Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Zažijte knihovnu jinak aneb Na šikmé ploše

Autor: Vladimíra Buchtová
Vyšlo 12/3/2015 v čísle Ročník 25 (2015), Číslo 4, v sekci Stalo se

Jestli vás nadpis vyděsil, klidně spěte. „Na šikmé ploše“ je totiž název jedné ze soch, která byla slavnostně odhalena hned začátkem Týdne knihoven 2015 před Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové. Jedná se o maturitní práci studentky Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích Karolíny Oberreiterové a řečeno jazykem odborným se jedná o „strukturální pojednání povrchů segmentů prostorové geometrické skladby“. Jste moudřejší? Já ne. Nicméně, nic to nemění na tom, že se jedná o pozoruhodné dílo, které od pondělí 5. října 2015 trvale zdobí vnější prostory knihovny. Druhou, nebo chcete-li, první sochou je dílo – rovněž maturitní práce hořické studentky Apoleny Hákové, stejně pozoruhodná a stejně tak z pískovce – s názvem „Pocta básníku Josefu Kocourkovi“. Jedná se o východočeského, tedy regionálního umělce, který bohužel svou životní pouť završil příliš brzy. Na soklu sochy je citován jeden z jeho milostných veršů, který obsahuje ženské jméno, takže nejde o žádnou úlitbu neznámé místní knihovnici, nýbrž o umělecký záměr. :-) Jste-li zvědaví, jaké jméno se v básni skrývá, přijďte se podívat.
Tím však projekt, kterým naše krajská knihovna ve spolupráci s hořickou Střední průmyslovou školou kamenickou a sochařskou začala Týden knihoven, zdaleka nekončí. Možnost představit svá díla budou mít v příštích letech i další studenti této školy, neboť projekt bude klást před studenty náročný úkol: pojetí sochařského díla v daném prostoru s konkrétním tématem, které bude vždy výsledkem společného rozhodnutí obou zúčastněných stran, SVK Hradec Králové i SPŠKS Hořice. Dobré, ne?
O hodinku později se mohli všichni návštěvníci přesunout do galerie U Přívozu, kde proběhla vernisáž výstavy, která se již tradičně v říjnu na tomto místě odehrává. Konkretisté byli opět velmi konkrétní a výstavu nazvali VIII. konkrétní podzim na téma Trojúhelník. Hostů bylo víc než dost a další ještě přivezl hradecký vláček, a tak bylo před knihovnou opravdu živo.
Ono tam bylo totiž živo i dopoledne. Vzhledem k tomu, že naše knihovna zohledňuje i ty, jimž zrovna sochařství či malířství moc neříká, bylo ve vstupní hale umožněno všem, kdo se zajímají o své zdraví, kondici, racionální výživu a podobné aktivity, měření tělesných hodnot. Svět zdraví a krásy Hradec Králové zde umožnil všem příchozím zjistit nejen jejich hmotnost, ale také procento podkožního tuku – můj bože! –, hmotnost svalové hmoty a její rozložení, procento vody v těle nebo opotřebení organismu. Navzdory všem těmto hrůzám byl zájem značný po oba dny, kdy akce probíhala. :-)
Středa nebyla příslovečně škaredá, ba právě naopak. V galerii Automat se konala vernisáž výstavy, která mapovala pětadvacetiletou historii Společnosti přátel Itálie, a tak není divu, že se knihovna stala místem setkání význačných osobností. Výstavu osobně navštívili Jeho Excelence velvyslanec Itálie Aldo Amati a primátor města Hradce Králové MUDr. Zdeněk Fink. Oba velmi příjemní pánové. Víno bylo skvělé, podávané sýry excelentní a vyzrálé a přátelé Itálie veselí a zábavní.
Tentýž den se pak o něco později konala talk show moderovaná Simonou Babčákovou. Téma bylo závažné – „Jak se žije s duševní nemocí“ –, protože ve stejné době, kdy probíhal Týden knihoven 2015, probíhal i Týden duševního zdraví. Oba Týdny zajímavé, žádný jsme nechtěli pominout, a tak jsme je šalamounsky spojili. Přestože téma bylo závažné, večer probíhal za účasti zajímavých hostů velmi nezávažně a byl spojen s hudebním vystoupením zpěvačky Tony Nyass z Yellow Sisters. Zpěvačka byla štíhlá a krásně zpívala, Simona Babčáková vtipná a velmi přátelská a sál nacpaný k prasknutí, takže nás opět napadlo, že potřebujeme to šesté patro. :-)
Poslední akcí jsme slogan „Knihovna jinak“ nenaplnili. Proběhla přednáška o architektuře, a to děláme normálně. Což neznamená, že některá z předchozích akcí byla nenormální, byly prostě jenom jinak.      
Během tohoto a ještě následujícího týdne pak probíhala 100% literární soutěž pro naše uživatele, kdy měli v prostorách třetího podlaží knihovny najít a poznat úryvek z klasického díla. Byli jsme potěšeni, že odevzdané odpovědi byly vesměs správné. Jen ten Komenský trochu „zahaproval“. :-) Labyrint světa a ráj srdce, připouštím, není zrovna paperback na pláž. Pět vylosovaných výherců pak mělo možnost vybrat si z nabízených cen, jako je poukaz na registraci zdarma či kniha o malbách v knihovně. Kdo poznal i Komenského, dostal tričko jako prémii.
Bazén jsme tedy v knihovně nezřídili, jak tak trochu naznačoval plakát na celostátní akci, i když i tom jsem chvíli uvažovala. Ale troufám si říct, že na šikmé ploše jsme se neocitli a veřejnost se dobře bavila. A a a voooo tom to je… :-)
 
K celostátní akci Týden knihoven, kterou vyhlašuje SKIP, se v letošním roce přihlásil dle slov jejího předsedy Mgr. Romana Giebische, Ph.D., dvojnásobný počet knihoven. Jednalo se o cca 800 knihoven! Zajímavé údaje podává také mediální analýza firmy Anopress IT, a. s., která monitorovala 19. ročník Týdne knihoven. Celkem bylo publikováno k tomuto tématu 263 příspěvků, z toho převažovaly regionální deníky (177 článků) a internetové zdroje (27 článků). Z regionálních deníků byla největší pozornost věnována celostátní knihovnické akci ve středočeském tisku (31 článků) a v Plzeňském a Karlovarském kraji (28 článků).[1] Přestože jsme se v kraji, co do propagace, neumístili na prvních příčkách, královéhradecké knihovnice jistě velmi potěší článek od Jana Rejžka, který vyšel v polovině října 2015 v Lidových novinách. V článku novinář vzdává hold „všem dobrým knihovnicím“.

Kontakt na autorku: vladimira.buchtova@svkhk.c

 
[1] Mediální analýza: Týden knihoven 2015. SKIP: Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky [online]. [cit. 2015-11-09]. Dostupné z: http://www.skipcr.cz/dokumenty/tyden-knihoven-2015/ma_tyden_knihoven_2015.pdf

verze pro tisk · PDF verze