Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Knihovna v knihovně

Autor: Dana Novotná a Vlaďka Buchtová
Vyšlo 6/9/2016 v čísle Ročník 26 (2016), Číslo 2, v sekci Stalo se

Dne 22. 2. 2016 se ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové s konečnou platností otevřela veřejnosti „Odborná knihovna profesora Františka Černého – divadlo a region“. Kdo byl prof. Černý a proč je zrovna jeho knihovna, nebo lépe řečeno část jeho knihovny, součástí té naší? Profesor František Černý byl významným českým teatrologem, historikem českého divadla, prvním polistopadovým děkanem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a dlouholetým členem Teatrologické společnosti. Narodil se v roce 1926 v našem regionu – v Jaroměři. Byl rovněž jedním z největších znalců dějin českého činoherního divadla a divadelní kultury 18. až 20. století, zakladatelem Kabinetu pro studium českého divadla a duchovním otcem monumentálních Dějin českého divadla.
Prvotním a velmi důležitým impulsem k tomuto počinu bylo jistě přání samotného pana profesora, aby část jeho knihovny týkající se našeho regionu byla umístěna právě u nás:  „Pokud jde o velmi unikátní i vzácnou sbírku literatury zaměřené k dějinám českého divadla, rovněž už budovanou mým dědou a otcem, i o knihy týkající se divadla ve světě a také teorie divadla, byl bych rád, kdyby se uchovala pohromadě a nerozptýlila se po antikvariátech. (...) Navrhuji nabídnout rozsáhlý soubor literatury o divadle vědecké knihovně v Hradci Králové, která by si z tohoto fondu mohla zřídit teatrologické oddělení, jaké by v kraji, majícím silné divadelní tradice ochotnické i profesionální i živou divadelní přítomnost, i samozřejmě také vysoké školy, mělo být.“[1]      
Před pěti lety se nám tedy podařilo tento rozsáhlý knihovní fond získat. Ten v současnosti obsahuje více než 4 000 zajímavých a kvalitních publikací, zejména monografie i periodika s tematikou divadla (teoretická pojednání, odborné studie a stati, ale i biografie herců, texty divadelních her) a regionu východních Čech. Vzhledem k tomu, že se jedná o osobní knihovnu, kterou prof. Černý budoval celý život, objevují se zde i díla z jiných oborů, které ho zajímaly nebo které potřeboval studovat ke své práci, a samozřejmě také beletrie, kterou četl. Část titulů již byla ve fondu naší knihovny zastoupena, ale řadu publikací, především odborných studií (českých i cizojazyčných) jsme dosud nevlastnili, a pokud se nám podařilo zjistit, některé z nich nejsou ve fondu žádné další knihovny v republice.
Již od začátku jsme považovali za důležité ponechat osobní knihovnu pana profesora jako ucelený soubor. Tak také byla zpracována a tak ji také nyní nabízíme našim uživatelům. Ti si mohou volně z knihovny vybírat tituly, prohlížet je a studovat na přilehlých studijních místech, případně si je vypůjčit domů. Jsme proto rádi, že se nám podařilo zajistit pro tento fond samostatné umístění ve volném výběru v těsné blízkosti studovny periodik ve čtvrtém nadzemním podlaží a zpřístupnit jej veřejnosti. Není zde však knihovna celá. Publikace vydané před rokem 1900 a také ty, které by se umístěním ve volném výběru mohly poškodit, jsou uloženy ve skladu a půjčovány na požádání, vzácnější z nich pouze prezenčně.
Knihovna byla slavnostně otevřena za přítomnosti obou potomků prof. Černého - dcery doc. PhDr. Marie Klimešové, Ph.D., a syna RNDr. Jiřího Černého -, s nimiž jsme po celou dobu příprav úzce spolupracovali. Právě oni věnovali knihovně psací stroj, na němž pan profesor psával, i několik originálních dokumentů obsahujících jeho poznámky. Během slavnostního večera doc. Klimešová zavzpomínala na svého otce a přidala se tak k dalším mluvčím večera – k prvnímu náměstkovi Královéhradeckého kraje RSDr. Ing. Otakaru Rumlovi, k vedoucímu Katedry divadelní vědy FF UK doc. Mgr. Petru Christovovi, Ph.D., a v neposlední řadě k Mgr. Aleši Fettersovi, blízkému příteli pana profesora. Slavnostní večer ozdobila i přítomnost známé herečky Divadla na Vinohradech Gabriely Vránové. Atmosféra byla přes svůj slavnostní ráz uvolněná a všichni zúčastnění strávili velmi příjemný večer.
Doufáme, že si ke knihám prof. Černého najdou cestu jak mladí lidé, především středoškolští a vysokoškolští studenti, kteří zde mohou získat řadu důležitých a zajímavých informací, tak starší lidé, které zase možná více osloví publikace regionálního charakteru. Pan profesor měl totiž celý život ke svému rodnému kraji velmi silný vztah a například v knize Putování se starými pohlednicemi z Hradce Králové do hor, která vyšla v roce 1988 v nakladatelství Kruh, můžeme číst toto jeho vyznání: „Tu cestu, z níž vám budu posílat staré pohledy, šel jsem už bezpočtukráte a půjdu po ní asi i poslední vteřiny mého života. Je to cesta kouzelným krajem rodné země – a mladými léty, která byla i krásná i těžká. Vydejte se, prosím, tentokrát se mnou…“.[2]
 
Pozn. aut.:
Sbírka byla pořízena za finanční podpory Královéhradeckého kraje a v roce 2014 zpracována za finanční podpory Ministerstva kultury z podprogramu VISK 5.
 
Kontakt na autorky: dana.novotna@svkhk.cz, vladimira.buchtova@svkhk.cz

 
[1] Citace z pozůstalosti prof. Černého.
[2] ČERNÝ, František. Putování se starými pohlednicemi z Hradce Králové do hor. 1. vyd. Hradec Králové: Kruh, 1988. 253 s. 

verze pro tisk · PDF verze