 
 
Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz
Web soutěže: http://www.vesniceroku.cz/

 
[1] Vesnice roku v Programu obnovy venkova [online]. 2011 [cit. 2016-04-27]. Dostupné z: http://www.vesniceroku.cz/
[2] Jedním ze spoluvyhlašovatelů je i Svaz knihovníků a informačních pracovníků.
[5] Seznam přihlášených obcí je k dispozici na webu Vesnice roku.
[6] Ze soutěžících v kraji má vlastní knihovnu 27 obcí.

verze pro tisk · PDF verze