Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Královéhradecká knihovnická konference aneb Kam kráčíš, knihovnictví

Autor: Eva Semrádová a Stanislava Najmanová
Vyšlo 3/10/2016 v čísle Ročník 26 (2016), Číslo 1, v sekci Stalo se

Shrnutí tří ročníků konference očima organizátora a pozvánka na listopad 2016
Eva Semrádová
 
Před více než třemi lety byla pod názvem Kam kráčíš, knihovnictví zformulována idea konference pro menší knihovny, pro knihovníky, kteří běžně nevyjíždějí do Olomouce, do Prahy nebo do Opavy, na akce celostátní či mezinárodní. Už název slibuje, že chceme nahlížet do budoucnosti českého knihovnictví, ale třeba i do knihovnické praxe okolních zemí, že si živě poslechneme odborníky, kteří jsou u zrodu nových trendů a známe je z odborných časopisů a webů. Neméně důležitým cílem je uskutečnit setkání lidí zaujatých naším oborem. Líbí se nám, že řada posluchačů navštívila všechny tři ročníky, že konference oslovuje i začínající knihovníky.
Program konference má ustálený „formát“; základní téma koresponduje s knihovnickou propagační kampaní, která v Královéhradeckém kraji každoročně probíhá. Konferenční den je rozdělený na část věnovanou odborným přednáškám a blok prezentací „dobré praxe“. V minulých ročnících jsme mezi přednášejícími přivítali například paní Mgr. Zlatu Houškovou nebo pana doc. PhDr. Richarda Papíka, Ph.D. V  prezentacích se také představily tyto knihovny: Městská knihovna Dobruška, Městská knihovna Červený Kostelec, Městská knihovna Hořice, Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Městská knihovna Nové Město nad Metují, Knihovna města Police nad Metují, Knihovna Kryštofa Haranta Pecka, Městská knihovna Trutnov; metodička oblasti Rychnov nad Kněžnou se zaměřila na služby vesnických knihoven. Mezi prezentujícími nechyběly ani obě největší knihovny kraje - Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové a Knihovna města Hradce Králové.
Možná jste si také všimli, že kalendář na nový rok si kupujeme v září a o Vánocích plánujeme letní dovolenou. Kalendář knihovnických akcí se také rychle plní, v diáři máme zatrženo, že se Královéhradecká knihovnická konference letos uskuteční 22. listopadu a budeme se věnovat tématu celoživotního vzdělávání v knihovnách. Těšíme se na setkání.
 
Kontakt na autorku: eva.semradova@svkhk.cz
 
Třetí ročník konference očima účastníka
Stanislava Najmanová
 
Kam kráčíš, knihovnictví... to zní téměř vznešeně. Jenže já si poslední dobou připadám, že svět kolem mě spíš běží v sedmimílových botách. A spolu s ním uhání i knihovnictví. Asi právě proto jsem nabídku metodičky Bc. Evy Semrádové, zda bych si pro Královéhradeckou knihovnickou konferenci připravila příspěvek o práci s dětským čtenářem, nevítala s úplným nadšením. Hned mi letělo hlavou, co všechno ještě musíme v naší knihovně stihnout do konce roku. Tohle je práce navíc. Ale zároveň i nová zkušenost. Jen co jsem na nabídku kývla, vyskočila mi v hlavě další otázka: Budu mít na konferenci co sdělit?
Snažíme se sice mít pestrou nabídku pořadů pro děti i dospělé, pracujeme rády a s nadšením, ale neděláme nic mimořádného. Po počátečních pochybnostech jsem se rozhodla svůj příspěvek vzít jako možnost jak se podělit s kolegyněmi o zkušenosti, které mám z dlouholeté práce s dětmi. Říci, o co se snažíme, na co klademe důraz, co se nám podařilo a co ne. Možná to jsou maličkosti, ale právě maličkosti mnohdy rozhodují o celkovém výsledku práce. A možná právě tyhle střípky, získané lety praxe, mohou být pro ostatní knihovnice užitečné. Myslím, že podobně přistoupily ke svým příspěvkům i kolegyně, které vystoupily v odpoledním bloku nazvaném „Rok služeb v Královéhradeckém kraji“. Je zajímavé vyslechnout si postřehy k tématům, o kterých již třeba nějakou dobu přemýšlíme, nebo se nechat obohatit o nápady zcela nové.
Dopolední přednášky byly jiné. Byly opravdovým zamyšlením nad proměnami knihovnictví v blízké budoucnosti. Prezentace Mgr. Věry Ondřichové „PR a komunikace v knihovnách“ mi pomohla termín PR konečně pochopit v souvislostech. Vím dobře, že PR je komunikace s veřejností a médii, ale také jsem mnohokrát slyšela, že tato zkratka má daleko hlubší a širší význam. Teď jí konečně rozumím. Možná, že vymýšlení cílených kampaní a strategií mezi sousedy (příklad, na kterém nám paní Ondřichová PR skvěle vysvětlila) se může jevit jako nepříjemný kalkul, ve firemním a tím i knihovnickém plánování má ale určitě své důležité místo. Nedokážu odhadnout, do jak vzdálené budoucnosti sahá projekt Centrální portál českých knihoven. Dle zaujetí a nadšení lektora Bc. Vojtěcha Vojtíška ale předpokládám, že i tato novinka bude v dohledné době fungovat nejen v pilotním provozu. Výstava „Design knihovnické propagace“ i závěrečná řeč ředitelky SVK HK Mgr. Evy Svobodové, během které vyhlásila kampaň na rok 2016, dotvářely příjemný pocit z celého dne.
Je dobré vědět, jakými cestami se budou ubírat naše kroky, abychom mohli zvolit nejen správný směr a vybrat dobré obutí, ale také proto, abychom se na společné cestě mohli potkávat se spolehlivými parťáky, s kterými se neztratíme. V tomto smyslu pro mě byla Královéhradecká knihovnická konference 2015 určitě velkým přínosem.
 
Kontakt na autorku: najmanova@knihovna.horice.org
 
Královéhradecká knihovnická konference na webu: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Sluzby-knihovnam/Propagacni-kampan.aspx

verze pro tisk · PDF verze