Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

SDI aneb Co je u nás nového

Autor: Hana Hornychová
Vyšlo 6/9/2016 v čísle Ročník 26 (2016), Číslo 2, v sekci Nové trendy

Knihovny se odjakživa snaží o pravidelný přísun nových dokumentů do svých fondů a uživatelé se po těchto titulech neustále pídí a dožadují se jich. Jak mají ale knihovny o novinkách ve svém fondu informovat? Někde je vystavují na vyhrazených regálech, jinde se snaží novou produkci propagovat na webu.
Přirozenou cestou však stále zůstává čtenářský katalog, respektive zadání dotazu do tohoto katalogu. Pravda, opakovaně – každý týden nebo měsíc. Proč ale toto požadovat po našich uživatelích v době, kdy lze nastavit automatické upozornění téměř na cokoliv, od pracovní schůzky až po užívání léků.
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové proto nabízí svým uživatelům službu, která se anglickou zkratkou nazývá SDI (Selective Dissemination of Information – česky znamená výběrové šíření informací). Službu SDI nabízela již první databázová centra a dnes je díky technologickému pokroku standardně integrována do čtenářských katalogů. V podstatě se jedná o zasílání novinek e-mailem. Hlavním smyslem této služby je sledovat nové dokumenty (např. podle nějakého oboru nebo tématu). Pro to, aby služba SDI splnila očekávání uživatele, je klíčová správná formulace dotazu. Pokud je dotaz formulován příliš úzce, je pravděpodobné, že uživatel bude dostávat zprávu jen velmi zřídka.
Uživatel postupuje tak, že nejprve zadá dotaz do čtenářského katalogu. Vyhledávacím termínem může být jméno autora, klíčové slovo, případně kombinace několika kritérií. Pokud je spokojen s výsledky svého dotazu, může si aktivovat záložku SDI (v katalogu SVK HK je nazvána Zprávy o novinkách), která je umístěna v horní části obrazovky nad seznamem výsledků. Služba je dostupná pro přihlášené uživatele. Vyplněním formuláře se uživatel přihlásí k odběru novinek pro svůj dotaz a zvolí časový interval zasílání (denní, týdenní, měsíční). Předem lze také určit, po jaké době má být zasílání novinek ukončeno nebo přerušeno a zda se má uskutečnit i v případě, že se nevyhledají žádné záznamy, které by odpovídaly zadání. Editovat nebo vymazat vytvořené dotazy je možné po přihlášení do čtenářského konta.
Co může uživatel od služby SDI (Zprávy o novinkách) očekávat? Obdrží na svůj e‑mail soupis bibliografických záznamů, které odpovídají zadanému dotazu.
Zasílání zpráv o novinkách přináší výhody jak uživateli, tak knihovně samotné. Uživatel šetří čas tím, že nemusí opakovaně zadávat stejný dotaz, aby zjistil, co nového je k dispozici z daného oboru. A knihovny mohou upozornění na novinky využít k propagaci svých služeb.
 
Kontakt na autorku: hana.hornychova@svkhk.cz

verze pro tisk · PDF verze