Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Od služeb ke vzdělávání

Autor: Andrea Součková
Vyšlo 12/3/2015 v čísle Ročník 25 (2015), Číslo 4, v sekci Na slovíčko

Milé čtenářky, milí čtenáři, rok se s rokem sešel a máme tu advent. Blíží se Vánoce – doba klidu a pohody? Možná. Nejdřív však musíme zvládnout kolotoč povinností, který jim předchází… Musíme naklidit byt (v horším případě celý dům), napéct cukroví a perníčky, vymyslet, jakými dárky potěšit ostatní (vynechat ponožky), nakoupit je a zabalit, rozvěsit vánoční světýlka, rozeslat novoroční přání, nezapomenout pozvat na svátky všechny příbuzné, navařit… Není toho málo. Stejně jako v předešlé části roku nemá většina z nás čas se téměř ani na chvíli zastavit a ohlédnout se za tím, co se nám povedlo, nebo naopak co bychom rádi dělali v následujícím roce jinak. Stručnou rekapitulaci uplynulého roku vám nyní nabízíme ve zpravodaji.
Rok 2015 se nesl v duchu motta kampaně „Knihovna je služba“. Základním smyslem jakékoliv veřejné instituce, tedy i knihovny, je poskytovat služby veřejnosti. Přestože knihovny nabízejí širokou škálu služeb, ať už těch tradičních, či méně obvyklých, skutečností zůstává, že jsou stále málo „vidět“. A právě zvýšení povědomí o nabídce a činnosti knihoven u veřejnosti, především u občanů Královéhradeckého kraje, bylo smyslem krajské knihovnické kampaně, která nesla opět jednotné označení (logo a motto). Její zhodnocení proběhlo na Královéhradecké knihovnické konferenci, která se uskutečnila 24. 11. 2015. (V prvním čísle zpravodaje roku 2016 vám o tomto setkání podáme bližší informace.)  Se svými příspěvky na téma služby knihoven vystoupily městské knihovny v Dobrušce, Hradci Králové, Hořicích, Novém Městě nad Metují a Trutnově. Poděkování si však zaslouží také další knihovny Královéhradeckého kraje, které kampaň podpořily. K propagaci kampaně přispěli dále knihovnice a knihovníci z Police nad Metují, Velkého Poříčí, Broumova a mnozí další. Ve zpravodaji U nás jsme vás o tématu služby knihoven pravidelně informovali a rubriku Naše téma jsme v každém čísle zaměřili na určitou oblast. Věnovali jsme se standardním a nadstandardním službám, i když hranici mezi nimi bylo v mnohých případech velmi těžké stanovit. V podzimním čísle jsme psali o aktuálně velmi diskutovaném problému – o službách pro znevýhodněné. V tomto čísle se zabýváme otázkou, jak jsou vlastně se službami poskytovanými knihovnami spokojeni jejich uživatelé, a přesvědčili jsme se, jak důležitá je zpětná vazba.
A abychom se stále neobraceli do minulosti, řekněme si, co nás čeká v roce příštím. Rok 2016 bude věnován kampani, jejíž motto zní:  „Vzděláváme pro život“. Budeme se tedy zabývat knihovnami v souvislosti s celoživotním vzděláváním veřejnosti a usilovat o propagaci tohoto tématu. Jedním z nástrojů ke zviditelnění kampaně bude opět i knihovnicko-informační zpravodaj U nás. Rubrika Naše téma bude v každém čísle příštího roku zaměřena vždy na jedno téma související se vzděláváním, které knihovníci poskytují veřejnosti. Další podstatná změna nastane v rubrice Nové trendy. Zhruba od roku 2013 jsme zde zveřejňovali články informující o nových trendech v knihovnictví a na ně navazovaly příspěvky recenzní povahy. Cílem tohoto snažení bylo naučit se psát recenze a recenzní posudky a naše čtenářky a čtenáři mohli sledovat, zda se nám to daří. Postupem času se však objevovaly drobné komplikace. V některých případech bylo obtížné sehnat na stanovená témata autory. Někdy zase oslovení knihovníci nebyli ochotni veřejně hodnotit dílo jiné osoby. Jmenovat bychom jistě mohli i další případy. Podstatné však je, že jsme se nejen z těchto důvodů rozhodli od nového roku charakter rubriky změnit. Jak možná víte, od začátku letošního roku jsme ve zpravodaji mohli také pravidelně nalézat rubriku U nás to nejde, věnovanou problémům malých veřejných knihoven a možnostem jejich řešení. Nedali jsme si vůbec lehký úkol, a tak jsme se snažili ptát knihovníků malých obecních knihoven, jaký je jejich názor na danou věc. Témata k řešení jsme vyčerpali a v prvním čísle příštího roku naleznete závěrečný článek, kde bude vyhodnoceno, nakolik byla rubrika U nás to nejde pro čtenáře přínosná. Více vám ale neprozradíme. Pokud jste zvědaví, co vás v dalším ročníku čeká, počkejte si na první číslo zpravodaje v příštím roce.
Na závěr bych ráda poděkovala členkám redakční rady za podnětnou a přínosnou spolupráci. Přestože jejich činnost není příliš finančně ohodnocená, obětují jí hodně času a pracují na zpravodaji s láskou. Bohužel, s koncem roku jedna z členek redakční radu opouští. Doufáme, že se nám podaří najít stejně kreativního autora, jakým byla Bc. Markéta Poživilová. Ráda bych také popřála všem čtenářům zpravodaje U nás, aby alespoň po dobu vánočních svátků zapomněli na své starosti a tento čas prožili v klidu a pohodě a možná si i odpočinuli u stránek našeho knihovnického časopisu. :-)

verze pro tisk · PDF verze